ועדת הכספים אישרה העברות תקציביות בסך של כ-6.8 מיליארד ₪

ההעברות מורכבות מעודפי המשרדים השונים בשנת 2018 שהועברו לשימושם בשנת 2019, עשרות ההעברות הצטברו לאור כך שבמשך תקופת הבחירות לא התקיימו כמעט דיוני העברות, כ-415 מיליון ₪ עודפי הרשויות המקומיות בתחומי מענקי האיזון, פרויקטי פיתוח ותכניות הבראה.

06.06.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ועדת הכספים אישרה העברות תקציביות בסך של כ-6.8 מיליארד ₪

 

ועדת הכספים הזמנית, בראשות ח"כ משה גפני, התכנסה למרתון העברות תקציביות. במסגרת הדיון אושרו עשרות העברות עודפים בתקציבי משרדי הממשלה וגופים נוספים, בסך כולל של כ-6.8 מיליארד ₪, מתקציבי המשרדים בשנת 2018, שלא נוצלו והועברו לשימושם בשנת 2019 מסיבות שונות. על מרבית ההעברות, למעט ההעברה לקרן לחיילים משוחררים הוגשו רביזיות מצד ח"כ מיקי לוי, אשר מבקש לוודא כי משרד האוצר יעביר כספים למכון וולקני בימים הקרובים.

פירוט ההעברות של עודפי תקציב 2018 לשנת 2019 בתקציבי המשרדים:

כ-6 מיליון ₪ עודפי נשיא המדינה ולשכתו – העודף ברובו נוצר עקב התקשרויות חוצות שנת תקציב בתחום התפעול בבית הנשיא, הכוללות ביטחון, אירועים, אבטחה והקמת מרכז המבקרים. כן נוצרו עודפים עקב תשלום טיסות שנעשה לאחר קבלת חשבוניות. 

כ-451 מיליון ₪ עודפי משרד רה"מ – העודף ברובו נוצרו עקב התקשרויות חוצות שנת תקציב בגין פרויקטים שונים של משרד רה"מ, בהם פרויקטים חברתיים שונים. כן כולל העודף התקשרויות חוצות שנת תקציב של גופים ומשרדים הפועלים תחת משרד רה"מ: מערך הגיור, אירגוני הנצחה, ארכיון המדינה, מערך הסייבר, נציבות שירות המדינה, המשרד לשוויון חברתי, מטה ישראל דיגיטלית ופיתוח הנגב והגליל.

כ-106 מיליון ₪ עודפי משרד הפנים  - העודפים נוצרו עקב התקשרויות חוצות שנות תקציב במסגרת הבחירות המוניציפאליות האחרונות, פיתוח קבר נבי שועייב, פרוייקטי פיתוח ופרויקט המאגר הביומטרי.

כ-484 מיליון ₪ עודפי המשרד לביטחון פנים – העודפים, חלקם נוגעים ליחידות הפועלות תחת המשרד – הרשות למאבק באלימות, הסמים והאלכוהול, משטרת ישראל, שב"ס הרשות להגנת עדים ורשות הכבאות, נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנות תקציב, רכש רכבים שטרם סופקו, חשבוניות שהועברו בתום 2018, בינוי, תחזוקה ותפעול.

כ-465 מיליון ₪ עודפי משרד המשפטים – העודפים נוצרו עקב הוצאות חוצות שנת תקציב בתחומי התפעול, תשלומי פרויקטים, שיפוצים ותשלומים לנותני שירותים, אלה במסגרת היחידות השונות הפועלות תחת משרד המשפטים.

כ-212 מיליון ₪ עודפי משרד החוץ – העודפים נוצרו עקב התקשרויות חוצות שנת תקציב בתחומי אחזקה, שכירות, שיפוץ מבני שגרירויות בחו"ל, קורסי צוערים וכן פעילויות דיפלומטיות בחו"ל. 

844 אלף ₪ עודפי גמלאות ופיצויים – העודפים נוצרו בגין הוצאות תפעוליות של המנהלת שהינן חוצות שנת תקציב.

