האם התנהלות בהיג בהליך אישור התקציב תעמיד אותו בסכנת הדחה?

האם נפל פגם בהליך אישור התקציב לשנת 2019 במועצה המקומית עוספיה?, השאלה של ספואן סאבא העירה את תשומת לבנו שעל פי סעיף 206 לפקודת העיריות וסעיף 27 לפקודת המועצות חובה לאשר את התקציב בפני ועדת כספים/ההנהלה, לפני הגשתו לאישור בפני המליאה.

06.06.2019 מאת: חסין חלבי
האם התנהלות בהיג בהליך אישור התקציב תעמיד אותו בסכנת הדחה?

 

ביום א 02/06/2019 נשלחה שאילתה ממערכת פורטל הכרמל, ללשכת ראש מועצת עוספיה בהיג מנסור בעניין הגשת התקציב, בפניה שלנו נכתב שעל פי סעיף 206 לפקודת העיריות וסעיף 27 לפקודת המועצות המקומיות חובה לאשר את התקציב בפני ועדת כספים/ ההנהלה לפני הגשתו לאישור בפני המליאה.

במהלך ישיבת התקציב אשר התקיימה ביום 30.5.2019 עלתה טענה זו על ידי חבר המועצה ספואן סאבא האם התקציב לשנת 2019 שהובא בפני חברי המועצה אושר בפני ועדת ההנהלה בטרם הגשתו למליאה ?.

ביקשנו את תגובת ראש המועצה בהיג מנסור לפני פרסום כתבה בדבר פגם שנפל בהליך אישור התקציב לשנת 2019, עד רגע זה טרם התקבלה תגובה ממועצת עוספיה בנדון.

בשיחה עם סגן ראש המועצה ראווי הלון, שהתייחס לטיעון, אמר: "קודם היה צריך לדון בהצעת התקציב בועדת ההנהלה של מועצת עוספיה, ואחר כך להביא את זה לדיון במליאת המועצה, וזה לא נעשה במועצת עוספיה".

ראווי: "היועץ המשפטי של המועצה עו"ד אופיר רשף אמר שאין צורך להביא לדיון ושזה מומלץ, זה לא נכון, מן הראוי לעשות את התהליך למען השקיפות, הם מנסים לקצר את הדרך ע"מ להכניס את תאגיד המים כמה שיותר מהר. אני אומר שאפילו אם זה מומלץ ולא חוקי, מן הראוי היה להביא את זה לדיון בועדת ההנהלה של המועצה".


 
האם נפל פגם בהליך אישור התקציב לשנת 2019 במועצה המקומית עספיא ?

בתאריך 30.5.2019 התקיימה ישיבה לאישור התקציב לשנת 2019. בתקציב שחולק לחברי המועצה היה אפשר להבחין כי התקציב כולל בתוכו כניסת תאגיד החל מ 1.7.2019.

חברי המועצה של עוספיה המתנגדים בתוקף לכניסת התאגיד בעוספיה התייצבו לדיון בתקציב למעט סמירה עזאם וסמי זאהר אשר נעדרו ממנה.

כבר בתחילת הדיון העלה חבר המועצה ספואן סאבא טענה שלא ניתן לדון בתקציב כל עוד לא אושר בוועדת ההנהלה.

ראש המועצה בהיג מנסור ענה בתגובה ועדת ההנהלה הינה בגדר המלצה בלבד והמשיך בדיון בתקציב מבלי להתייחס לטענה של ספואן סאבא בצורה עניינית ומקצועית ואף לא ביקש מהיועץ המשפטי לחוות את דעתו בעניין מול חברי המועצה. בסיום הדיון התקציב נדחה ברוב של 9 חברי מועצה.

