אושר לקריאה שניה ושלישית דחיית מועד תשלום מסים

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק דחיית מועד תשלום מסים בעת מצב מיוחד בעורף (תיקוני חקיקה), לרבות הוראות שעה לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה.

29.12.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
 אושר לקריאה שניה ושלישית דחיית מועד תשלום מסים

 

השינויים נוגעים לשורת נושאים על רקע משבר הקורונה: מענק למעסיקים על השבת עובדים, הטבת מס למשחלפי דירה ועבודה מועדפת לחיילים משוחררים

בנוסף התווסף היום סעיף לפיו מעסיק יוכל להחליף פיצוי בין מענק עידוד תעסוקה למענק החזרת עובדים מחל"ת, וכן לעניין כך שבנק חברתי יחשב למלכ"ר

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק דחיית מועד תשלום מסים בעת מצב מיוחד בעורף (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/1053/23) - (פ/1053/23 משה גפני, יעקב אשר) - לרבות הוראות שעה לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה.

השינויים התקבלו לדרישת הוועדה לאחר מספר דיונים, בהם התקיימו דין ודברים עם משרד האוצר:


1. במסגרת חוק מענק לעידוד תעסוקה, נקבע בהוראת שעה נוכח משבר הקורונה, כי מעסיקים שהשיבו עובדים ששהו בחל"ת או שקלטו עובדים חדשים בתקופות מסוימות, יהיו זכאים למענק סיוע מיוחד, לצורך כך נקבעה תקופה במסגרתה יכלו המעסיקים להגיש את בקשותיהם.
במסגרת התיקון, קבעה הוועדה את הארכת המועדים להגשת בקשות למענק זה וקבעה אותו עד ל-31 בינואר.

מדובר בבשורה הפותרת בעיה של ממש עליה העיד גם במהלך הדיון הקודם, סמנכ"ל שירות התעסוקה, אופיר פינטו שהציג כי נכון לבוקר הדיון, לפני כשלושה שבועות, הגיעו פניות של למעלה מ-200 מעסיקים שלא הכירו את קיום המענק ופספסו בשל כך את מועדי ההגשה והזכאות: "רבים מהם פספסו את החודשים יוני – יולי, כאשר הגישו את בקשותיהם רק בחודשים אוגוסט וספטמבר. הכנו רשימות של מעסיקים שאנחנו יודעים שיש להם עובדים שהוצאו לחל"ת וחזרו לעבוד ולא מיצו זכויותיהם לעניין המענק – בסביבות 3,000 מעסיקים".


2. עדכון נוסף שאושר לדרישת חברי הוועדה במסגרת *מניין התקופות במיסוי מקרקעין - מס רכישה,* לא תיחשב התקופה  שבין ה-1 למרץ 2020 לסוף יוני 2021, עבור אלו שמועדי סיומם של התקופות הללו, חלים במהלך תקופה זו. האמור הוא במחזיקי דירה יחידה, ולא במשקיעים, כולל הרוכשים במסגרת קבוצת רכישה.
מדובר בהארכה לתקופה הקודמת שקבעה הוועדה, והייתה אמורה להסתיים ב-1 באוקטובר 2020.
משמעות הסעיף היא שאדם שרכש דירה חדשה ולא הספיק למכור את הישנה, יזכה להארכת מועדים לעניין שיעורי מס מופחתים, כך שחודשים אלה לא יכללו במניין התקופה הקצובה לו בחוק (18 חודשים במסגרת הוראת השעה), במהלכם מתאפשרת לו מכירת הדירה הראשונה במיסוי מופחת. האמור הוא במחזיקי דירה יחידה, ולא במשקיעים, כולל הרוכשים במסגרת קבוצת רכישה.


3. תיקון נוסף שאושר נוגע לתקופת הזכאות למענק עבודה מעודפת על רקע משבר הקורונה – על פי התיקון, מי שהשתחרר משירות סדיר או שירות לאומי, בתקופה שבין 1 בינואר 2019 ל-31 בדצמבר 2020 יהיה זכאי למלא את תקופת העבודה המועדפת (6 חודשים בענפי עבודה שהוגדרו בחוק) לאורך 3 שנים, במקום שנתיים.


4. לדרישת הוועדה נקבע כי מעסיק שהתחיל לקבל מענק עידוד תעסוקה, ולאחר מכן ביקש לעבור לקבל מענק במסגרת המענק לשימור תעסוקה או להיפך, יוכל לעשות זאת, כאשר במידת הצורך יבוצע קיזוז ע"י הרשות האמונה על תשלום המענק שניתן לו במסלול אותו החליף.​

 

תגובות

מומלצים