אושרו 40 מיליון שקל לבעיות ניקוז במגזר הדרוזי

במסגרת האצת מימוש תכנית החומש לפיתוח היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים, הממשלה אישרה את ההצעה שמביא מנכ"ל הרשות לפיתוח הכלכלי חברתי במגזר הדרוזי האשם חסין, ואושר תקציב בסך 40 מלש"ח, לטפל בכל בעיות הניקוז בכפרים, זו פעם ראשונה שמטפלים בנושא זה.

04.02.2019 מאת: חסין חלבי
אושרו 40 מיליון שקל לבעיות ניקוז במגזר הדרוזי

 

בהמשך להחלטת הממשלה 959 מיום ה- 10.01.2016 ,שעניינה "תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים "2019-2016 ,אישרה הממשלה את הצעתו של השר לשיתוף פעולה אזורי, ח"כ צחי הנגבי, לביצוע שינויים תקציביים בתוכנית כנ"ל, מתוך מטרה לחזק את הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות בישראל ולאפשר להן ניצול יעיל יותר של תקציבי התוכנית.

החלטת ממשלה 959 הטילה את האחריות לטיפול במגזר הדרוזי והצ'רקסי על המנהלת לפיתוח כלכלי חברתי ביישובים הדרוזים והצ'רקסיים המרכזת את יישומן של כלל החלטות הממשלה בנושא, תוך פעילות לשיפור רווחתם של התושבים, והכל בתקציב כולל חסר תקדים של כ-2.2 מיליארד ₪.

המנהלת פעלה בשנים האחרונות לקידום והעצמת האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית בתחומי החינוך, תשתיות, חברה, תעסוקה ועוד, וכן לשיפור תהליך הבקרה והמעקב מול משרדי הממשלה השונים, ומידת השקיפות אחר ביצועי הממשלה בקשר עם החלטות הממשלה המיועדות לטיפול ביישובים.

עיקרי ההחלטה היום קובעת העברת תקציבים שלא נוצלו במלואם בתוכנית, בסך כולל של כ-40 מיליון ₪, מתקציב משרד החקלאות לתקציבם של משרד הבינוי והשיכון והמשרד לפיתוח הנגב והגליל לצורך תיעול פנימי ברשויות המקומיות והשלמת מוסדות ציבור, וזאת בהתאם לקריטריונים לחלוקה בין הישובים שייקבעו על ידי המשרד הרלוונטי ובתיאום מול מנהל המנהלת לקידום חברתי-כלכלי ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים, בראשות האשם חוסין.

השר לשיתוף פעולה אזורי, צחי הנגבי: "פעילותה של המנהלת לפיתוח כלכלי-חברתי במגזר הדרוזי והצ'רקסי, כזרוע ביצועית של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, הביאה בחודשים האחרונים לתהליכים חסרי תקדים ברבדים השונים וביניהם חינוך, תעסוקה, רווחה, תשתיות ועוד. זו החלטה חשובה שתסייע בהקצאת המשאבים הדרושים להמשך קידומה של התוכנית וזו מצטרפת לשורה של החלטות ובראשן החלת התוכנית הרב שנתית לחיזוק והעצמת האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית בישראל, פרסום תוכנית אסטרטגית לפיתוח היישובים האלה עד שנת 2035".

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים