המהפכה הארגונית ברשויות המקומיות רושמת הצלחות

משרד הפנים מפעיל בארבע השנים האחרונות תכנית לשינוי ארגוני ב-84 רשויות מקומיות בהיקף של כ-250 מיליון שקל, הרשויות נהנות מתקציבים משמעותיים, מועצה מקומית ג׳ולס מקיימת את ההליך בשיתוף הציבור. פאיז חנא"התכנית הזו מהווה קרש מקפצה לרשויות במחוז".

20.12.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
המהפכה הארגונית ברשויות המקומיות רושמת הצלחות

 

בשנים האחרונות פועל משרד הפנים בראשות השר אריה דרעי להוביל שינוי בהיקף וברמת השירות הניתן לתושבים על ידי הרשויות המקומיות וכן באיכות התפקוד שלהן ובכך למעשה, פורץ המשרד את גבולות הגזרה המסורתיים בפעולתו - רגולציה ותקצוב רשויות מקומיות. מנכ"ל המשרד, מרדכי כהן, קידם שינוי ארגוני שבבסיסו הקמת חטיבת פיתוח רשויות מקומיות המורכבת מיחידת פיתוח כלכלי ויחידת תכנון ופיתוח הון אנושי.  המשרד מרכז מאמץ בתכניות לחיזוק ההון האנושי בשלטון המקומי – בראשן תכנית הדגל המוערכת 'צוערים לשלטון המקומי'.

למאמץ זה התחברה לפני כארבע שנים 'התכנית למצוינות ארגונית ברשויות המקומיות' הפועלת באמצעות מודל שפותח על ידי אגף בכיר תכנון ופיתוח ההון האנושי ברשויות המקומיות. המודל מכוון לקידום שינויים ארגוניים במעלה שנייה, במסגרתו מגובשת תמונת העתיד המיטבית של הרשות ונבחרים מיקודים אסטרטגיים המותאמים לצרכי הרשות המקומית בראשית התהליך. 

איך זה נראה בשטח?

הרשויות המקומיות המשתתפות בתכנית נהנות מתקציבים משמעותיים שנועדו לממן את הליך הייעוץ ובעיקר את תהליכי היישום. בראשית המהלך, ראש הרשות וההנהלה בוחרים, בתהליך סדור ומותאם לסגנון הרשות, את המיקודים האסטרטגיים של הרשות לשנים הקרובות. חלק מההנהגות בוחרות לקיים את התהליך הזה בשיתוף הציבור כדוגמת עיריות טמרה, עפולה ומועצה מקומית ג׳ולס. מרגע שנבחרו המיקודים מתחיל למעשה תהליך ייעוצי ומושקעים תקציבים בפעולות אשר יתמכו במימוש המיקודים האסטרטגיים. בנוסף, כל רשות המשתתפת בתכנית מתחייבת, לצד העבודה על המיקודים האסטרטגיים, לחזק את התשתית הארגונית שלה. בחינת משרד הפנים את רשימת המיקודים שנבחרו, מראה את הנושאים הדומיננטיים שנבחרו על ידי הרשויות: שיפור השירות לתושב, מינוף כלכלי והגדלת מקורות ההכנסה. 

כך לדוגמא, בחרה העיר רהט בפיתוח המרחב הציבורי, שיפור חזות העיר ויצירת עצמאות כלכלית כמיקוד אסטרטגי והעיר נתיבות התמקדה בשדרוג השירות לתושב, עסקים במרכז והיערכות לעיר צומחת בעקבות עלייה בקצב גידול האוכלוסייה. בצפון, בחרה העיר עכו  להתמקד במצוינות בחינוך, שיפור שירות לתושב ופיתוח כלכלי וצפת שמה את הדגש על תיירות ותעסוקה. המועצה המקומית ג׳ת בחרה בהגדלת מקורות הכנסה ובמיצוי הכנסות הרשות ואילו אבו סנאן התמקדה באיכות סביבה, איכות החיים בקהילה והעצמה כלכלית. 

