האם מועצת דליה ביצעה פרויקט ראווה בכספי הציבור?

"הסתרת המידע התכנוני והשתלטות תושב על כביש סטטוטורי, ביצוע עבודות פרטיות בחלקתו של תושב, מי נתן את ההנחיה להכנת כתב הכמויות לסעיפים, קירות אבן ירושלמית, סלעיות, רצופים ומדרגות פרגולות, גינון מעקות לפי בחירת אדריכל ?".

23.09.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
האם מועצת דליה ביצעה פרויקט ראווה בכספי הציבור?

 

יו"ר ועדת הביקורת במועצת דאלית אל כרמל חבר המועצה חאטום השאם פונה למנהל המחוז במשרד הפנים פאיז חנא וליועצת המשפטית של המועצה עו"ד רנה לפידות חשב מלווה של המועצה בדרישה לחקור ביצוע עבודת המועצה בכביש 6 סואנייה קטע 5. השאם טוען שצריך לחקור מי נתן את האישור לביצוע העבודה בצורה בה בוצעה.

 

השאם חטום מכתב במכתבו והמסמכים המצורפים את שרת הפנים איילת שקד, מנכ"ל משרד הפנים יאיר הירש, יועמ"ש משרד הפנים עו"ד יהודה זמרת, אגף בכיר ביקורת ברשומ"ק, אגף תקציבים במשרד הפנים, מבקר המדינה, מבקר המועצה פרג' שיבאני.

 

למכתבו של חבר המועצה הישאם חטום בו מעלה נקודות חמורות לכאורה

 

 

" לכבוד רו"ח פאיז חנא ממונה חיפה משרד הפנים 
עו"ד רנה לפידות יועמ"ש המועצה המקומית דאלית אל כרמל 
רו"ח יום טוב יקר חשב מלווה 

 

שלום וברכה

 

הנידון: עבודות פיתוח בשטח פרטי בכביש 6 קטע 5 בשכונת סואנייה בחלקה 24 גוש 11508 במסגרת פיתוח ושדרוג כביש 6 עורק תחבורה בדלית אל כרמל המחבר מרכז כפר דאלית אל כרמל עד לסוף הקטע הנ"ל בו ביצעה המעוצה ומשרד התחבורה עבודות לפיתוח ושדרוג הכביש.

 

מקטע 5 נושא פנייתנו גובל לחלקה 24 בגוש 11508 בבעלותו של תושב השכונה, ובה שתי דירות מגורים ומשרד עסקי הגובל לאורך כל הכביש הזה.

 

תקציב פיתוח הכביש למקטע 5 ממשרד התחבורה הינו כ - 4.1 מש"ח שיועד לשיקום הכביש, בניית תשתיות תת קרקעיות מדרכה ותאורה.

 

המועצה הכינה מפרט לביצוע עבודות נוספות בחלקתו הפרטית של התושב הסמוכה למקטע 5 כאמור, עיון בתכנית עד במ 129 החלה על חלקה זו מראה בבירור את תוואי הכביש הסטטורי שנמצא בתוך חלקתו של התושב לאורך החלקה ועל כן "הרחבת הכביש" במקטע 5 אמורה להתבצע על ידי שימוש בשטח הציבורי שהשתלט עליו התושב שלא כדין תוך הפרת חוק בוטה.

 

טענת המועצה באמצעות מחלקת ההנדסה לביצוע עבודות בשטחו של התושב להחזרת מצב לקדמותו בשל " תרומתו " הנדיבה להרחבת הכביש מסתבר אינה אלא טענה להכשרת השרץ וניצול תקציב המיועד להסרת חסמי תכנון ופיתוח לטובות הנאה של מקורבי ראש המועצה תוך הונאת המערכת, מליאת המועצה, ועדת המכרזים וכן העברת נתונים מגמתיים ושקריים לכבודך כדי לקבל את אישורך להכשרת ההונאה ,לכאורה.

 

 

להשלמת התמונה לפעולות הלא כשירות לביצוע פרויקט בשטח פרטי בעלות של מיליון מאתיים אלף ש"ח הוסרו "החסמים " הסטטוריים.