כ-7 מיליון ₪ עודפי ועדת הבחירות המרכזית – העודפים נוצרו עקב התחייבויות חוצות שנת תקציב במסגרת פרויקט הנגשת קלפיות, פרויקט מחשוב, תוספת משרדים ומרכז הערכה. 

כ-249 מיליון ₪ עודפי הוצאות חירום אזרחיות – העודפים נוצרו עקב התקשרויות והתחייבויות חוצות שנות תקציב בתחומי ערכות המגן, מיגון תשתיות לאומיות ורשויות, מיגון ניוד, מיגון יישובי הצפון, מיגון מוסדות רפואיים ופיתוח מערך סלולר לאומי לשימוש כוחות ההצלה בחירום.

כ-67 מיליון ₪ עודפי מתאם הפעולות בשטחים – העודפים נוצרו עקב פרויקטים והתחייבויות חוצות שנת תקציב בתחומי האחזקה, פעולות המנהל האזרחי, הריסת מבנים בלתי חוקיים ופעילות מנהלת קו התפר ביו"ש.

כ-415 מיליון ₪ עודפי הרשויות המקומיות – העודפים נוצרו במסגרת תקצוב חוצה שנות תקציב בתחומי מענקי האיזון, פרויקטי פיתוח ותוכניות הבראה לרשויות.

כ-324 מיליון ₪ עודפי משרד המדע, התרבות והספורט – העודפים נוצרו בגין התחייבויות ופרויקטים חוצי שנת תקציב בתחומי החינוך הבלתי פורמלי, תכנית החלל הישראלית, תפעול, פעילות מרכז ההסברה, רשות העתיקות, ומנהל התרבות במסגרת שיפוץ מוסדות וסבסוד לפרפריה, ומנהל הספורט במסגרת תוכנית ההכנות האולימפית והגדלת בסיס פירמידת הספורטאים בישראל.

כ-242 מיליון ₪ עודפי המשרד לשירותי דת – העודפים נוצרו בגין התקשרויות ותשלומים חוצי שנת תקציב בגין שכר עובדים, אירועים ופעילויות, תמיכות לבניית מבני דת, מחשוב, שכירת יועצים ועובדים חיצוניים פרויקטי איתור בינוי בתי דין ברחבי הארץ וקבורה רוויה ואזרחית.

כ-619 מיליון ₪ עודפי משרד הבריאות – העודפים נוצרו במסגרת התקשרויות, התחייבויות ופרויקטים חוצי שנת תקציב בתחומי המטה – מדדי איכות בי"ח, שעת חירום, תשלום מחירוני תרופות ותחזוקה שוטפת. בתחומי רפואה מונעת – רכש חיסונים, טיפול בשחפת למהגרים, תפעול טיפות חלב. וכן בתחומי טיפול מקדם בריאות לילדים עם אוטיזם, למרכז חוסן לחיזוק עוטף ואיו"ש, למוקדים לרפואה דחופה בפריפריה, למרכז הארצי להשתלות, להכשרות רופאים, תמיכות בקופות חולים וגריאטריה.

כ-968 מיליון ₪ עודפי המשרד להגנת הסביבה – העודפים נוצרו במסגרת התקשרויות, התחייבויות ופרויקטים חוצי שנת תקציב בתחומי פעילות המשרד, בהם הפחתת מפגעי שושנת יריחו,  וכן פרויקטים סביבתיים, תפעול ומחשוב. וכן בגין מימון חוצה שנת תקציב של הקרן לשמירת ניקיון, הקרן למניעת זיהום ים וקרן צער בעלי חיים.

כ-630 מיליון ₪ עודפי המשרד להגנת הסביבה – העודפים נוצרו במסגרת הקרן לשמירת הניקיון, במסגרת פרויקטים ארוכי טווח לשיפור תשתית הטיפול בפסולת, במסגרת הקרן למניעת זיהום במסגרת פרויקט בניית תחנות בנמלי ים, ובמסגרת פעילות רב שנתית בשת"פ רשויות מקומיות לשם התייעלות אנרגטית, פיתוח שטחים ירוקים והפחתת זיהום אוויר מתחבורה.