מערכת פורטל הכרמל החליטה לבדוק את טענת חבר המועצה ספואן סאבא ומצאה כי טענה זו הינה טענה מוצדקת ונכונה שכן על פי בדיקה מול היועצים המשפטיים בתחום נמצא כי אכן ראש המועצה בהיג מנסור היה צריך להביא את התקציב לאישור בוועדת ההנהלה לפני הגשתו לחברי המועצה כמתחייב על פי הוראות סעיף 27 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 206 לפקודת העיריות ונוהל הכנת תקציב ואישורו, ומשלא עשה כן נפל פגם מהותי בהליך אישור התקציב דבר אשר יכול להשליך על חוקיות הדיון בתקציב ובהחלטה שהתקבלה.

הכנת התקציב הנה באחריות גזבר המועצה, אך הליך אישורו בפני ועדת ההנהלה ומליאת המועצה על פי הוראות החוק מוטלות על ראש המועצה בלבד.

מועצה מקומית עוספיה אשר כוננה בחודש 11/2018 הביאה בפעם הראשונה את התקציב לדיון בחודש 12/2018 התקציב אושר במליאת המועצה עם גרעון 2.5 מיליון אך לא הועבר לאישור משרד הפנים, בשל סירוב הגזברית לחתום על התקציב ובשל העובדה שלא הייתה שותפה באופן מלא להכנתו לפי הצהרתה בישיבת התקציב מיום 30.5.2019 .

לראש המועצה בהיג מנסור היה מספיק זמן, כ 6 חודשים להבאת התקציב לדיון פעם נוספת אך לא עשה זאת. מדוע נמנע ראש המועצה מלהביא את התקציב לדיון במהלך התקופה הזו ?.

האם עשה זאת בשל הידיעה שאין לו רוב לתקציב בשל התנגדות חברי המועצה למהלך החתימה על התאגיד ואי אישור ההסכם במליאת המועצה ?.

האם עשה זאת כאמצעי לחץ על חברי המועצה? 

חברי המועצה בישיבה שהתקיימה ביום 30.5.2019 סירבו לאשר את התקציב הכולל בתוכו תאגיד מים וביוב, בשל אי אישור הסכם ההתקשרות עם פלגי מוצקין במליאת המועצה.

חברי המועצה ביקשו במהלך הדיון לכנס ישיבה לדיון ואישור הסכם ההתקשרות עם תאגיד פלגי מוצקין ואז לדון בתקציב לשנת 2019.

האם התנגדותו הנחרצת של ראש המועצה בהיג מנסור להצגת ההסכם ההתקשרות בטרם אישור התקציב במליאת המועצה תביא לפיזור המועצה ?.

חברי המועצה מתקשים להבין מדוע מתעקש ראש המועצה להסתיר מידע חיוני בדבר הסכם ההתקשרות עם פלגי מוצקין דבר שיש לו השלכות לעתיד עוספיה ומן הראוי שההחלטה תתקבל על ידי הרוב במליאת המועצה.

האם לבהיג מנסור שנבחר ברוב קולות בשל התנגדותו הנחרצת לכניסת התאגיד, יש מה להסתיר מהתושבים?.
האם הליך אישור התקציב מתנהל בהתאם להוראות החוק ?.

האם התנהלותו של ראש המועצה בדבר הליך אישור התקציב והפגמים שנפלו בו תוביל משרד  הפנים להדחתו מתפקידו ?.

האחריות לאי אישור התקציב מוטלת הן על חברי המועצה, הן על ראש המועצה .

אי אישור התקציב על ידי המועצה יוביל לסיום כהונת המועצה, ובמקרים מסוימים גם לסיום כהונתו של ראש המועצה, בהתאם לשיקול דעתו של שר הפנים.

בעת הפעלת סמכותו,  שר הפנים יבחן את אחריותם של חברי המועצה, וראש המועצה בכללם, לאי אישור התקציב , ובראש ובראשונה את הטעמים העומדים מאחורי אי אישור התקציב , ובכלל זה את דרך התנהלותם של הצדדים בכל הנוגע להליכי אישור התקציב.

