ועדת הכספים אישרה העברות תקציביות ביותר מ-9 מיליארד ₪

מתוך התקציבים שהועברו, 107 מיליון ₪ לרשויות מקומיות, התקציב מגיע במסגרת החלטת הממשלה לפיתוח מחוז הצפון והעיר חיפה, התקציב נועד לפיתוח כלכלי ואירגוני ברשויות מחוז צפון, בין היתר תגבור מענקי פיתוח, חיזוק הון אנושי והקמת אשכולות.

06.11.2018 מאת: פורטל הכרמל
ועדת הכספים אישרה העברות תקציביות ביותר מ-9 מיליארד ₪

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה העברות תקציביות בסכום כולל של כ-9.177 מיליארד ₪ בתקציב המדינה. מתוך אלה: כ-2.971 מיליארד ₪ עודפי משרד הביטחון בשנת 2017 שהועברו לשימוש המשרד השנה במסגרת כספי הסכם הסיוע עם ארה"ב, כ-5 מיליארד ₪ למשרד הבריאות לצרכי מימון הסכמים רב שנתיים עם קופות החולים וכן כ-367 מיליון ₪ למימון תשלום מענקי עבודה למשתכרי שכר נמוך. בנוסף אושרו שינויים פנימיים בהיקף של כ-560 מיליון ₪ במשרד הבריאות, בעיקר לצרכי בריאות הנפש. במסגרת הדיון אושרו בישיבה סוערת כ-165 מיליון ₪ לתקציב משרד רה"מ, בכללם 60 מיליון ₪ תוספת לצרכי העמדת מטוס רה"מ. נציגי המשרד ציינו כי העלות הכוללת של המטוס, כולל תחזוקה ל-5 שנים תעמוד על 580 מיליון ₪. נציגי האופוזיציה תקפו את אישור התקציב וטענו כי לא ברור מה יעדי התוספות. יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני דרש כי משרד רה"מ יעביר לח"כים פירוט לגבי העלויות השונות של המטוס והסברים לגבי התוספות הנדרשות.

פירוט ההעברות התקציביות והשינויים בתקציבי המשרדים לשנת 2018:

107 מיליון ₪ לרשויות מקומיות – התקציב מגיע במסגרת החלטת הממשלה לפיתוח מחוז הצפון והעיר חיפה, התקציב נועד לפיתוח כלכלי ואירגוני ברשויות מחוז צפון, בין היתר תגבור מענקי פיתוח, חיזוק הון אנושי והקמת אשכולות.

כ-10 מיליון ₪ מהרשויות המקומיות לרשויות הפיקוח – התקציב נועד לממן את תפעול ופיתוח חופי הכנרת ע"י איגוד ערים כנרת, בין היתר עבור הקדמת עונת הרחצה.

כ-24 מיליון ₪ מהמשרד לביטחון פנים לתקציב הרווחה – התקציב נועד לסייע במימון מספר שינויים בתקציב המשרד – תקציב הפרסום בלפ"מ, פעילויות לרווחת העובדים, פרויקט ישראל דיגיטלית, המיזם לביטחון תזונתי, להקמת צוותי חירום ישובים ולתוספות לתוכניות הנוגעות לישובי עוטף עזה, לצפון, לשיקום שכונות וליוצאי אתיופיה. עוד נועד התקציב לשיפוץ ומימון מוסדות למעונות חסות הנוער, אוכלוסייה וותיקה, משפחות במצוקה וכד'.

כ-367 מיליון ₪ מסעיף 'תשלום ריבית ועמלות' לסעיף 'הוצאות שונות' – התקציב נועד למימון תשלום מענקי עבודה (מס הכנסה שלילי) לזכאים לפי חוק. היקף תקציב זה תלוי בקצב המימוש בפועל של עובדים העומדים בתנאים וכן בגובה המענק המגיע להם, הסכום שאושר מיועד להעברה לרשות המיסים לצורך התאמת התקציב הדרוש לתשלום לתחזית העדכנית של הרשות.

מס הכנסה שלילי משולם לחשבונות הבנק של בעלי הכנסת נמוכה העומדים בתנאים הקבועים בחוק, על מנת לשפר את מצבם הכלכלי ולתמרץ עובדים בעלי שכר נמוך להשתלב בשוק העבודה, ובכך להטיב את מצבם הכלכלי.

45 מיליון ₪ מהרזרבה הכללית לפיתוח אזורי תעשייה – התקציב נועד לממן פיתוח אזורי תעשייה במגזר מיעוטים ולפיתוח הקרקע, במסגרת החלטות ממשלה בנידון לחיזוק התעשייה הישראלית בכלל ואוכלוסיית המיעוטים בפרט.

