הכסף ששיעבדה מועצת דליה לבנק דקסיה ל30 ועד 99 שנה

אנחנו היום אחרי הבחירות ולאחר חתימת ראש המועצה על חוזה הכניסה לתאגיד מים וביוב מוצקין שעדיין לא הוצג לציבור בתקווה לקבל מענקים או תקציבים ממשרד הפנים כדי שתחלץ המועצה ממצבה הכספי הקשה!, בנק דקסיה משעבד כל הכנסה למועצה.

30.11.2018 מאת: פורטל הכרמל
הכסף ששיעבדה מועצת דליה לבנק דקסיה ל30 ועד 99 שנה

אנחנו בפורטל הכרמל תהינו למה המועצה לחוצה, למרות שבכנסת אושר החוק שמאריך את חובת ההתאגדות ל 30.6.2019  ודווקא עכשיו מאשרים כניסה לתאגיד מים וביוב, לפני שמרחיבים תוכנית המתאר ולפני השלמת התוכניות המפורטות בכל הכפר וקבלת היתרי בניה לבתים הקיימים כיום .

בדקנו מצבה הכספי של המועצה על פי הדו"ח האחרון לשנת 2016 ומצאנו כך :

•    סה"כ גירעונות תקציב רגיל ותב"רים  היה -74.5 מיליון ₪ 
•    עומס מלוות – 72.9 מיליון ₪ 
•    חובות תושבים לארנונה ואחרים -54.2 מיליון ₪ 
•    פירעון מלוות +הוצאות מימון -6.9 מיליון 
•    מפעל ביוב כולל פירעון מלוות – 4.8 מיליון ₪ 
•    תשלום מים 2016 -15.4 מיליון ₪ 
•    תקציב מים 2016- 8.5 מיליון ₪ 
•    גביה מים 2016- 7 מיליון ₪ 
•    תקציב גביה מיסים ארנונה -22.8 מיליון ₪ 
•    ביצוע 2016- 20.8 מיליון ₪ 
•    תקציב תברואה (אשפה) 2016- 8.5 מיליון ₪ 
•    ביצוע 2016 – 11.7 מיליון ₪ 
•    מלוות בנק דקסיה בפיגור 2016 – 6.8 מיליון ₪ 
•    תביעות באיחוד תיקים – 10.8 מיליון ₪ 
•    שעבודים ומשכונות מיום 6.7.2017

רק בתקופת ראש המועצה הנוכחי רפיק חלבי 45.2 מיליון ₪ ,כולל שעבוד כל הכנסה לבנק דקסיה ממשרדי הממשלה למשך 30 שנה, ראה טבלה מצורפת , לעומת 7.45 מיליון בתקופת כרמל נסר אלדין .

•    הוצאות שכר -30.7 מיליון ₪
•    חינוך -27.5 מיליון ₪ 
•    משיכות יתר בבנקים -10.7 מיליון ₪ 
•    תקציב 2016 – 102.6 מיליון ₪ 
•    ביצוע תקציב 2016 – 137.3 מיליון ₪ 
•    גירעון שנתי -17 מיליון ₪ 

רואים מצב גרוע מבחינה כספית והבעיה לא רק ממשק המים, אלא הרבה כספים משולמים עבור: 
1.    החזר הלוואות.
2.    פיגור בהחזר הלוואות .
3.    ריביות הוצאות מימון .
4.    קבלן האשפה שעולה המון כסף והכפר עדיין מלא באשפה ופסולת .
5.    הוצאה לפועל תיק איחוד.
6.    משיכת יתר בבנקים .
7.    הוצאות שכר לעובדים 30% מסך התקציב.

הסעיפים מ1-6 עלותם 37 מיליון ₪ לשנה, שהם הרבה יותר משמעותיים מהגירעון במשק המים והביוב 10 מיליון ₪ מכאן המסקנה שהבעיה הרבה יותר חמורה.

30.7 מיליון ₪ שכר +27.5 מיליון ₪ חינוך + 37 מיליון ₪ הסעיפים מ 1-6 לעיל נקבל = 95.2 מיליון ₪ יישאר מהתקציב 7 מיליון ₪ לכל שאר הפעולות והסעיפים רווחה,מים,ביוב,אחזקה,תאורה,קניות וכד'  וזה לא מספיק לכלום ואז נכנסים לגירעון.

האם הכניסה לתאגיד  תציל את המועצה ממצבה הקשה ??

ובנוסף לכל זה המועצה ייצרה עוד 24 מיליון גירעון בשנת 2017 

מאיפה הערובה  שמשרד הפנים או משרד האוצר יזרימו כסף למועצה כדי לאזן את מצבה הכספי המעורער ?

מה עם הכסף לתוכניות מפורטות שצריך להביא, כדי שהתאגיד יוכל לעבוד ?

אנו חוששים שאם המועצה לא תקבל הכספים האלה לפני הכניסה לתאגיד, היא לעולם לא תקבל את הכסף והמועצה בקרוב מאוד תקרוס והתאגיד לא יכול לתקן המצב ללא תוכניות מפורטות מוכנות והיתרי בניה והמצב יהיה רע מאוד.

