הקלפיות נסגרו כ 67% הצביעו

יותר מ-10,000 קלפיות ברחבי הארץ נסגרו בשעה 22:00, אחוז ההצבעה הגיע ל67%, במגזר הערבי החרימו את הבחירות, אחוז ההצבעה היה נמוך, למרות שראשי המפלגות הקטנות קראו לתומכיהן לצאת ולהצביע זה לא עזר, למדגמים שהוצגו מיד עם סגירת הקלפיות.

09.04.2019 מאת: פורטל הכרמל
הקלפיות נסגרו כ 67% הצביעו

בשני מדגמי הערוצים 11, ו-12 שוויון בין הליכוד לכחול לבן. לפי מדגם "קשת", לכחול לבן יתרון 4 מנדטים על הליכוד.

המדגמים צופים יתרון לגוש הימין.

תוצאות המדגמים

ערוץ 11:

כחול לבן 37

הליכוד 36

העבודה 8

יהדות התורה 7

חד"ש-תע"ל 6

מרצ 5

כולנו 5

איחוד מפלגות הימין 5

ישראל ביתנו 4

 

ערוץ 12:

כחול לבן 37

הליכוד 33

יהדות התורה 7

העבודה 6

חד"ש-תע"ל 6

בל"ד-רע"ם 6

מרצ 5

ישראל ביתנו 5

איחוד מפלגות הימין 5

כולנו 4

 

ערוץ 13:

כחול לבן 36

הליכוד 36

העבודה 7

חד"ש-תע"ל 7

יהדות התורה 7

ש"ס 7

איחוד מפלגות הימין 4

הימין החדש 4

מרצ 4

כולנו 4

ישראל ביתנו 4

בעקבות מספר אירועים ותלונות על השחתת פתקים של מפלגות, יו"ר ועדת הבחירות השופט מלצר הודיע כי נפתחה חקירה בנדון.

עד לשעה 10:00 הצביעו 12.9% מקרב בעלי זכות הבחירה. 

מספר המצביעים עד לשעה 12:00 היה 1,574,349 מצביעים המהווים 24.8% מכלל בעלי זכות הבחירה. 

הצביעו עד לשעה 14.00 35.8%

עד לשעה 16:00 הצביעו 42.8% מקרב בעלי זכות ההצבעה.

עד לשעה 18.00 הצביעו 52% מכלל בעלי זכות ההצבעה.

עד לשעה 20.00 אחוז ההצבעה הגיע ל 54%.

במגזר הדרוזי אחוז ההצבעה הגיע ל 51%.

בוועדת הבחירות המרכזית הצטברו תלונות רבות על השחתת פתקי הצבעה או על הצבת פתקי הצבעה השונים מהדוגמא שאושרה על ידי ועדת הבחירות המרכזית.

יו"ר ועדת הבחירות השופט חנן מלצר: "לאחר עיון במספר דוגמאות, ולצורך שמירה על טוהר הבחירות ומימוש רצון הבוחר באופן המיטבי, קיבלתי, ביחד עם סגניי, החלטה כי הפתקים שיש בהם את הליקויים שיפורטו בפיסקאות 1 ו-2 שלהלן, יהיו פתקים כשרים ואין לפסול אותם, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בפיסקה 3 שלהלן.

1 .פתק הצבעה שיש בו חור מזערי או שמאן דהוא צייר בעט או קשקש על גבו )ואף על צדו הקדמי(, כך שניכר שבפתק הושם פגם לצורך פסילתו.

2 .פתק הצבעה שדוגמתו אינו זהה לדוגמה שאישרה הוועדה המרכזית, למשל: סדר המילים בכינוי הרשימה שונה, הושמטו מילים או אותיות מהכינוי, ההדפסה אינה במרכז הדף או שכינוי הרשימה הודפס מעל האותיות.

)א( נתקלה ועדת הקלפי, בעת הספירה, בפתק הצבעה שהושם בו פגם כאמור בפיסקאות 1 או 2 לעיל, ישמור עליו מזכיר ועדת הקלפי, בעצמו.