לצד העבודה על המיקודים האסטרטגיים הרשות המקומית מחזקת את תשתיות הליבה – תכנון שנתי (תכניות עבודה), שגרות ניהול ותהליכי הערכה ומשוב.

בנוסף, כל רשות בשלה מקצועית מבחינת תשתית ארגונית וחשיבה אסטרטגית, מקימה במסגרת התהליך יחידות 'מחוללות שינוי' – יחידות לתכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי, ניהול ופיתוח הון אנושי, ניהול מערכות מידע וניהול השירות. התהליכים מסייעים לרשויות לבנות תשתיות ארגוניות וניהוליות ברמה גבוהה, הנשענות על מנהלים איכותיים וצוות עובדים מקצועי. כך למשל, נתיבות ואופקים מקימות אגף שירות לתושב , רהט מגייסת סגן מנהל אגף שפע ומנהל הון אנושי, מגדל העמק הקימה מרכז שירות לתושב, בית שמש הקימה יחידת תכנון אסטרטגי, ג׳דיידה מכר מגייסת מנהל מערכות מידע ומעלות תרשיחא מגייסת מנהל הון אנושי, מנהל אגף פיתוח כלכלי ומנהל אגף אסטרטגיה. בתרשים הבא מוצגת תמונת המצב ברשויות המקומיות בנושאי תשתיות הליבה – המצב שהיה לפני כשלוש שנים בתחילת התכנית והמצב כיום (התרשים מתייחס למדידה כמותית בלבד.  בשנים הבאות יימדד גם השינוי באיכות התשתיות).

תשתית ליבה פנים ארגוניות ברשויות

הרשות המקומית עוברת תהליך של 'כיוון ואבחון' בראשית הדרך שלאחריו מכינים תכנית עבודה ליישום.  עם הכניסה לשלב היישום, מרבית הרשויות מייעדות את התקציבים להפרשה של מנהלים ועובדים ומגייסות מנהלים ועובדים חדשים ליחידות הליבה. משרד הפנים מאפשר לרשויות לעשות שימוש חלקי בתקציבים לצורך הצטיידות, שיפוצים והתאמות במבנה העירייה, רכישת מערכות ותוכנות ולמעשה כל רכיב שיסייע לרשות המקומית להתחזק כארגון ולתמוך במימוש המיקודים האסטרטגיים הלכה למעשה.

תהליכי העבודה שמקדם משרד הפנים במסגרת התכנית, משפיעים על יכולת ההתחדשות, היצירתיות, פתרון הבעיות, הפוטנציאל והבריאות הארגונית על ידי התערבות בתהליכים, בתרבות ובהתנהגות הארגונית של הרשות, וכפועל יוצא מכך, מביאים לשיפור השירותים לתושבים. 

בין ההישגים הבולטים ביותר של התכנית: 

גיוס בעלי תפקידים חיוניים והקמת יחידות "מחוללות שינוי":

20 רשויות מקימות יחידות הון אנושי –יחידות ליבה שמטרתן להתוות מדיניות ותהליכי עבודה לניהול ופיתוח ההון האנושי ברשות, תוך הובלת תהליכים ארגוניים והטמעת השינוי בקרב עובדי הרשות.  

7 רשויות מקימות יחידות שירות לתושב – ייעודן של יחידות אלה הוא להביא את הרשות לפעול כארגון מכוון לקוח באופן עקבי, בכל היבטי השירות, ברמת שירות גבוהה לאורך זמן ולטובת הלקוח- תושבים, בעלי עסקים ומבקרים. 

 15 רשויות הקימו יחידות תכנון אסטרטגי ו/או פיתוח כלכלי – במטרה לקדם תכנון אסטרטגי רב-תחומי או לייעל את פעילות הרשות בתחום הפיתוח הכלכלי ולהרחיב את הפוטנציאל הכלכלי של הרשות, תוך חיזוק יכולותיה למצות משאבים, להגדיל הכנסות ולנהל אפקטיבית את ההוצאות לצד קידום ופיתוח מנועי צמיחה של הרשות. 