להלן טבלת השעבודים של מועצת דאלית אל כרמל

 


ביצוע התקציב הרגיל, בחוות דעת רואי החשבון המבקרים על הדוחות הכספיים של המועצה, נכללה הפניית תשומת לב לגרעון המצטבר בתקציב הרגיל בסך 31,115 אלפי ש''ח ובתקציבים הבלתי רגילים שביצועם הסתיים בסך 18,769 אלפי ש''ח בו מצויה המועצה.

הגרעון המצטבר הכולל לסוף השנה הסתכם ב - 49,884 אלפי ש''ח (כ- 56.6% מתקציב ההכנסות של המועצה לשנת 2016). [82-15]

- משרד הפנים לא אישר את תקציב המועצה לשנת 2016 מכיוון שהתנה את אישור התקציב בהתאגדות המועצה  בתאגיד מים. ההתאגדות לא בוצעה בפועל. [83-16]

- שיעורי גביית הארנונה היו נמוכים והסתכמו ב-43% מהסכומים הניתנים לגביה. [55-10]

- משרד הפנים מינה למועצה חשב מלווה בחודש נובמבר 2009, אשר המשיך בתפקיד זה גם בשנה המבוקרת. [51-10]

- המועצה לא דרשה לקבל חלק מהמסמכים הרלבנטיים לבקשה לקבלת הנחה בארנונה.  [59-10]

- המועצה לא עמדה ביעדים העיקריים שנקבעו בתוכנית ההבראה.  [52-12]

- פחת המים במועצה הסתכם בכ- 43% מכמות המים שנרכשה.[77-13]

- במועצה נערך סקר נכסים חלקי בשנת 2008. העדר סקר נכסים מעודכן אינו מאפשר למועצה לבדוק האם חיובי הארנונה כוללים את כל הנכסים חייבי הארנונה לרבות נכונות השטחים המחויבים ונכונות סיווג הנכסים.  [76-13]

- ועדת התמיכות לא התכנסה כלל לאישור תבחינים בשנים 2015-2016, וזאת בניגוד להוראות הנוהל למתן תמיכות למוסדות ציבור. [84-16]

ניהול נכסים ובטיחות בידי המועצה לא נמצאה רשימה של הקרקעות והמבנים שברשותה. [71-10]

מעקב אחר תיקון ליקויים המועצה תקנה באופן חלקי את הליקויים שהועלו בביקורת רואי החשבון שנערכה בשנים קודמות.  [78-11]

קישור לכתבה בנושא מועצת דליה טובעת במיליונים

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

30. חלבי לפני 11 חודשים
כנסו כנסו
29. חסון לפני 11 חודשים
ניהול מביש
28. חחח לפני 11 חודשים
לא הצבעתי כי ידעתי את המצב
27. כרמלי לפני 11 חודשים
ועדה קרואה
26. ركن לפני 11 חודשים
لنمرة 9
25. אורח לפני 11 חודשים
מעוצה
24. חלבי אמתי לפני 11 חודשים
למספר 18 אתה לא מבין כלום
23. מועין לפני 11 חודשים
שיא החוצפה (רפיק)
22. חלבי קוח לפני 11 חודשים
אין מקצועיות
21. אישה מדליה לפני 11 חודשים
לטעמי או לאנ לטעמי איפה הציבור
20. מבין עניין לפני 11 חודשים
מי שבחר ברפיק המשפחות הקטנות לא חלבי
19. Ss לפני 11 חודשים
בוחרי רפיק
18. מרחם עלינו לפני 11 חודשים
דמגוגיה
17. درزي مشَّوب לפני 11 חודשים
يا رب خلصنا من العذاب
16. בחורה מדלנ לפני 11 חודשים
אני בהלם
15. חלבי לפני 11 חודשים
אוי לבורות
14. בכיר לפני 11 חודשים
הבעיה שזה כפ]ר של גנבים וטפשים
13. محلل البلاد وفقط לפני 11 חודשים
مش عجيب
12. אזרח רגיל לפני 11 חודשים
התנהלות גרועה
11. זידאני לפני 11 חודשים
דלית
10. מואטן לפני 11 חודשים
דליה
9. חלבי אמתי לפני 11 חודשים
אין לנו ברירה
8. דליה לפני 11 חודשים
דלית אל כרמל
7. אזרח מודאג לפני 11 חודשים
דליה
6. مواطن بسيط לפני 11 חודשים
من اجل الكرسي
5. مواطن على قد حاله לפני 11 חודשים
רפיק חלבי
4. מחמוד לפני 11 חודשים
אפשר לשיר ולרקוד הו הו הו אם זה יעזור
3. חלבי מן המניין לפני 11 חודשים
נתונים מזעזעים ומסוכנים לכולנו
2. אזרח פשוט לפני 11 חודשים
מה עם בוחרי רפיק
1. חלבי לפני 11 חודשים
מסוכן מאוד

מומלצים