היועמ"ש: לדאוג לייצוג הולם של נשים כמנכ"ליות משרדי ממשלה

היועמ"ש דורש מתן ייצוג הולם לנשים במשרדי הממשלה, ולפעול לקידום הייצוג ההולם בקרב העובדים בשירות המדינה גם ביחס לאוכלוסיות נוספות הזכאיות לייצוג הולם, בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, אנשים עם מוגבלות, מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, בני האוכלוסיה החרדית ועולים חדשים.

14.05.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
היועמ"ש: לדאוג לייצוג הולם של נשים כמנכ"ליות משרדי ממשלה

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי), רז נזרי, במכתב אל היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, בעניין הגברת הייצוג ההולם לנשים בהליכי מינוי מנכ"לים למשרדי הממשלה השונים.

במכתב, שנכתב על דעת היועץ המשפטי לממשלה, נאמר כי בממשלה היוצאת כיהנו עד לאחרונה שתי נשים בלבד מבין 29 משרדי ממשלה, והדבר אינו עולה בקנה אחד עם חובתה של הממשלה לקיים את הוראות החקיקה שעניינן מתן ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים בכלל, ובשירות המדינה בפרט.

היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה מתבקשים במכתב להביא לתשומת ליבם של השרים החדשים את חשיבות הנושא של קידום הייצוג השוויוני, והצורך במתן משקל ראוי לסוגיית הייצוג ההולם, ובכלל זה ייצוג הולם לנשים במסגרת המינויים הבכירים במשרדיהם, ובאופן קונקרטי לגבי דרג מנכ"לים.

עוד ציין נזרי את החובה לפעול לקידום הייצוג ההולם בקרב העובדים בשירות המדינה גם ביחס לאוכלוסיות נוספות הזכאיות לייצוג הולם – בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית; אנשים עם מוגבלות; מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה; בני האוכלוסיה החרדית ועולים חדשים.

 

תגובות

מומלצים