הבחירות לכנסת ה-22 ייערכו ביום שלישי ב17 לספטמבר 2019

אושר לקריאה שניה ושלישית: הבחירות ייערכו בי"ז באלול תשע"ט, 17 בספטמבר 2019, הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת ה-21 בראשות ח"כ מיקי מכלוף זוהר הליכוד אישרה את הצעת חוק התפזרות הכנסת ה21 להצבעה בקריאה שניה ושלישית.

29.05.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הבחירות לכנסת ה-22 ייערכו ביום שלישי ב17 לספטמבר 2019

 

לאחר שהוועדה דחתה את עשרות ההסתייגויות שהוגשו על הצעת החוק, בתמיכתם של שמונה חברי כנסת מול התנגדותם של ארבעה חברי כנסת, הוועדה אישרה את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית.

הצעת החוק קובעת כי הכנסת ה-21 תפוזר והבחירות לכנסת ה-22 ייערכו ביום שלישי י"ז אלול תשע"ט ה-17 לספטמבר 2019.

להצעת חוק התפזרות הכנסת, הוכנסו תיקוני חקיקה עקיפים לחוק מימון מפלגות. עפ"י ההצעה, ייערכו תיקונים מקילים בתנאי ההלוואות שנטלו המפלגות לצורך מימון הבחירות לכנסת ה-21.

ההקלות בתנאי ההלוואות יהיו בדחיית החזרי הלוואות, היקף אחוזי הלוואות, מתן אפשרות נטילת הלוואה למפלגות חדשות כנגד ערבות בנקאית, וכן מתן אפשרות נטילת הלוואה למפלגה שלא נטלה הלוואה בבחירות האחרונות, לקחת הלוואה ב-10 ימים הקרובים, כאילו ההלוואה ניטלה לפני הבחירות. סעיף זה רלוונטי למפלגת כחול לבן שלא נטלה הלוואה.

היועץ המשפטי של הוועדה העלה חשש ממצב בו מפלגה שמיוצגת בכנסת הנוכחית, תיטול הלוואה ולא תעבור את אחוז החסימה, יתכן ולא יהיה מהיכן לפרוע את ההלוואה. 

חשב הכנסת חיים אבידר אמר בדיון כי כתוצאה מתיקוני החקיקה המוצעים, החשיפה של הכנסת גדלה מ-62.5 מיליון ₪ ל-201 מיליון ₪.

מוקדם יותר, הוועדה המסדרת בראשות ח"כ מיקי מכלוף זוהר קבעה את סדרי הדיון בדיוני מליאת הכנסת בהצעת החוק. עפ"י ההסכם אליו הגיעו נציגי הסיעות, הדיון בהצעת חוק ההתפזרות יחל מחר יום רביעי בשעה 12:00 הדיון יסתיים בשעה 24:00 סיעות האופוזיציה יוכלו לבקש לקצר את הדיון ולסיימו מוקדם יותר. לבקשת ח"כ אבי ניסנקורן (כחול לבן), הקואליציה תאפשר לאופוזיציה להאריך את הדיון אף מעבר לחצות לכמה שעות נוספות. עוד סוכם, כי יהיו עד שלוש הצבעות שמיות על ההסתייגויות. בנוסף, הוועדה המסדרת אישרה פטור מחובת הנחה להצעת חוק התפזרות הכנסת.

היועץ המשפטי של הכנסת עו"ד איל ינון אמר, המועד מחר בחצות, רלוונטי לעניין פקיעת המנדט שקיבל רוה"מ מנשיא המדינה להקמת ממשלה. מחצות ואילך רוה"מ לא יוכל יותר להקים ממשלה. הדיון בהצעת החוק אינו רלוונטי למנדט שהעניק נשיא המדינה לרוה"מ. הכנסת יכולה להמשיך את פעולתה ולחוקק חוקים. לרבות החוק לפיזור הכנסת.  חוק ההתפזרות אם יאושר, הבחירות לא יוכלו יותר להידחות. זה אל חזור.

תגובות

מומלצים