 

1 .הדחת גזבר המועצה רו"ח עדואן עדואן ובחירת מ"מ גזבר ד"ר עקאב זיידאן שחתם על ההסכם עם הקבלן המבצע חברת ס. אמי בע"מ שהכינה את אומדן העבודות עבור המועצה אותו אומדן שהוגש לוועדת המכרזים וליועמ"ש דבר הזועק לשמים

 

2 .חסם נוסף הזזת המהנדסת מטיפול בעבודות בחלקתו של התושב והטלת המשימה על גב' אומיימה אבו זלף שאינה נושאת בתפקיד סמכותי להוביל את התהליך מול המליאה וזאת מפני שהמהנדסת בהופעתה מול ועדת המכרזים בתאריך 2021/6/13 הודיעה על הרחבת הכביש ברוחב 5.2 מטר בתוך החלקה קרי בכביש הסטטורי שהשתלט עליו התושב דבר שיכל לחסום את האפשרות להכשרת ביצוע פרויקט הראווה בכספי הציבור .

 

המתווה:

1-ההחלטה על ביצוע עבודות פרטיות בחלקתו של התושב, בחלקה 24 בגוש 11508 הגובל למקטע - 5 בכביש המבוצע על ידי משרד התחבורה קבלן מבצע ס. אמי מהנדסים בע"מ.

 

2- הסתרת המידע התכנוני בדבר השתלטות התושב על כביש הסטטורי בתוך חלקתו.

 

3- הסתרת מצב קיים בטרם ביצוע הפרויקט לשם השוואה עם האומדן שתכליתו החזרת מצב לקדמותו כשבפועל "הפארת " ושידורג המצב לאין ערוך ובזבוז כספי ציבור בצורה הזועקת לשמיים למקורבים.

 

4- מי נתן את ההנחיה להכנת כתב הכמויות לסעיפים: קירות אבן ירושלמית, סלעיות, רצופים ומדרגות פרגולות, גינון מעקות לפי בחירת אדריכל, תאורה, עבודות חשמל גם בחלקת הבן, עמודי בטון ואבן יוקרתיים בניסה והכל בטענה שקרית של החזרת מצב לקדמותו.

 

 

 

5 - הכנת אומדן לביצוע העבודות "הפרטיות" על ידי משרד ס. אמי מהנדסים בע"מ .

 

6 - קבלת החלטה לבצע העבודות בפטור ממכרז על ידי חברת ס. אמי מהנדסים בע"מ .

 

7 - הסתרת אומדן ופירוט העבודות "הפרטיות" מועדת המכרזים והמליאה .

 

8 - הסרת החסמים הבירוקרטיים ", הדחת גזבר המועצה והזזת המהנדסת מהטיפול בעבודות הפרטיות.

 

9 .שימוש לא חוקי בסעיף תקציבי " הסרת חסמי תכנון ופיתוח " כמקור תקציבי לעבודות הפרטיות.

 

הצעדים הנדרשים: 

1 .יועמ"ש א. לבחון את הנתונים, המסמכים ויתר התשתיות שהיו הבסיס "למטריה " המשפטית שהובילו להכשרת כל התחנות המתכוננות עד לחתימה על החוזה כאשר החתימה בוצעה בדיעבד .

 

ב. לבחון "הטעיית " היועמ"ש במסמך בקשה לפטור ממכרז החתום על ידי סגנית המהנדסת ולא על ידי המהנדסת! שהתבססה עליה כחוות דעת מקצועית באישורך, תחת מעטה של החזרת המצב לקדמותו אצל הדייר כאשר בפועל הנה עבודה בהרחבת כביש למעמדו הסטטורי בתכנית המאושרת שבתוקף.

 

ג. להורות על ביטול החוזה עם חברת ס. אמי מהנדסים בע"מ .

 

ד. להורות על הקמת ועדת בדיקה, יועמ"ש, מבקר פנים, מהנדסת, מנכ"ל ויו"ר ועדת ביקורת לבחינת העובדות וקיום דיון במליאה .

 

 

2 . חשב מלווה :

א. לבחון את ההחלטות שהתקבלו בדיעבד ולאחר ביצוע בפועל בשטח, ז"א ניתנו הנחיות ואישורים לקבלן לבצע עבודות בטרם הצגתם בוועדות לדיון וקבלת החלטה מבלי לברר לבדוק לבחון:

 

1 .האם נערכה בחינה משפטית לבעלות על הקרקע לכביש נושא ההרחבה שכן, בתכנית החלה על השטח מציגה בבירור שהשטח הינו כביש מנדטורי וסטטורי בתכנית והתושב השתלט עליו בניגוד לחוק.

