חשיפה לתקציב שקבלו הכפרים הדרוזים ולא משכו

תכנית החומש שאישרה הממשלה לכפר הדרוזי הייתה אמורה לספק תשובות לכל הרשויות כולל הצ'רקסים, אבל כאשר יש מנגנון שלא יודע לקחת וחלק מחפשים רק תזרים מזומנים, הכספים עוברים למגזרים אחרים, הכספים לתרבות ולספורט לא נגבו, לפרטים

29.09.2017 מאת: חסין חלבי
חשיפה לתקציב שקבלו הכפרים הדרוזים ולא משכו

את הכספים של תרבות וספורט לא לקחו המועצות כי לא ביקשו וחלקם לא הגישו הצעות מחיר וחשבוניות, הטבלאות שאנו מפרסמים הן האמת של הרשות המקומית הדרוזית בכל הכפרים.

תוכניות ארוכות טווח במקרה של מהנדס חלש לוקח שנים להזיז דברים בכפר שלו והבעיות הן קשות ומסובכות למועצות הדרוזיות, בגלל העדר אנשי מקצוע מהשורה הראשונה וההסכמים הקואליציונים שגורמים לקופה חור ענק, במיוחד במועצה שהתקן עומד על 220 עובדים ובפועל יש 437 עובדים, היום כל זה בא על חשבון משלם המיסים שבתמורה לא מקבל שום שירות חיוני.

תכנית החומש האחרונה על סך 2.2 מיליארד ₪ שאושרה ע"י הממשלה בשנת 2015 לכפרים הדרוזיים והצ'רקסיים בישראל, מחולקת לשני חלקים עם מספר תקציבי לפי הטבלה המצורפת

תקציב משרדי שזה נמצא בתקציב המשרדים .
והחלק השני תוספתי שבא תוספת לחלק הראשון.

שני החלקים הם המרכיבים את תכנית הרב שנתית משנת 2016 ועד שנת 2020 במשרדי הממשלה השונים : חינוך, רווחה, שיכון, רה"מ, תרבות וספורט , כלכלה, תיירות , הנגב והגליל, אוצר, פנים, חקלאות, תשתיות, תחבורה, בריאות, בטחון, בטחון הפנים.

יש המון תקציבים כפי שרואים בטבלה המצורפת , אבל לא ידוע כמה תקציבים אלה נוצלו בפועל, אולם ברור מהטבלה שבשנת 2016 לא נוצלו תקציבים תוספתיים.

סעיף 9א ממשרד התרבות והספורט "פעילויות תרבות וספורט" על סכום 3.75 מיליון ₪
סעיף 9ב ממשרד הכלכלה פיתוח אזור תעשייה משותף על סך 6.667 מיליון ₪ .
סעיף 12א ממשרד התיירות "פיתוח תשתיות תיירותיות" על סך 11 מיליון ₪ שלא נוצלו

 אי הניצול קשור בקשר ישיר בתכנון המפורט בכפרים שעדיין צולע ולא מתקדם בקצב מהיר מכל מיני סיבות:

הסכום שהקצתה הממשלה בתוכנית הרב שנתית לקידום תכנון מפורט בקרקע פרטית הוא נמוך, כ 10מיליון ₪ לשנה מתקציב משרד האוצר ועוד 2.5 מיליון ₪ ממשרד השיכון לכפרים אבו סנאן , גוליס, בית גאן, שלדעתי סכומים כאלה לא עונים על דרישות התכנון בכל הכפרים הדרוזיים והצ'רקסיים וכאן יש חסימה מובנת לאי מימוש הרבה סעיפים בתכנית החומש.

1- יש נחמה בסעיף 19 של משרד השיכון והוא " חסמי תכנון ופיתוח " שיש בו הרבה כסף לארבע שנים, סכום 95 מיליון ₪ שצריך להסיטו  לתכנון המפורט בכפרים שחוסם כל התקדמות, שיהיה אפשרות ריאלית למימוש תכנית החומש .

2- גם עניין קידום תוכניות מתאר לא ממש בסדר העדיפות של הממשלה עפ"י התוכנית, למה ?, כי סך כל הסכום המוקצב לסעיף זה הוא 10 מיליון ₪ לכל הארבע שנים וללא חלוקה לפי שנה, לחלק סכום זה על 15 כפרים יוצא  666 אלף ₪ לכל כפר וסכום כזה לא מספיק להכין תוכניות מתאר. לכן לא צריך לנגן כל הזמן על תוכניות מתאר כי אין לזה תקציב.

3- על ראשי המועצות ללחוץ על מקבלי ההחלטות לתת עדיפות לתכנון המפורט ולהקצות לו יותר תקציבים מהתוכנית .כי אי התכנון הוא החסם העיקרי לפיתוח הבינוי והתשתיות אשר יש לו תקציבים גדולים בערך 800 מיליון ₪ שעומדים ומחכים כדי לממש אותם.

יש צורך דחוף בהוצאת מכרזים לכל התוכניות המפורטות לכל כפר וכפר במכה אחת לכמה משרדי תכנון שיעבדו במקביל ולסיים אותם בזמן קצר ובשיתוף הציבור וכל זה באחריות מנהל התכנון ומשרדי הפנים והאוצר, כדי שראשי המועצות יוכלו לנצל את התקציב שבתוכנית החומש בזמן ולא יישארו על המדף מחכים לגלגול הבא בתוכנית החומש הבאה.

להלן הטבלה:

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים