ועדת הכספים אישרה את הפרטת חברת נמל חיפה

ההחלטה התקבלה בכפוף לרביזיה, על רקע חילוקי דעות בין עיריית חיפה לגורמים האמונים על ההפרטה, ההפרטה אמורה להסתיים במהלך 2021, כאשר המדינה מבקשת להעביר את הנמל לידי גורם פרטי תחת תמחור מינימאלי של כמיליארד שקל.

30.12.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ועדת הכספים אישרה את הפרטת חברת נמל חיפה

 

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה את דרך הפרטת חברת נמל חיפה. במהלך שני דיונים שקיימה הוועדה בנושא, עלו טענות שונות מצד עיריית חיפה, בעיקרן בנוגע לעתיד חזית הים העירונית וסביבתה, ולאי מעורבותה בהליכים השונים. במסגרת המהלך ימכרו 100 אחוז ממניות החברה, כאשר החברה הרוכשת תוכל לפעול כנמל עד לשנת 2054.

נוכח חילוקי הדעות דרשה הוועדה  מהצדדים, בהם חברת נמל חיפה ורשות החברות הממשלתית, לשלב את עיריית חיפה בשלבים השונים של ההליך. לבקשת יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני נקבעה רביזיה על ההצבעה, עד לפגישה שיקיים עם השר דודי אמסלם, האמון על רשות החברות.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "אני מבין את דאגת העירייה והעומדת בראשה, נוכח האירועים השונים בנמל חיפה לאורך השנים. אני דורש את עדכונם ככל שהדבר ניתן מבחינה חוקית, אני מזכיר שתצטרכו להגיע לכאן לאישור נוסף בעוד מספר חודשים ונבחן את ההתנהלות".

ראש עיריית חיפה, עינת קליש רותם: "מתנהלת בשטח פעילות מסוכנת למדינה שעוד מתגברת, ראינו שכמות הדלק הולכת לגדול, שהפעילות של החומרים המסוכנים הולכת לגדול ואנחנו רוצים להיות חלק מכל התהליך, לא רק מחלקים ממנו".

 

תגובות

מומלצים