 

2 .מה הסיבה שהכנת מפרט ואומדן העבודות הוכנו על ידי החברה המבצעת את הרחבת הכביש.

 

3 . למה התחילה בביצוע העבודות בטרם התקבל אישורים / הזמנה / חוזה ובטרם נידון הנושא בוועדת המכרזים ובמליאת הרשות העבודות בכביש הסתיימו בתאריך 2021/7/4 לרבות העבודות בחלקה הפרטית. מפנה אותך לדף הפייסבוק של מועצת דאלית אל כרמל ולהודעת ראש המועצה החגיגית והמצולמת על רקע הכביש ו סיום העבודות במקטע 5 נושא פנייתי .

 

4 .למה בדיון על אומדן לביצוע העבודות בוועדת המכרזים היה בתאריך 2021/06/13 שם התקבלה החלטה על פטור ממכרז ואימוץ אומדן העבודה שערך הקבלן המבצע  ( שכבר ביצע את העבודה ) והגיע לאישור המליאה בתאריך 2021/6/17 שם הציגה גב' אומיימה אבו זלף את הבקשה להגדלת התקציב מבלי להציג שמדובר בעבודה נפרדת שבעבורה דרשו פטור ממכרז והציגה שמדובר כביכול באותה עבודה שעלות הביצוע גדלה – 22.1 מש"ח, מפנה אותך לפרוטוקול מליאה לא מן המניין מס' 2021/65 שהתכנסה בתאריך 16/6/2021

 

5 .ראש המועצה הדיח את הגזבר בתאריך 2021/6/30 , ומינה במקומו מ"מ , ד"ר עקאב זיידאן שחתם על ההסכם עם חברת ס. אמי מהנדסים בע"מ בדיעבד וזאת לאחר ביצוע העבודות במלואן וכדי להכשיר את התשלום לקבלן המבצע מתקציב תב"ר להסרת חסמי תכנון ובניה המיועד למטרות אחרות ולא לביצוע עבודות פרטיות.

 

ב. ככל שחתם על ההסכם להודיע התליית החוזה עם חברת ס. אמי מהנדסים בע"מ .

 

ג. להודיע לממונה על המחוז בפרטי הסוגייה וחסימת תשלומים ושחרור כספים מתקציב הסרת חסמים לקבלן .

 

ד. פניה לאגף ביקורת ברשויות המקומיות למנות רואה חשבון שירכז את החומר בדבר הוצאה זו בכדי לבחון את מהותה של הוצאה וככל שיתבררו העובדות לחייב את האחראים על הוצאה זו בחיוב אישי .

 

 

 

נוסף על כל הנזכר לעיל הוא לזעוק זעקת התושבים לחוסר ההגינות המשווע שקיבלו יחס מפלה באשר לתרומתם להרחבת הכביש במקטעים 1 עד 3 של בנית קירות סטנדרטיים שלא באים בהלימה עם תרומתם ולא בפרופורציות ביחס "ל תרומתו" של המקורב לראש המועצה שבאה לשדרוג סביבתו הביתית ולשמר סביבתו הפוליטית . 

 

בברכה  יו"ר ועדת הביקורת חבר מועצה חאטום השאם 

 

העתק , 
1 .שרת הפנים – גב' איילת שקד 
2 .מנכ"ל משרד הפנים – מר יאיר הירש 
3 .יועמ"ש משרד הפנים , מר יהודה זמרת , עו"ד 
4 .אגף בכיר ביקורת ברשומ"ק 
5 .אגף תקציבים במשרד הפנים 
6 .מבקר המדינה 
7 .מבקר המועצה – מר פרג' שיבאני 

 

מצורפים :
1 .פרוטוקול החלטת המליאה 2021/65 מסומן 1 והזימון 1א .
2 .מסמך בקשה לפטור ממכרז ואישור היועמ"ש לפטור ממכרז – מסומן 2 . 
3 .פרוטוק ול ועדת מכרזים מתאריך 2021/6/14 – כולל הזימון מסומן 3 . 
4 .מקטע תכנית עד במ 129 המעיד על השתלטות התושב על קטע הכביש , מסומן 4 . 
5 .אומדן ביצוע עבודות בקטע 5 ) לשים לב בנידון רשום קטע 4 , ( מסומן 5".

 

כאשר תתקבל תגובת מועצת דאלית אל כרמל, תפורסם במלואה.