ובין השיקולים שילקחו בחשבון , חלקו של ראש המועצה באי אישור התקציב , התקופה שניתנה לראש המועצה על מנת לפעול לאישור התקציב, התנהלות ראש המועצה במהלך התקופה שהוקצבה לו לאישור התקציב, מס' הישיבות שערך ראש המועצה בנושא התקציב מאז כניסתו לתפקיד, רצונו וכוונתו להגיע לעמק השווה עם חברי המועצה,  חוסר נכונותו לערוך שינויים בסעיפים הקשורים לתאגיד, פגמים שנפלו בהליך אישור התקציב.

בהתאם למכתב ששיגר הממונה על המחוז נקבע כי המועד האחרון לאישור התקציב הינו 30.6.2019 . המועצה המקומית קיימה רק 2 ישיבות בנושא התקציב בתקופה של 7 חודשים מיום כינון המועצה.

בדיון הראשון 12.2018 לא הוגש למשרד הפנים בשל חילוקי דעות בין ראש המועצה וגזברית המועצה ולאור העובדה כי לא הייתה שותפה מלאה בהכנת התקציב.

בדיון השני כעבור 6 חודשים בישיבה שהתקיימה ביום 30.5.2019 נפל פגם מהותי בהליך אישור התקציב שכן התקציב לא אושר בוועדת ההנהלה כמתחייב על פי הוראות הדין.

בכל התקופה שהוקצבה לו,  לא הגיע לעמק השווה עם חברי המועצה בכל הקשור להכללת או אי הכללת כניסת התאגיד בתקציב.

בין הדיון הראשון לדיון השני לא פעל לכינוס ישיבות נוספות לאישור התקציב.   

האם המצב העובדתי מעמיד את ראש המועצה בסכנת הדחה והפסקת כהונה על ידי שר הפנים ???

לאחר בחינת מכלול השיקולים בכלל הליכי אישור התקציב יחליט השר באם להפסיק את כהונת ראש המועצה בהיג מנסור.

תגובות

22. עדואן לפני 6 חודשים
لرقم 7
21. תושב לפני 6 חודשים
תושב עוספיא שמתנגד
20. אמל לפני 6 חודשים
ידע
19. למס 14 לפני 6 חודשים
למס14
18. עיספיא לפני 6 חודשים
אחלה בהיג
17. התאגיד לפני 6 חודשים
התאגיד..עדיף ומעשי ..יותר מכל תוכנית אחרת..
16. תושב הכרמל לפני 6 חודשים
ברכות לפורטל הכרמל
15. ניטראלי..עספיא מעל הכל.. לפני 6 חודשים
משוחרר מאינטרסים אישיים..עספיא העליונה..
14. תושבי עספיא לפני 6 חודשים
עספיא מעל הכל...מטרת על..
13. לחברי המועצה לפני 6 חודשים
חברי המועצה הנכבדים
12. התנהלות לפני 6 חודשים
התנהלות
11. مواطنه לפני 6 חודשים
لرقم 7
10. תושב בכיר לפני 6 חודשים
אין קשר בים בהיג לפאיז אל תערבו את זה
9. كل الاحترام صفوان לפני 6 חודשים
كل الاحترام صفوان
8. עספאוי מבין לפני 6 חודשים
בהיג חתם על התאגיד בניגוד להצהרותיו ומכר עספיא לפאיז חנא בשביל להישאר בתפקיד
7. للمواطنة قم ٤ לפני 6 חודשים
للمواطنة رقم ٤
6. מנעיספייה לפני 6 חודשים
אם זה המצב חמור מאוד
5. עסאם לפני 6 חודשים
ענייני וטוב לדעת
4. مواطنة לפני 6 חודשים
نحو الهاوية
3. חבר מועצה לפני 6 חודשים
כל הכבוד לספואן סאבא
2. אזרח לפני 6 חודשים
בהיג שילמד ניהול ויעסיק מקצוענים
1. עיספאוי לפני 6 חודשים
לפארק את המועצה

מומלצים