הארכת הטבות המס לעשרות ישובים עד סוף השנה

בעקבות החשש שכל הטבות המס לתושבי 70 ישובים בארץ יבוטלו, מאחר והוראת השעה פגה כבר בחודש יוני השנה, בוועדת הכספים אושרה ארכה, לבקשת משרד האוצר, החוק בו תשולב ההארכה יובא לאישור המליאה לקריאה שנייה ושלישית ביום שני הקרוב.

18.11.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הארכת הטבות המס לעשרות ישובים עד סוף השנה


 לבקשת משרד האוצר החוק בו תשולב ההארכה יבוא לאישור המליאה לקריאה שנייה ושלישית ביום שני. כזכור ביום ב' השבוע, הודיע משרד המשפטים כי היועמ"ש אישר את ההארכה, נוכח בקשת שר האוצר לבחון בהליך מזורז את מדיניות הטבות המס,  באמצעות צוות מיוחד. יחד עם זאת, הבהירה נציגת המשרד, כי בכל מקרה לא תתאפשר הארכה נוספת של הוראת השעה.
 
הוראת  השעה מעגנת הטבות מס ללמעלה מ-70 ישובים. חלק מישובים אלה זוכים בגין הטבת המס להגדלת ההטבה לה הם זכאים מכוח הקריטריונים הקבועים בחוק הטבות המס, וחלקם כלל לא יכללו במפת ההטבות שקובע החוק ללא הוראת שעה זו.

הוראת השעה פקעה בחודש יוני, ובמשך תקופה ארוכה לא היה ברור מה יעלה בגורלה, לאחר שהוארכה מספר פעמים לבקשת ועדת הכספים. הוועדה ביקשה שוב ושוב כי הממשלה תידרש לפתרון הסוגיה.
 
היום אישרה הוועדה את הארכת הוראת השעה, במסגרת הוספתה לחוק של ח"כ מיכל שיר וקבוצת חברי כנסת, שעוסק בשינוי הקריטריונים לקבלת הטבות מס לישוב עירוני. לבקשת הממשלה, נקבע כי החוק יעלה לאישור מליאת הכנסת ביום ב', על מנת ששר האוצר יוכל להציג לממשלה ביום א' מקור תקציבי לחוק המקורי אליו שולבה הארכת הוראת השעה. להארכת הטבות המס עד תום השנה כבר ישנו מקור תקציבי.

במהלך הדיון הבהיר נציג משרד האוצר כי הצוות מטעם שר האוצר יציג את מסקנותיו לעניין הטבות המס עד ל-31 בדצמבר.
 
יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "אנחנו רצינו שהישובים האלה יקבלו השנה את הטבת המס במלואה, היה קושי עם זה אך לדרישת הוועדה והחברים זה לבסוף התקבל. כעת האוצר צריך להקים צוות, במקביל יש הצעה שיוזמים אותה כאן חברי כנסת, אבל זה לא יהיה פשוט. ביטול הטבת מס בעשרות ישובים, היא מכה קשה לישובים השונים בפריפריה".​

 

תגובות

מומלצים