 

 

הציבור שרוצה לעדכן או לדי=ווח על מפגע או כל דבר אחר מוזמן לכתוב למייל editor@karmel.co.il או לשלוח הודעה לטל מספר 0545823934.

 

 

תגובות

53. דאלית אלכרמל לפני 27 ימים
ראש המועצה
52. مراقب לפני 28 ימים
ما ينقص رفيق حلبي في هذه القضية
51. דליה לפני 29 ימים
דליה
50. عابر يسبيل לפני 30 ימים
الويل ثم الويل ثم الويل
49. הבחירות בפתח לפני 1 חודש
הבחירות בפתח
48. مواطن לפני 1 חודש
تنحى وافسح المجال لاخرين
47. من الدالية לפני 1 חודש
سؤال للسيد رئيس المجلس المحلي
46. مال الحرام ما يدوم לפני 1 חודש
مال الحرام ما يدوم
45. حلبي من خارج الزريبة לפני 1 חודש
باختصار شديد
44. כרמל לפני 1 חודש
מורשעים בפלילי ...נעשים מנהיגים
43. عضو مجلس לפני 1 חודש
الي استحوا ماتوا
42. الله كبير לפני 1 חודש
يمهل ولا يهمل
41. ربيع לפני 1 חודש
للسيد الرئيس رفيق
40. חלבי לפני 1 חודש
15
39. תושב דליה לפני 1 חודש
דלית אל כרמל
38. תושב דליה לפני 1 חודש
דלית אל כרמל
37. למגיב מס' -35(אני) לפני 1 חודש
לצערי הרב ובלי לפגוע
36. מאהר לפני 1 חודש
סופו של שקרן , כל הכבוד השאם
35. אני לפני 1 חודש
איך נותנים לאהבל לא ישר להוביל את הכפר
34. من دالية الكرمل לפני 1 חודש
للسيد رفيق حلبي ومؤيده
33. مواطن بسيط לפני 1 חודש
شجب واستنكار للاعمال غير القانونية في السلطة المحلية
32. דילאוי לפני 1 חודש
ל 15
31. الله كبير يا جماعة اهل الخير לפני 1 חודש
الله كبير يا جماعة اهل الخير
30. قر يا عاطف לפני 1 חודש
قر يا عاطف
29. انسان حر לפני 1 חודש
الى المعقب ١٥
28. עלי לפני 1 חודש
קיר
27. בושה לפני 1 חודש
גועל נפש
26. עלי לפני 1 חודש
נתניהו
25. מואטו לפני 1 חודש
קיר המליונים
24. תושב מודאג לפני 1 חודש
דליה
23. רפיק הרס הכפר לפני 1 חודש
רפיק הרס הכפר
22. למס' 15 לפני 1 חודש
למ' 15
21. תושב לפני 1 חודש
ניתן להפקיע 30% בלי לתת תמורה
20. תושב השכונה לפני 1 חודש
תושב השכונה
19. בחור לפני 1 חודש
אסור לשתוק
18. מהשכנים לפני 1 חודש
הקופה הציבורית מופקרת
17. מן הישוב לפני 1 חודש
מועצה מקומית
16. ساكن في الحي לפני 1 חודש
يا للخسارة
15. ע. ח לפני 1 חודש
الله يعطيك العافيه
14. עו ד לפני 1 חודש
השחיתות רק מתחזקת בדאלית אל כרמל
13. دالية الكرمل לפני 1 חודש
لرفيق الحاكم بامر الله
12. תושב לפני 1 חודש
אין בושה.
11. דילאוי לפני 1 חודש
خربانة
10. דליה לפני 1 חודש
מצב עגום
9. תושב השכונה לפני 1 חודש
גניבה לאור יום
8. חלבי לפני 1 חודש
האדם הזה הוא בלי שום בושה
7. דלאוייה לפני 1 חודש
רפיק אדם בושה וחרפה לכפרו
6. אזרח שהצביע רפיק לפני 1 חודש
אם זה אכן
5. من البلد לפני 1 חודש
واحسرتاه
4. مواطن לפני 1 חודש
مجلس محلي العائلة
3. תושב לפני 1 חודש
אסור להמשיך בצורה הזו
2. חדיד לפני 1 חודש
אין בושה למועצה הזאת
1. תושב לפני 1 חודש
מכוניות חונות בכביש

מומלצים