4.928 מיליארד ₪ לתקציב משרד הבריאות – התקציב בהרשאה להתחייב לצרכי מימון הסכמים רב שנתיים עם קופות החולים.

ולצידה ביצוע שינויים פנימיים שונים בתקציב משרד הבריאות בתחומי בריאות הנפש ותפעול המטה, בסכום כולל של כ-560 מיליון ₪:

כ-177 מיליון ₪ להשלמה תקציבית למערכות מידע במערכת הבריאות, הגדלת תשלומי נזיקין ורשלנות רפואית, תוספת תקציב למגן דוד אדום עבור הסכם שכר חדש והרחבת פריסת שירותים, הגדלת השתתפות במשרד במו"פ של האיחוד האירופי, הקמת חטיבת רגולציה, פיקוח על שווקים ואסדרה במשרד הבריאות, המשך התוכנית הלאומית למדדי איכות והקמת מרכז מיצוי זכויות.

כ-153 מיליון ₪ להשלמה תקציבית לתוכניות המשרד בתחום הרכז החברתי במסגרות בריאות הנפש, מסגרות שיקומיות בתחומי הדיור, הגמילה והשיקום.

כ-43 מיליון ₪ לתקצוב המרכזים לבריאות הנפש ותגבורם, כ-43 מיליון ₪ תגבור מלגות להכשרת אחיות, עבור הגדלת כמות האחיות בישראל. כ-143 מיליון ₪ עבור תקצוב המרכזים לבריאות הנפש ותגבורם במרכזים הרפואיים ב"ש, באר יעקב ומזרע.

בדיון סוער אושרו העברת כ-165 מיליון ₪ לתקציב משרד רה"מ, בכללם 60 מיליון ₪ תוספת לצרכי העמדת מטוס רה"מ. משרד רה"מ: העלות הכוללת כולל תחזוקה ל-5 שנים תעמוד על 580 מיליון ₪.

התקציב נגזר ממשרדי המשפטים, החינוך, הגנת הסביבה, קליטת עלייה, החקלאות ורזרבות האוצר – התקציב נועד לממן העברת 60 מיליון ש"ח לצורך השתתפות המשרד עבור מטוס לרה"מ במשרד הביטחון. זאת עפ"י בקשת משרד האוצר במסגרת יישום החלטות הקבינט המדיני ביטחוני, המאמצות את עיקרי דו"ח גולדברג. בנוסף מיועדים 48 מיליון ₪ למימון נסיעות רה"מ לחו"ל בהתאם לקצב הביצוע בפועל וגידול במספר הנסיעות ביחס לשנים קודמות. בנוסף נועד התקציב לממן גידול בהוצאות אבטחת רה"מ וראשי מדינות שמגיעים לישראל (14 מיליון ₪), בנוסף מיועד בין היתר התקציב גם לתוספת עבור תכנית החומש להפחתת נטל הרגולציה (10 מיליון ₪) ולתגבור התוכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה (כ-7 מיליון ₪).

ח"כ מיקי רוזנטל: "לעניין תקציב הנסיעות - רה"מ לא אוהב להיות פה, אלא במקומות שמשתחווים לו. כל פעם מביאים לנו בנפרד את הנסיעות שלו, שיביאו במרוכז את נסיעות הממשלה, לא רק רה"מ. לעניין המטוס – הוועדה אישרה 300 מיליון, זה עלה ל-400, ראיתי את המטוס, כל הבקשה לא נוגעת לסוגיות ביטחוניות או לאמצעי שליטה, התוספת היחידה שנדרשת היא למנגנון הפאר והנוחות, זה יהיה מטוס עגל הזהב, זה חצוף. ראוי שיהיה מטוס לרה"מ אך לא עגל זהב מעופף".

ח"כ מיקי לוי: "אישרנו כבר 278 מיליון ₪, היום מבקשים עוד 60, הגענו ל338 מיליון וזה לא הסוף. מבקשים 30 מיליון לתחזוקה שוטפת, המטוס כבר כאן, עושים לו עיצוב פנים. דווח שהמטוס יגיע ל-580 מיליון ₪. לשכור מטוס שיחכה לו עולה מיליון ₪ לנסיעה, ההחזקה השנתית השוטפת מכסה 30 נסיעות, מה הטירוף הזה של מטוס פרטי?! זה שישית מהכסף שצריך כדי לאושש את הבריאות. לנכים אין, לסיעוד אין, אבל לטירוף של המטוס יש כסף".

