וגיה "מה שאמרתי לציבור לפני הבחירות אגיד בבית המשפט"

בית המשפט המחוזי בחיפה ידון ביום חמישי 27/6/19 בעתירה שהגישו חברי המועצה ספואן סאבא וכמיל כיוף והועדה הציבורית בסאם מרזוק ואיימן והב, בדיון יעיד ראש מועצת עוספיה לשעבר וגיה כיוף שאמר לנו "לא חתמתי על תאגיד זה מה שאמרתי וזה מה שאמשיך להגיד", לפרטים.

26.06.2019 מאת: חסין חלבי
וגיה "מה שאמרתי לציבור לפני הבחירות אגיד בבית המשפט"

כבוד שופטת בית המשפט המחוזי תמר שרון נתנאל, תדון בעתירה שהגישו חברי המועצה ספואן סאבא וכמיל כיוף ביום חמישי.

לפי הדיווח שלנו מהשבוע שעבר "אין תוקף חוקי מחייב למסמכים שנחתמו על ידי בהיג מנסור", חברי מועצת עוספיה כמיל כיוף וספואן סאבא שיגרו מכתב לפני שפנו לבית המשפט לראש המועצה בהיג מנסור וביקשו ממנו להניח את חוזה תאגיד המים והביוב על שולחן המועצה להצבעה.

חברי המועצה אמרו שבהיג טען בפניהם שאין חובה להביא את זה להצבעה במליאה ושהחוזה נחתם בתקופת ראש המועצה לשעבר וגיה כיוף בזמן הועדה הקרואה.

העותרים פנו לוגיה כיוף שיתן הצהרה לבית המשפט, ווגיה נענה.

שאלנו את וגיה כיוף למה אתה צריך לתת הצהרה בעניין?, וגיה לפורטל הכרמל "כשפנו אלי חברי המועצה, חתמתי על הצהרה, שזה מה שאמרתי לפני הבחירות וזה מה שאגיד בבית המשפט, לא אמרתי דברים שלא עשיתי, אני אישרתי שאנחנו יכולים להיות מאוגדים אבל לא חתמתי על שום הסכם ממה שטענו אחרים, אני לא הבאתי הסכם לאישור המועצה ולא חתמתי על חוזה".

חשוב לציין כי נקבעה ישיבה מן המניין לאישור תקציב ב 30/6/19 בהיג פנה בבקשה לדחיית הגשת תקציב , כעת לפי מה שיחליט בית המשפט כך הדברים יתנהלו.

לדברים שפרסמנו בשבוע שעבר, "אין תוקף חוקי מחייב למסמכים שנחתמו על ידי בהיג מנסור"

פורטל הכרמל מתייחס למכתבם של חברי מועצת עוספיה ספואן סאבא וכמיל כיוף לראש המועצה בהיג מנסור שגולת כותרתו אין תוקף חוקי מחייב למסמכים שנחתמו על ידי ראש המועצה בהיג, חברי המועצה דורשים מראש המועצה להביא את העניין בפני אישור חברי המועצה.

אין תוקף חוקי מחייב למסמכים שנחתמו על ידי ראש המועצה , הפעולה נעשתה בחריגה מסמכות, על כל המשתמע מכך על כן שוקלים נקיטה בהליכים משפטיים המתבקשים לשם בטלות הפעולות האמורות וחיוב ראש המועצה להביא את העניין בפני אישור חברי המועצה כך נכתב במכתב ששיגרו חברי המועצה ספואן סאבא וכמיל כיוף לבהיג מנסור ראש המועצה, באמצעות עורך דינם עורך רשף חן ממשרד עורכי דין ר. חן ושות'.

בתארך 12.6.219 שיגרו חברי המועצה ספואן סאבא וכמיל כיוף מכתב לראש המועצה בהיג נהסור, לגיורא שחם מנהל רשות המים , לאפי דביר ממונה תאגידי מים וביוב, אשר כותרתו הקמת תאגיד מים בעוספיא ללא אישור מועצת הרשות, התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים.

במכתב טענו חברי המועצה כי חתימת בהיג על הסכם פלגי מוצקין ללא אישור חביר המועצה הינה פעולה שנעשתה בחריגה מסמכות וכי הם שוקלים לנקוט בכל ההליכים המשפטיים לשם ביטול ההסכם וחיוב ראש המועצה להביא את הנושא לדיון ואישור חברי המועצה כנדרש בדין.

