בג"צ ידון היום בעתירות בענייני תאגידי המים והביוב

השלטון המקומי יחד עם מספר עיריות מנסים בעתירה יוצאת דופן לא לאפשר לתאגידי המים והביוב איחוד, ואך בג"ץ המליץ לעותרים למחוק את התביעה, ביהמ"ש ביקש מהמדינה להבהיר כיצד בדעתה לתת מענה לקשיים היישומיים שהוצפו.

25.03.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בג"צ ידון היום בעתירות בענייני תאגידי המים והביוב

 

כבוד השופטים י' עמית, ג' קרא, ע' גרוסקופף מבית המשפט העליון, ידונו בעתירות בענייני תאגידי המים והביוב, שהגישו

עיריית יבנה, מי יבנה בע"מ , עיריית גבעתיים ומי גבעתיים, שרונים תשתיות, מי רמת גן, תאגיד סובב שפרעם, מניב ראשון בע"מ, עיריית קרית אתא ומעיינות אתא, פלגי הגליל, עיריית בני ברק, עיריית כרמיאל, עי כרמים, טירת הכרמל, עיריית קריית ביאליק, תאגיד מעיינות החוף, מרכז השלטון המקומי בישראל נגד הרשות הממשלתית למים וביוב ואחרים.

בית המשפט התרשם כי קיימות בעיות יישומיות לא פשוטות בכל הנוגע לחובת התאגוד האזורי, וכי בהיבט היישומי יידרש זמן נוסף לשם כך (בהנחה שהחוק לא ישונה).

ביהמ"ש ביקש מהמדינה להבהיר כיצד בדעתה לתת מענה לקשיים היישומיים שהוצפו, בתוך 30 ימים, כשבינתיים וכל עוד לא נקבע אחרת - יכולים התאגידים להמשיך ולתת שירותי מים וביוב (החלטה זו נותנת לתאגידים הגנה מפני תביעות יצוגיות וכד', בשאלת סמכותם לתת שירותי מים וביוב).

עוד המליץ בג"צ לתנועה לאיכות השלטון למחוק את עתירתה, ודרש כי תודיע לו בתוך 7 ימים מה החלטתה.


לעתירות שהוגשו

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 20/4916
בג"ץ 20/4919
בג"ץ 20/4920
בג"ץ 20/4975
בג"ץ 20/4977
בג"ץ 20/4983
בג"ץ 20/4984
בג"ץ 20/4992
בג"ץ 20/4996
בג"ץ 20/5060
בג"ץ 21/1666

לפני: כבוד השופט י' עמית
כבוד השופט ג' קרא
כבוד השופט ע' גרוסקופף

העותרות בבג"ץ 20/4916 :

1 .עיריית יבנה
2 .מי יבנה בע"מ

העותרות בבג"ץ 20/4919 :

1 .עיריית גבעתיים
2 .מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

העותרת בבג"ץ 20/4920 :שרונים תשתיות מיום וביוב בע"מ
העותרת בבג"ץ 20/4975 :מי רמת גן בע"מ
העותר בבג"ץ 20/4977 :תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ
העותרת בבג"ץ 20/4983 :מניב ראשון בע"מ

העותרות בבג"ץ 20/4984 :

1 .עיריית קרית אתא
2 .מעיינות אתא בע"מ

העותרת בבג"ץ 20/4992 : פלג הגליל – החברה האזורית למים וביוב בע"מ

העותרת בבג"ץ 20/4996 :עיריית בני ברק

העותרים בבג"ץ 20/5060 :

1 .עיריית כרמיאל
2 .עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ

העותרים בבג"ץ 20/5404 :

1 .עיריית טירת כרמל
2 .עיריית קרית ביאליק
3 .תאגיד המים והביוב מעיינות החוף בע"מ

העותרות בבג"ץ 20/8830 :

1 .התנועה למען איכות השלטון בישראל
2 .גב' סיון כהן

העותר בבג"ץ 21/1666 :מרכז השלטון המקומי בישראל

נ ג ד
המשיבים: הרשות הממשלתית למים וביוב ואח'

החלטה

1 .בהמלצתנו, מחק העותר בבג"ץ 21/1666) מרכז השלטון המקומי) את הכנסת כמשיבה.
2 .העותרת בבג"ץ 883020) התנועה למעין איכות השלטון) תודיע עד ליום 7.4.2021 אם היא מקבלת המלצת בית המשפט למחוק את עתירתה תוך שמירת זכויות.

זאת לנוכח מכלול הנסיבות כפי שהתבררו מהעתירות השונות ומתשובות המשיבים לעתירה, לנוכח העובדה שאין להורות על הפסקת הפעילות החיונית של התאגידים והרשויות המקומיות, ולנוכח העמדה שאין עליה חולק, כי כל עוד החוק לא תוקן או
שונה יש לקיים את מצוות המחוקק.

3 .בית המשפט התרשם כי קיימות בעיות יישומיות לא פשוטות בכל הנוגע לחובת התאגוד האזורי, וכי בהיבט היישומי יידרש זמן נוסף לשם כך. מכל מקום, ומבלי שנעלמה מעיננו הוראת סעיף 6ב לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 ,הרי שכל עוד לא בוטל או הוגבל רישיון של תאגיד, אין מניעה כי התאגיד ימשיך לבצע את הפעילות החיונית של מתן שירותי המים והביוב על פי החוק.

4 .משיבי המדינה מתבקשים להודיע ולעדכן עד 30 יום מתום פגרת הפסח, בנושאים הבאים:

קביעת קריטריונים, כללים ואבני דרך בנושאים שונים הכרוכים במיזוג או בפיצול (כגון מי התאגיד הקולט ומי הנקלט).

קביעת מנגנון של הנחיה או הכרעה במצב בו התגלעו מחלוקות בנוגע לתנאי המיזוג.

הבהרה כי מאחר שהמיזוג נעשה מכוח החוק, הדירקטורים אינם חשופים לטענות של הפרת חובת הזהירות או חובת האמונים לתאגיד בשל החלטת המיזוג כשלעצמה ובשל כך שהמיזוג מביא לסבסוד צולב של רשות/תאגיד אחר.

היבטי המיסוי הכרוכים במיזוג – האם קיימים פטורים רלוונטיים בכל הקשור להעברת הנכסים לתאגיד האזורי.

סבסוד או תמריצים שיינתנו לטובת התאגוד האזורי.

5 .עם קבלת הודעת משיבי המדינה נראה כיצד להמשיך הטיפול בעתירה.

ניתנה היום, י"א בניסן התשפ"א 24.3.2021

 

תגובות

מומלצים