העסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות

למרות פרסום דו"ח מבקר המדינה שהעלה שהתופעה של העסקת קרובים ברשויות ממשיכה בגדול, האכיפה לא מתבצעת למנוע את התופעה, תנועת אומץ עושה צעד בנדון.

02.12.2017 מאת: פורטל הכרמל
העסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות

לכבוד שר הפנים הרב אריה דרעי משרד הפנים

הנדון: העסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות

כבר נקבע כי העסקת קרובי משפחה ברשות המקומית עלולה ליצור תלות וניגוד ענינים עד כדי פגיעה בטוהר המידות. העדפת מקורבים פוגעת בעקרון השוויוניות, יוצרת קבוצות כח וכמובן פוגעת בארגון ובציבור בשל העסקת עובדים שאינה נקבעת לפי כישורים.

בחוק נקבעו סייגים ברורים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות ובתי המשפט כמו גם מבקר המדינה התייחסו בחומרה רבה כנגד תופעה זו.

ולמרות כל זאת, גם בדוח מבקר המדינה על השלטון המקומי שהתפרסם החודש, ממשיכה להיחשף תופעה זו במלוא כיעורה. שנים של הערות, דוחות ומנגנונים ממשלתיים לא רק שלא הפחיתו את ממדי התופעה אלא אף לא מנעו את גדילתה לשיעורי ענק המאיימים על איכות השלטון המקומי ואמון הציבור בו. על פניו נראה כי התקנות,החוזרים ומנגנון וועדות השירות אינם מיושמים בשטח כפי שהומחש בדוח המבקר האחרון על עיריות באר יעקב ובית שמש.

תנועת אומ"ץ דורשת ממשרד הפנים להפעיל את מלוא סמכותו ולאכוף את החוק בכל החומרה מול רשויות מקומיות שממשיכות להעסיק באופן לא חוקי קרובי משפחה, ובכלל זה:

א. רענון מידי של הנחיות החוק בנושא בכל הרשויות המקומיות תוך קביעת ופרסום סנקציות ברורות ומידיות כנגד הרשויות המתעלמות מהחוק וכנגד מינויים לא חוקיים ברשויות השונות.

ב. דרישה מכל הרשויות המקומיות בעריכת מיפוי משפחתי עדכני של עובדי הרשות והעברתו למשרד הפנים.

ג. דרישה מהרשויות להסדרה מיידית של מינויים לא חוקיים שכבר בוצעו אם ע"י אישור חריג בועדת שירות או העברת עובדים אלו מתפקידם.

ד. רענון בועדות השירות של תהליכי אישור חריג ובחינת הצורך להגדיל את תכיפות פגישות הועדה בשל ההיקף הצפוי של בקשות לאישור חריג.

ה. המשך שקיפות מוחלטת ועדכנית של עבודת והחלטות וועדות השירות באתר משרד הפנים (כפי שמבוצע מאז 2010).

אנו סבורים שבישום ההצעות הנ"ל יוכל הציבור להיות סמוך ובטוח שנעשה מאמץ ממשלתי אמיתי להפחתת תופעה זו ולהחזרת אמון הציבור במינויי הרשות המקומית.

תנועת אומ"ץ תמשיך לעקוב אחר היקף העסקת קרובי משפחה ברשויות השונות ויישום האכיפה הנדרשת ממשרד הפנים בנושא חשוב זה.

בכבוד רב,

ד"ר שמעון זילברשלג
יו"ר הועדה לתחום השלטון המקומי

העתקים: 
פליצ'ה (פנחס) פלד – יו"ר תנועת אומ"ץ 
חברי הועדה לתחום השלטון המקומי
חברי ההנהלה

תגובות

מומלצים