)ב( לאחר שנמצא פתק נוסף, שיש בו את אותו הפגם, יספרו שני הפתקים במניין הקולות הכשרים, וכל פתק נוסף שיש בו את אותו הפגם יהיה פתק כשר.

)ג( אם בתום הספירה נמצא שיש בקלפי רק פתק אחד עם אותו הפגם – יהיה פתק זה פסול, מחמת האפשרות הסבירה שהפגם יזהה את הבוחר".

ספירת הקולות

1. לאחר סגירת כל קלפי, חברי ועדת הקלפי סופרים את הפתקים, מסמנים בטבלה את מספר הקולות שקיבלה כל רשימה, משווים את המספר למספר בעלי זכות ההצבעה בקלפי ומסכמים את התוצאות.

2. התהליך נעשה בשקיפות ובהסכמה מלאה של כל עובדי הקלפי והמשקיפים.

3. טעויות חשבוניות יתקנו יושב-ראש ועדת הבחירות האזורית או יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית.

4. הרישומים והניירת נמסרים לוועדת הבחירות האזורית לבדיקה, והתוצאות מוזנות למחשב המחובר למחשבי ועדת הבחירות המרכזית.

5. ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת את תוצאות הבחירות ואת חלוקת המנדטים, והתוצאות הסופיות מתפרסמות ב"רשומות".

6. התוצאות יפורסמו בתוך שמונה ימים מיום הבחירות.

כשבוע לאחר פרסום תוצאות הבחירות, יטיל הנשיא את תפקיד הקמת הממשלה על אחד מחברי הכנסת, לאחר התייעצות עם ראשי הסיעות.

ספירת הקולות במעטפות כפולות

המעטפות הכפולות מהקלפיות המיוחדות מגיעות לכנסת סגורות, ושם נבדקות על פי מספרי הזהות של המצביעים הרשומים עליהן. בכנסת מוודאים ששם המצביע לא נמחק מרשימת הבוחרים של הקלפי שבה הוא רשום (אם שמו נמחק, הרי הוא הצביע פעמיים ובזה עבר עבירה פלילית).

את מעטפות ההצבעה הפנימיות מעבירים לוועדות קלפי הפועלות לשם כך בכנסת. הספירה נעשית כבכל קלפי רגילה.

חלוקת המנדטים בין הרשימות

1. סופרים את הקולות הכשרים ומחשבים כמה קולות הם %25.3 מהם. מספר קולות זה הוא אחוז החסימה בבחירות אלו; קולות כשרים שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה אינם מובאים בחשבון והולכים לאיבוד.

2. מחלקים את סך הקולות הכשרים שניתנו לרשימות שעברו את אחוז החסימה ב־120. תוצאת החילוק נקראת "מודד".

3. מחלקים את מספר הקולות הכשרים שקיבלה כל רשימה ב"מודד" כדי לקבוע את מספר המנדטים שקיבלה. לאחר חלוקה זו עדיין נותרים כמה מנדטים לחלוקה כדי להגיע ל-120 המנדטים העודפים מחולקים על פי שיטת בדר-עופר.

 

משטרת ישראל בכוחות מתוגברים בכל רחבי הארץ איפשרה לבעלי זכות הבחירה להגיע בבטחה ולממש את זכותם להצביע באלפי קלפיות הפזורות ברחבי הארץ.

 

בעקבות מספר מקרים של חשד לאי סדרים בתוך קלפיות, המשטרה פעלה במוקדים אלו בתיאום מול ועדת הבחירות ובהתאם להנחיית יו״ר ועדת הבחירות בנושא, בכדי לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע פגיעה בטוהר הבחירות וחשאיות ההצבעה.

בנוסף, ברחבי הארץ נפתחו במשטרה מספר תיקי חקירה בעקבות מקרים בודדים בהם עלה החשד לשוחד, מרמה והתחזות בכל הנוגע להצבעה לבחירות לכנסת ה-21.

 

תגובות

מומלצים