הסדרת תחום מכירת מזון בשטחים הפתוחים

מועצה אזורית מגידו, בהיותה מרחב ביוספרי אחראית מתוקף כך לניהול השטחים הפתוחים ובהיותה אזור בעל אתרי בילוי אשר מביאים אליו מבקרים ומטיילים רבים, מבקשת להסדיר את נושא הרוכלות בשטחים הפתוחים.

17.12.2018 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הסדרת תחום מכירת מזון בשטחים הפתוחים

צעד נוסף בקידום הסדרת תנועת המטיילים והפעילות המסחרית במרחב הביוספרי מגידו.   

מועצה אזורית מגידו "אנו נדרשים לנושא הרוכלות בשטחים הפתוחים לאחר תלונות רבות הן של מבקרים והן של הרוכלים עצמם לגבי הצורך בהסדרת תחום זה. מטרת נוהל זה, לקבוע מיקומים מותרים למיקום דוכני רוכלות ומתן רישיונות לרוכלים בהתאם למיקומים המותרים . בנוסף למיקומים יכלול הנוהל הגדרה של שעות הפעילות ותוקף רישיון הפעילות.  נוהל הרוכלות אינו מחליף חוק עזר, אלא נשען על כוח חוקי עזר אחרים הקיימים במועצה". 

"לאחר תהליך מקיף של למידת הנושא והצרכים השונים של בעלי העסקים הקטנים לצד הרצון להוביל את ניהול והסדרת הבילוי בשטחי המועצה , נכתב ע"י  המרחב הביוספרי והמועצה נוהל המסדיר תחום זה".

"הנוהל קובע היכן יותר מעתה להציב דוכני רוכלות של מזון, במסגרת הנוהל נקבעו 8 אתרים בהם יותר להציב דוכני מזון . בכל אתר סומן כמה רוכלים יכולים לעמוד, כל רוכל יקבל רישיון למקום אחד בלבד ויידרש לרישיון עסק בו יגדרו גם שעות הפעילות.

מיקומם של  הרוכלים  באתרים המוגרים יקבע בהתאם לבקשתם או בהגרלה במקרה ויותר מרוכל יהיו מעוניינים  באותו מקום". 

ביום 11/12/18 אישרה מליאת המועצה את נוהל הרוכלות , שלבי הביצוע הבאים יהיו:

פרסום הנוהל לציבור
קביעת מיקומים לכל רוכל בהתאם להגדרות הנוהל
הוצאת רישיון עסק.

איציק חולבסקי  ראש המועצה :"אנו רואים במהלך  זה ,צעד נוסף בקידום הסדרת תנועת המטיילים והפעילות המסחרית במרחב הביוספרי  וחיזוק מעמדה של  המועצה כגוף המוביל את ניהול השטחים הפתוחים.

 

תגובות

מומלצים