9 רשויות חיזקו או הקימו יחידות לשיפור פני העיר – במטרה לחזק את תחום שיפור פני העיר, לטפל ולשמור על חזות העיר ורווחת התושב. 

רשויות נוספות בחרו להקים מרכזי פיתוח דמוגרפי, לחזק את אגפי ההנדסה, להקים מוקדי שליטה, יחידות תיירות, יח' צעירים ויח' לחיזוק יישובים. 

הופעלה תכנית לעידוד פרישת עשרות מנהלים ועובדים ותיקים ב-57 רשויות בסכום של כ-24 מלש״ח. 

הכנסת אמצעים דיגיטליים ליותר ויותר רשויות מקומיות תוך ניסיון לשפר את השירות לתושבים; 

שר הפנים אריה דרעי: "תקופת הקורונה חיזקה אצל כולנו את ההבנה בחשיבות הדמוקרטיה המקומית המבוססת על רשות מקומית חזקה.  התכנית אותה מקדם המשרד נובעת מההבנה כי הרשות המקומית היא הגורם המרכזי המעצב את המרחב הציבורי ואת היישוב עצמו ומשפיע על איכות החיים של תושביו. הרשות היא שחקן מפתח בהנעת תהליכים, בפיתוח ויוזמה, בחיבור בין גורמים רבים ובתכלול של כל הגופים. ההשתתפות בתוכנית היא הזדמנות מיוחדת עבור הרשות המקומית שתאפשר למוביליה לעצב את עתידה ולהוביל באופן מושכל להגשמת מטרותיה, לצמיחה ולשימור ההישגים לאורך זמן."

פאיז חנא, הממונה על מחוז חיפה: " התכנית הזו מהווה קרש מקפצה לרשויות במחוז. הרשויות מצליחות למפות את האתגרים שלהן ולמקד את המאמץ במקומות הנכונים במקום להתפזר. התכנית מספקת כלים התואמים את הצורך של המאה ה-21, מפתחת את יכולות הניהול של הרשויות ומביאה לשיפור אמיתי באיכות השירות לתושבים. כך למשל, בסיוע התכנית במחוז שלי בו 8 רשויות הנהנות בימים אלו מהאימפקט שלה, חריש שהיא כידוע עיר בהקמה, הצליחה להטמיע טכנולוגיות מחשוב מתקדמות, באקה אל ג׳רבייה מקימה בימים אלו מוקד עירוני ומגייסת מנהל יחידת תכנון אסטרטגי ובדאלית אל כרמל נערכים להקמת מרכז צעירים והאב ליזמים.  בתקופת הקורונה סייענו לרשויות באמצעות משאבי התכנית לבצע התאמות מחייבות בניהול. אני רואה את השינוי בתפיסה בקרב עובדי הרשויות ומקווה שנוכל להפעיל את התכנית בכל רשויות המחוז עם אישור תקציב המדינה״. 

רועי דהן מנהל אגף בכיר תכנון ופיתוח ההון האנושי ברשויות המקומיות: " מה שייחודי בעיניי בתכנית הזו הוא שמשרד הפנים מראה איך בתקציב קטן באופן יחסי המועמד לכל רשות, ניתן להוביל שינויים גדולים ברשויות אשר מרביתן ממוקמות בפריפריה החברתית והגאוגרפית. משבר הקורונה חייב אותנו לבצע התאמות וכף אפשרנו לאנשי המקצוע והמנהלים המובילים בכל רשות מקומית להסתייע במשאבי התכנית על מנת לחזק את יכולת הרשות המקומית לפעולה בשעת החירום.  אנחנו מצפים להרחיב ולהעמיק את התכנית הזו באופן משמעותי לכשיאושר תקציב המדינה ". 

 

תגובות

מומלצים