כ-53 מיליון ₪ עודפי משרד הבינוי והשיכון – העודפים נוצרו במסגרת התקשרויות חוצות שנת תקציב בתחומי התפעול, מערכות המידע, הסיוע ואבטחה במזרח ירושלים בהתאם להחלטת הממשלה.

324 מיליון ₪ עודפי משרד העלייה והקליטה – העודפים נוצרו בגין התקשרויות, התחייבויות ופרויקטים חוצי שנת תקציב בתחומי: תפעול המשרד והתאמת משרדיו, סיוע לעולים בדיור ותעסוקה, סל תרבות באולפנים, תכנית קליטת עולי אתיופיה, תכנית עידוד עלייה וסל קליטה ראשוני.

כ-478 מיליון ₪ עודפי משרד החקלאות – העודפים נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנות תקציב במסגרת הוצאות שוטפות, כניקיון, חיסונים ומזון לחיות, וכן במסגרת הוצאות שוטפות של המנהל החקלאי, במסגרת פיתוח ההתיישבות הבדואית בנגב, תמיכות ומחקרים חקלאים ובמסגרת גרעיני משימה והתקשרויות של החטיבה להתיישבות.

כ-39 מיליון ₪ עודפי משרד האנרגיה – העודפים נוצרו נוכח דחיית תוכניות שונות בעקבות מעבר של המשרד למבנה חדש, התקשרויות ארוכות טווח וחוצות שנת תקציב בתחומי ההתייעלות האנרגטית, קמפייני פרסום, תמיכת המדען הראשי, וכן התקשרויות שונות של המכון הגיאולוגי.

כ-266 מיליון ₪ עודפי סעיף תעסוקה – העודפים נוצרו במסגרת התקשרויות, התחייבויות ופרויקטים חוצי שנת תקציב במסגרת הוצאות תפעול, מעונות יום ותוכניות הכשרה לעידוד תעסוקה ומנהלת השירות האזרחי.

כ-224 מיליון ₪ עודפי משרד הכלכלה והתעשייה - העודפים נוצרו במסגרת התקשרויות, התחייבויות ופרויקטים חוצי שנת תקציב במסגרת הפעלת הרשות לחדשנות, מענקי מחקר ופיתוח, מו"פ בינלאומי, קידום השקעות ועידוד תעסוקה, פעילות לקידום התעשייה ותפעול.

כ-23 מיליון ₪ עודפי משרד התקשורת – העודפים נוצרו בעקבות התקשרויות מנהל וארגון שנוצרו בסוף השנה, התקשרויות בנושא ספקטרום התדרים ותמיכה בשידורים בשפה האמהרית שהינם חוצי שנת תקציב.

כ-42 מיליון ₪ עודפי הרשות הממשלתי למים וביוב – העודף נוצר במסגרת הוצאות שוטפות חוצות שנות תקציב של המשרד, כגון הוצאות שכר, תפעול והתקשרויות עם ספקים.

כ-66 מיליון ₪ עודפי משרד הבינוי והשיכון - העודפים נוצרו בגין התקשרויות, התחייבויות ופרויקטים חוצי שנת תקציב בתחומי סבסוד אשראי להלוואות לדיור, מענקים וסיוע בשכר דירה.

כ-29 מיליון ₪ עודפי המרכז למיפוי ישראל – העודפים נוצרו עקב התחייבויות הוצאות שכר ותפעול חוצות שנת תקציב.

כ-12 מיליון ₪ עודפי הקרן לחיילים משוחררים – עפ"י החוק ככל שבוצעו בשנה למעלה מ-85% מהתקציב, היתרה עוברת במלואה לתקציב  הקרן בשנה העוקבת. בשנת 2018 נוצל 91% מהתקציב והיתרה היא העודפים שעוברים.

 

תגובות

מומלצים