איזה תקציב מביאה מועצת עוספיה בפעם השישית?

האם יצליח הפעם בהיג' מנסור להעביר תקציב גרעוני כולל תאגיד לא כולל משק מים בצל העתירה? מעיון בתקציב עולה כי תחום החינוך והרווחה אינם בסדרי העדיפויות של המועצה אלא רק תשלומי שכר ומשרות חדשות, לפרטים.

03.09.2019 מאת: חסין חלבי
איזה תקציב מביאה מועצת עוספיה בפעם השישית?

 

לאחר ששר הפנים הרב אריה דרעי פיטר את חברי המועצה הבג"ץ של רון קובי הביא את חברי המועצה המפוטרים שוב לחברות מועצה ונתן ארכה נוספת עד סוף ספטמבר להעביר תקציב.

ביום רביעי 4.9.2019 תתכנס מליאת מועצת עוספיה בפעם השישית לאישור תקציב המועצה לשנת 2019. בהיג' לא הצליח להעביר את התקציב ב-5 הפעמים שעברו ובעקבות כך זומן לשימוע בפני מנכ"ל משרד הפנים.

חשוב לציין כי העתירה בדבר חוקיות או אופן הליך אישור ההסכם במליאה של תאגיד פלגי מוצקין, קבועה לדיון ביום 15.9.2019. בבית המשפט המחוזי בחיפה.

שאלות רבות עולות ובין היתר האם יש שינוי בעמדת חברי המועצה ?.

חברי המועצה המקומית עוספיה קיבלו תקציב גרעוני של 8,830 מיליון ₪, תקציב שונה במהותו מהתקציב שחולק בחודש מאי 2019,  שהיה בו תקציב גרעוני של 7,251 מיליון ₪.

מעיון בתקציב החדש שיובא לדיון ביום רביעי 4.9.2019 עולה כי הגירעון  8,830 מיליון ₪ לעומת הגירעון שהיה 7,251 מיליון ₪.

בתקציב שנידון במליאה בישיבתה האחרונה ביום 14.7.2019, עלייה של 1,579 מיליון ₪ וזאת למרות שהתאגיד נכנס על פי ההסכם החתום החל מ 1.7.2019.

על מנת להבין את ההסבר לעלייה בגירעון והשינויים שבוצעו עשינו השוואה בין התקציב שחולק במאי 2019, לבין התקציב החדש שחולק עכשיו לחברי המליאה ויובא להצבעה מחר רביעי.

 השוואה בשינויים שבוצעו בצד ההכנסות :

סעיפי תקציב

5/2019

9/2019

עצמיות אחר

4,305

1,919

מענק מותנה

1,852

0

מענק מיוחד ממשרד הפנים

658

0

מענקים אחרים ממשרד הפנים

718

1,736

הכנסה מותנה

905

2,402

סה"כ הכנסות

69,851

68,150

 

 

 

 

עיקר השינוי בגירעון נובע בשינויים שבוצעו בצד ההכנסות. בין היתר ניתן לראות עלייה במספר המשרות החדשות, דבר הגורם לעלייה בהוצאות השכר ב 797 אלף ₪.

מסעיפי התקציב עולה כי קיימת עלייה בשכר עקב הוספת משרות חדשות ותוספות שכר. הוצאות השכר בתקציב הינן 11,316 מיליון ₪ לעומת 10,519 ₪ מיליון ₪ בשנת 2018 , עלייה של 797 אלף ₪.

עיקר המשרות החדשות, תוספת משרה חדשה במנהל כללי (עוזר ראש המועצה), 4 משרות במנהל כספי, משרה אחת בתברואה, משרה אחת תכנון בניין עיר, משרה אחת בנכסים ציבוריים.

תקציב חברת הגביה על סך של 790 אלף ₪ כאשר מספר המועסקים 4 זהה לשנה שעברה.

ניתן לראות כי לא בוצע שינוי או קיצוץ בהוצאות הגביה למרות כניסת התאגיד ב 1.7.2019. מאז כניסת התאגיד יהיה אחראי על הוצאת החיובים וטיפול בגביית אותם חיובים, לכן ניתן היה לקצץ את התקציב בהתאם לשינויים שבוצעו במשק המים וכללו כניסת תאגיד. 

מדובר בתקציב גרעוני ללא הסדר תכנית הבראה שלפי החוק צריכה להיות חתומה ומאושרת על ידי משרד הפנים.

בתקציב המוגש לא מדובר בתקציב האמור לתת מענה לצרכיהם של התושבים.

סעיפי תקציב חשובים לא זכו להגדלה משמעותית בתקציב כגון חינוך, רווחה, הסעות ילדים ועוד ועיקר ההגדלה היא בתשלומי שכר ולחברת הגביה.

האם חברי מועצה יצביעו על תקציב כה גרעוני ללא תכנית הבראה תומכת תקציב ומאושרת הכוללת בתוכה מענקים ומלוות לכיסוי הגרעון המצטבר וסגירת חובות?.

מהי תכנית ההבראה של עוספיה אשר אמורה לתמוך בתקציב גרעוני ומהם אבני הדרך והיעדים שאישר משרד הפנים?.

האם השינוי שבוצע ברישום המענקים מעיד על כך שתכנית ההבראה עדיין לא אושרה?.

האם בכלל ניתן לרשום מהו סכום המלוות או פירעון המלוות בתקציב לפני קביעת סכום המלוות בתכנית ובהסדר ההבראה ואופן החזרתם?.

האם ניתן לרשום סכום המענקים בתקציב כל עוד סכום המענקים לא אושר על ידי משרד הפנים ולא נחתם במסגרת הסדר הבראה ?.

האם ניתן לאשר תקציב גרעוני שלא נתמך על ידי תכנית והסדר הבראה מאושר וחתום בין משרד הפנים לבין מועצת עוספיה ?   

האם בכלל חברי המועצה יכולים לאשר תקציב כזה מבלי לדעת מה המענקים והמלוות שיאושרו על ידי משרד הפנים?.

האם בכל זאת יצליח בהיג' מנסור לשכנע את חברי המועצה להעביר תקציב גרעוני ללא הסדר הבראה חתום ממשרד הפנים שאמור לתת מענה לחובות ולגרעון המצטבר בצל כניסת התאגיד?.

האם העתירה נגד חוקיות ההסכם והדיון הקבוע ל 15.9.2019 בנושא זה ישפיעו על החלטת או עמדת חברי המועצה?

שאלות רבות וקשות עומדות  בפני חברי המועצה.

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

12. מואטן לפני 10 חודשים
טפשים
11. תושב לפני 10 חודשים
מספיק
10. عسفيا לפני 10 חודשים
أعضاء المجلس الاغبياء الى البيت
9. עיספאןוי לפני 10 חודשים
איש כבהיג צריך לעוף הביתה מהר
8. גל לפני 10 חודשים
הנושא שמופיע בתקציב מסוכן לכפר
7. עספאוי מזרחית לפני 10 חודשים
כישלון אתד גדול
6. מבין עניין לפני 10 חודשים
האיש הנכון
5. זוהר לפני 10 חודשים
כבר לא יודעים
4. תקציב לפני 10 חודשים
בהצלחה לעספיא
3. לא לפני 10 חודשים
לא
2. עספיא לפני 10 חודשים
אסור
1. אין חדש לפני 10 חודשים
גם אופן ההצבעה

מומלצים