הדרוזים מוחים נגד התאגידים מול כנסת ישראל

בשעה שהתכנסה הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב, קיימו ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות מחאה מול בניין הכנסת, בעניין חוק התאגידים והמצוקה שקיימת בכפרים הדרוזים.

27.11.2017 מאת: פורטל הכרמל
הדרוזים מוחים נגד התאגידים מול כנסת ישראל

ראשי הרשויות מסכימים שחוק התאגידים לא מתאים למצב הכפרים שלנו, ומצב הכפרים שלנו לא מתאים לתנאי חוק התאגידים, ושהאחריות היא על ראשי הרשויות, בכל ישוב אם קורה משהו בכל תחום האחריות היא על ראש המועצה, הבעיה העיקרית שלא תמיד נותנים את הסמכויות לראש המועצה לפעול, כמו בעניין התאגידים.

על משרד הפנים והאוצר להתאים את מצב הכפרים לחוק התאגידים ולתת למועצות את כל הכסף הדרוש כדי להכין את כל התוכניות המפורטות של הכפרים, כמו כן להנחות את הוועדות המחוזיות להקל ולאשר את אותם תוכניות.

לאחר מכן, יש לצאת בעקבות אישור התוכניות במבצע לקבלת היתרים של כלל הבתים הקיימים ובאותו פרק זמן לאסור כל בניה חדשה ללא היתר. בסוף התהליך הזה יהיה אפשר לדבר על כניסה לתאגיד מים וביוב באופן הגיוני וחלק.

כדי להשמיע את הדברים בצורה הכי ברורה, הגיעו הבוקר לירושלים, מופיד מרעי ראש המועצה המקומית חורפיש ויו"ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות יחד עם ראשי הרשויות ותושבים מהכפרים הדרוזים, להשמיע את מחאתם, מול כנסת ישראל, נגד חוק תאגידי המים והביוב, ולדרוש להחזיר את ניהול משק המים לרשויות המקומיות.

מופיד מרעי: "הוועדה מובילה מהלך לביטול התאגיד והחזרת משק המים לרשויות, דרשנו וועדת הכלכלה מאמצת את העמדה שלנו ושל מרכז השלטון המיקומי".

מופיד מרעי התייחס לנושא במכתב לחיים ביבס יו"ר השלטון המקומי, שבו הביא את עמדת ראשי הרשויות בנוגע לתאגידי המים והביוב, שהם דורשים להחזיר את ניהול משק המים לרשויות המקומיות ומודיע על כך שיקיימו הפגנה מול הכנסת.

המחאה התקיימה בשעה שהוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה דיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון - צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ז-2016

הוזמנו לדיון: משרד האנרגיה, רשות המים והביוב, משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מרכז השלטון המקומי, תאגידי מים וביוב, מרכז המועצות האזוריות, משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד להגנת הסביבה, פורום מנכ"לי תאגידי מים וביוב, ארגון עובדי המים, אגודות המים, התאחדות חקלאי ישראל, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל, איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים, נציגי רשויות מקומיות ומועצות אזוריות שונות
 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים