בית המשפט הורה למועצת יאנוח-ג'ת לפנות תחנת מעבר לפסולת

בעיות איסוף האשפה היבשה היא אחת הבעיות הקשות בכפרים שגורמת נזק סביבתי וכלכלי ברוב המקרים, כבוד השופט מנחם רניאל קבע שעל המועצה המקומית יאנוח ג'ת ועל ראש המועצה להקים תחנת פסולת חדשה על פי תקנות רישוי עסקים ולסלק את כל ערימות הפסולת שהצטברו במקום.

11.07.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בית המשפט הורה למועצת יאנוח-ג'ת לפנות תחנת מעבר לפסולת

 

פורטל הכרמל והצפון דן בנושא זה בתחילת ינואר 2020, עם הגשת התביעה לבית המשפט ואך עקבנו מקרוב לראות איך הדברים מתנהלים ומה תהיה התוצאה, בסופו של דבר מועצת יאנוח-ג'ת רק בהוראת בית משפט תלך לפנות את המפגע שהיא יצרה.

בית המשפט הורה למועצת יאנוח- ג'ת לפנות תחנת מעבר לפסולת, לסגור אתר פסולת ולפנותו, בעקבות עתירה של עמותת אזרחים למען הסביבה.

בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לעניינים אזרחיים קיבל  את עתירתה של עמותת אזרחים למען הסביבה (אל"ס) והורה למועצה המקומית יאנוח- ג'ת ולראש המועצה  לפנות תחנת מעבר לפסולת שפעלה שנים רבות ולסלק את מצבורי הפסולת בתוך שלושה חודשים.

השופט מנחם רניאל קבע שעל המועצה המקומית ועל ראש המועצה להקים תחנת פסולת חדשה על פי תקנות רישוי עסקים ולסלק את כל ערימות הפסולת שהצטברו במקום שפעל ללא רישיון עסק.

השופט קיבל את טענותיו של עו"ד אבי גולדהמר שייצג את המועצה האזורית מטה אשר שגם נגדה הוגשה העתירה לדחות את הבקשה כנגד המועצה האזורית וכך עשה השופט.

המועצה האזורית מתנגדת יחד עם המשרד לאיכות הסביבה  להקמת תחנת מעבר לפסולת במקום שבו היתה התחנה הפיראטית והמועצה המקומית הודיעה כי התחנה תיסגר סופית, ניקוי המקום מפסולת יעשה על פי דרישות המשרד לאיכות הסביבה ובמקום לא תוקם עוד תחנת פסולת.

תזכורת לדברים התביעה בקישור עתירה נגד המועצה וראש המועצה בינוח גת בגין שריפת פסולת

מובילות עמותת אזרחים למען הסביבה עורכות הדין ג'מילה הרדל ואכים וענת משלב מרזוק. לאחר שלא נענו במועצת ינוח הגישו עתירה מנהלית נגד המועצה וראש המועצה מודי סעד, בגין הפעלת שתי תחנות מעבר לפסולת שלא כדין ואי פינוי אתרי פסולת פיראטיים ומניעת שריפת פסולת בהם.

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

עורכות הדין ג'מילה הרדל ואכים וענת משלב מרזוק

תגובות

מומלצים