חברי המועצה דרשו מבהיג מנסור להשעות את תוקף הפעולות והמסמכים שנעשו עד אשר הדברים יובאו להחלטה ואישור מליאת המועצה.

עוד דרשו מרשות המים לא להנפיק רישיון הפעלה לתאגיד פלגי מוצקין בתוך תחום שיפוא עספיא ולא לפעול בכל דרך על יסוד המסמכים שחתם עליהם ראש המועצה בהיג מנסור ללא סמכות וכל עוד לא הובאו מסמכי ההצטרפות לאישור לחברי המועצה.

בנוסף דרשו חברי המועצה מראש המועצה לאפשר להם לעיין בהסכם העברת הנכסעם ובכל מסמך אחר שנחתם על ידו בהקשר להצטרפות המועצה לתאגיד פלגי מוצקין עד ליום 16.16.19 ובמידה ולא תוגש עתירה בהתאם. 

בתגובה חילקה המועצה המקומית הזמנה לדיון בתקציב (הכולל בתוכו תאגיד) אשר יתקיים בתאריך 16.6.19.  
מחברי המועצה נמסר כי מדובר באותו תקציב הכולל בתוכו תאגיד, אשר נדון כבר בתאריך 30.6.2019 ואשר נדחה ברוב של 9 חברי המועצה.

חלק מחברי המועצה נדהם מכך שהדיון נקבע בכזו מהירות סמוך לשליחת מכתב ההתראה של חברי המועצה ספואן סאבא וכמיל כיוף אשר דרשו לקבל את ההסכם וכל מסמך אחר שחתם עליו בהיג מנסור.

עוד נמסר מחברי המועצה כי אין שינוי בעמדתם וכי אינם מתנגדים לדיון בתקציב ומוכנים לאשרו על כל סעיפיו למעט כל הסעיפים המתייחסים להצטרפות לתאגיד היות וסוגיה זו לא הובאה לאישור חברי המועצה ומסמכי ההסכם לא הוצגו בפניהם.

עוד נמסר מחברי המועצה כי ההזמנה לדיון בתקציב לא נעשתה בהתאם להוראות החוק וכי ההזמנה לא נמסרה עשרה ימים לפחות לפני מועד הדיון בתקציב כנדרש בחוק.

האם לבהיג מנסור אשר דיבר על השקיפות יש ממה לחשוש ?

מחברי המועצה נמסר כי מדובר בדרישה לגיטימת , הוגנת ושקופה על מנת שתושבי עספיא ידעו מה ההתחייבויות והזכויות הנובעות מחתימה על הסכם זה.

האם התנהגות לאישור התקציב מבלי לבצע הזמנה בהתאם להוראות החוק מעידה על לחץ מסוים.

בדיון הקודם בתקציב עלתה טענה משפטית כי לא התקציב לא הבא בפני אישור ועדת ההנהלה כנדרש בחוק והיום חלק מחברי המועצה מעלים טענה ששהזמנה לא בוצעה כנדרש בחוק.

 

פורטל הכרמל

תגובות

17. عسفاوي לפני 11 חודשים
عسفيا حره
16. התפטרות לפני 11 חודשים
להתפטר מס 14
15. الصريح לפני 12 חודשים
اخر الزمن
14. פתרון להציל עספיא לפני 12 חודשים
מי יש לו פתרון להצלת עספיא..?
13. ولو לפני 12 חודשים
ولو
12. ל11 לפני 12 חודשים
ל11
11. תושבת המקום לפני 12 חודשים
מגיע לעוספיה
10. ابو موريس לפני 12 חודשים
الصدق والكذب لا يتفقان
9. מנסור לפני 12 חודשים
חבל
8. شو يعني לפני 12 חודשים
شو يعني
7. עספיא לפני 12 חודשים
התגעגענו לוגיה
6. عسفاوي قح לפני 12 חודשים
الحق
5. חברי מועצה לפני 12 חודשים
מלחמה פוליטית..הרס לעספיא..
4. אזרח עיספאוי לפני 12 חודשים
אני לא מבין מה אתם רוצים
3. אין לפני 12 חודשים
אין
2. תושב לפני 12 חודשים
בהיג נכשללללל
1. עספיא לפני 12 חודשים
שקיפות

מומלצים