הרפורמה בשוק הדואר יוצאת לדרך

שר התקשורת, חה"כ יועז הנדל: "המהלך אותו אנו מניעים היום מכיל בתוכו בשורה אמיתית לכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל, יישום רפורמה בענף הדואר יאפשר לציבור לקבל שירות טוב יותר, מהיר יותר ובסטנדרטים שלא הכרנו עד היום".

18.06.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הרפורמה בשוק הדואר יוצאת לדרך

 

 עיקרי ההמלצות:
• הוספת נקודות מסירה.
• קביעת מדדים ברורים למהירות מסירת דברי דואר- 90% מהפריטים ימסרו תוך שלושה ימים, ו-100% מהפריטים ימסרו תוך חמישה ימים.
• חברת הדואר תדרש לעמוד בתקן זמן המתנה במוקד הטלפוני.
• פתיחה מלאה של תחום המכתבים (מעטפות) לתחרות.
• יצירת מגרש משחקים רגולטורי מאוזן בין כלל השחקנים בענף הדואר.

על מנת לאפשר את יישום ההמלצות הנ"ל, המליצה הוועדה להרחיב את סמכויות הפיקוח והאכיפה של המשרד

הוועדה המייעצת התבקשה לבחון מספר סוגיות בקשר "לתחום השמור" (שירותי דואר בתחום השמור הם שירות איסוף, העברה, חלוקה או מסירה של דברי דואר שמשקלם אינו עולה על 500 גרם ושמחירם אינו עולה על 4.5 ₪), ולגבש המלצות ביחס לכל אחת מהן, תוך מתן דגש על חיזוק ושימור יכולת חברת דואר ישראל לספק שירות לכלל אזרחי המדינה, לאורך זמן, ובמקביל לפתוח את שירותי הדואר לתחרות לטובת כלל הציבור. 

הוועדה המליצה על תיקון האסדרה בתחום הדואר במטרה להביא לשיפור השירות לציבור בנושאים כגון: קיצור משך העברת מכתב וחבילה, מעקב אחר מכתבים, שיפור השירות במוקדי השירות, הנגשת נקודת מסירת דברי דואר וחבילות לציבור בכל רחבי הארץ ועוד.

בין המלצות הוועדה: שוק הדואר "בתחום השמור" יפתח לתחרות מלאה, וכן הסרת חסמים תחרותיים בתחום "הדואר השמור". המלצות הוועדה מקנות לשחקנים בענף הדואר כלים להתמודד עם מגמת הדעיכה בשוק המכתבים; לחברת הדואר יהיה חופש פעולה בפיתוח שירותים חדשים וחדשניים, ללא צורך באישור המשרד, וחופש פעולה בקביעת תעריפים (במסגרת שתבטיח תחרות הוגנת).
 
חברי הוועדה בדעה,  כי יישום המלצותיה,  יהווה איזון נכון בין חיזוק ושימור יכולתה של חברת דואר ישראל להמשיך ולספק שירות לכלל הציבור בכל המדינה לבין שיפור השירות לאזרח באמצעות פתיחה מלאה לתחרות של ענף הדואר בישראל.
 
לצד כל אלה ועל מנת לוודא כי ינתנו לציבור שירותי הדואר טובים, יורחבו סמכויות הפיקוח והאכיפה של המשרד על ענף הדואר.

טרם קבלת החלטה על ידי שר התקשורת בנוגע להמלצות הוועדה, שר התקשורת  מבקש לשמוע את דעות הציבור בטרם יגבש החלטותיו ומזמין את הציבור להעביר את התייחסותו עד ליום 15 ביולי 2020.

יש להזכיר כי ביום 18 בנובמבר 2018 מינה שר התקשורת ועדה מייעצת לבחינת "שירותי הדואר בתחום השמור" בראשות מר דניאל רוזן.

הועדה הוקמה על רקע השינויים המשמעותיים שהתרחשו בענף הדואר בישראל בשנים האחרונות, ביניהם,  שינויים טכנולוגיים המהווים תחליפים לשירותי הדואר, גידול מואץ במספר בתי האב בישראל, דעיכה מואצת במשלוח מכתבים, עליה בקבלת חבילות ושינויים בהעדפות הצרכנים.

ביום 25 בפברואר 2019 הגישה הוועדה את המלצותיה לשר התקשורת דאז מר איוב קרא.
ביום 17 למאי 2020, מונה חה"כ יועז הנדל לתפקיד שר התקשורת והובאו בפניו המלצות הוועדה.

 

תגובות

מומלצים