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "מי שהציע את ההצעה לא היה רה"מ ולא הקואליציה, בהצעה היה היגיון רב, שלא רק רה"מ יסע. מדובר על מטוס שאמורים לנסוע בו גם שרים בכירים, גם הנשיא, גם אישים בכירים שצריכים את האבטחה הזו. היה ויכוח אם צריך את המטוס או לא וזה לא התחלק לקואליציה אופוזיציה. לא צריך כזה להט רק כי ביבי ראש ממשלה, אבל אנחנו רוצים לדעת למה התוספות".

ח"כ מוסי רז: "איך לא ידענו מראש כמה עולה מטוס? מה קרה שהעלות השתנתה, נאמר שזה בצדק, מה קרה?"

ח"כ סתיו שפיר: "פעם אחר פעם אנחנו רואים העברות תקציביות שנועדות לשרת את תנאי חייו של רה"מ, למה אפשר להוציא עוד משאבים בלי הפסקה, בלי להסביר מה תוכנית העבודה. מתי זה נגמר?".

ח"כ איציק שמולי: "אמרו נביא מטוס משומש ונוריד את העלויות, ראיתי שזה לא משעמם את רה"מ והוא מעורב, זה עלה ל-360 מיליון ₪, ראיתי פרסום שהעלות הסופית הולכת להיות 580 מיליון, אנא אנחנו הולכים אדוני רה"מ? אנחנו רוצים לדעת מה המקור של הקפיצה? אם זה כ"כ סודי, אפשר לקיים דיון בוועדה סגורה".

ח"כ איתן כבל: "אני מופתע שלמרות הניסיון שלך הצליחו להפיל אותך ומילא אותך, את הציבור הישראלי בפח. שיגידו מההתחלה, זו העלות, חשבו שאם יעשו את זה טלאי או טלאי לא ישימו לב, זה יהיה מתחת לראדר, זה מעשה הונאה. אתה צריך לזרוק את הנציגים ורה"מ החוצה, ושיגידו את האמת, כמה זה באמת עולה. לא נסכים להיות חלק ממסע ההונאה".

ח"כ גפני: "אין שום דבר שעובר תחת הראדר, היו חילוקי דעות, זה חצה מפלגות, יש יתרונות וחסרונות, כנראה שהיתרונות עלו, כי הוחלט שכן. אין אפשר להעביר כסף בלי להגיע לוועדה, לראייה מגיעים לכאן לאשר. אותי גם מטריד למה התוספות"

דרורית שטיינמיץ, מנהלת אגף תקציבים, משרד רה"מ: "משרד הביטחון הוא הגורם שאחראי על הפרוייקט הזה, הוא יצא להליך מרכזי, המסגרת נידונה בוועדת חוץ וביטחון, היא לא נפרצה ואתם לא נדרשים לאשר תוספות, אנחנו מאשרים את אבני הדרך שנקבעו לפרויקט. המשרד שבוצע ע"י משרד הביטחון, כלל רכישה ותחזוקה שוטפת של הפרוייקט למשך 5 שנים. זה הליך מכרזי שזכתה בו חברה, הוועדה מתבקשת לאשר את אבני הדרך לרכישה והסבה, עדין אין תקציבים שמועברים. אין פריצה של מסגרת התקציב שנקבעה על ידי כל הגורמים - כלל התקציב, כולל תחזוקה ל-5 שנים תעלה כ-580 מיליון ₪".

ההעברה אושרה ברוב של 6 מול 5, ובכפוף לרביזיה שנדחתה לאחר מכן. לצד כך קרא יו"ר הוועדה למשרד רה"מ להעמיד תשובות לשאלות לעניין ההתפתחויות התקציביות וייעודן.

פירוט ההעברות של עודפי תקציב 2017 לשנת 2018 בתקציבי המשרדים:

כ-2.971 מיליארד ₪ עודפי משרד הביטחון – העודפים נוצרו במסגרת הסכם הסיוע הביטחוני בין ארה"ב לישראל, זאת בשל כך ששנת התקציב האמריקנית מתחילה באוקטובר בעוד שנת התקציב הישראלית מתחילה בינואר, כך מוסטים תקציבים בין השנים. בנוסף התקציב מנוהל ע"י האמריקנים ואין ודאות לגבי קצב והיקף ההמשכיות. לעניין מימוש התקציב מטעמי סיווג הפרטים נמסרים בוועדה המשותפת לוועדת הכספים ועדת חוץ וביטחון. 

 

תגובות

מומלצים