חברי מועצת דליה מבקרים קשות את נסרין דקסה

משרד מהנדס מועצת דאלית אל כרמל והעומדת בראשו אינג' נסרין דקסה חוטפת צרור של ביקורת כנגד ההתנהלות וחוסר ביצוע העבודה כשצריך, חברי המועצה מבקשים לפעול אחרת ממה שקורה היום, נסרין הודפת את הטענות.

26.05.2020 מאת: חסין חלבי
חברי מועצת דליה מבקרים קשות את נסרין דקסה

 

נסרין דקסה מהנדסת צעירה שהגיעה למועצת דאלית אל כרמל לאחר שהיה הסכם קואליציוני בין ראש המועצה רפיק חלבי לאמיר עיסמי, שהשני שלו היה עטאללה דקסה ובן בריתו בפוליטיקה, כך נסרין המהנדסת הטרייה וחסרת הניסיון הגיעה לתפקיד הבכיר ביותר במועצה.

בימים הקרובים נביא לכם תלונות הציבור והתכתבויות בין נסרין דקסה לתושבים, אשר סובלים מתשתיות ותכנון ירוד ובעיקר כבישי גישה ועוד.

הפרויקטים בדליה בין פיגור לפיקוח, חברי ועדת התשתיות במועצת דליה, השמיעו את קולם בנוהל הפיקוח על הפרויקטים שלטענתם לוקה בחסר ותהו איך אפשר לשלב עבודות מים וביוב מטעם התאגיד עם עבודת ניקוז מטעם המועצה? ועל אזור התעשייה שהחברה הזוכה לא עומדת ביעדים.

פורטל הכרמל והצפון חושף את פרוטוקול וועדת תשתיות ואחזקה מיום 3.2.2020, בישיבה לקחו חלק יו"ר הוועדה, ניסים אבו חמד, וחברי הוועדה מדיין מקלדה, באסל חסון, מרזוק קדור, דאהש חלבי מנכ"ל המועצה ונסרין דקסה מהנדסת המועצה.

הוועדה דנה בתכנית העבודה של התשתיות לשנת 2020, פיקוח על הפרויקטים וביצוע עבודות שאושרו בשנת 2019 .

מרזוק קדור: "לגבי אזור התעשייה היה מכרז בשנת 2005 וע"פ המכרז צריך תוך שלוש שנים להגיש מפה מצבית ולהקים מבני תעשיה לצורך השכרה או מכירה. מה שקורה חצי מהשטח יש בו אשפה ומוכרים שטחים באופן פרטי במיליוני ₪. היועמ"ש צריכה לבקש מהמינהל שהחברה שרכשה את השטח לא עמדה ביעדים, לתת להם ארכה או לבקש ביטול החכירה".

ניסים אבו חמד: "נושא מס' אחד פיקוח על פרויקטים. נוהל הפיקוח על הפרויקטים השתנה. אחרי המכרז נזמין את המפקחים. העבודות שאושרו בשנת 2019 כגון, עבודת ביוב בשכונת ח'לת עלי, עבודות בכבישים וקירות בשכונת סקעב, אלונסה, כביש בשכונת ואדי אלפש, נשמע עדכון מנסרין לגבי העבודה. יש תכנית עבודה לשנת 2020 בעיקר עבודות ניקוז ועבודות פיתוח נוספות".

אינג' נסרין דקסה: "בשנת 2019 יצאה הצעת מחיר למפקחים בשתי קטגוריות תשתיות ומוסדות, התקבלו שלוש הצעות, זכה מג'די אבו מפלח בעל ההצעה הזולה ביותר בשתי הקטיגוריות. לפי זה מבצע עבודות פיקוח. לאחר שייסגר ספר ספקים נפרסם הצעה אחידה עם מחיר אחיד יהיו במאגר מספר מפקחים. יש צורך בפיקוח על עבודה של בניית בית ספר ושני גני ילדים אנחנו רוצים שהפיקוח יהיה דרכנו ושיהיה זמין לעבודה, פרסמנו הצעת מחיר לפיקוח על בניית גני ילדים בשכונת דליה צעירה. יש לבדוק עם היועמ"ש לגבי ספר ספקים האם צריך להגיש כל שנה מחדש. אנחנו לקראת סיום ביצוע מכרז הניקוז".

מרזוק קדור: "יש לי הערות לגבי עבודת האספלט ליד כביש כרם פראן. המצע בגובה האספלט".

אינג' נסרין דקסה: "החלק העליון של הכביש זה עבודה של התאגיד בנוסף למדרכות. מגרש אימונים נדרשת הגדלה בחוזה, מחכים להרשאה ממשרד השיכון".

מרזוק קדור: "על מי חלה האחריות של טיב העבודה? הבדיקה צריכה להיות מקצועית".

ניסים אבו חמד: "בכביש ואדי אלפש הקבלן עושה תיקונים. אחריות הביצוע והפיקוח על התאגיד".

באסל חסון: "העבודה בכביש ואדי אלפש היו בה ליקויים. צריך לעשות שכבות להידוק".

אינג' נסרין דקסה: "היה פיקוח של התאגיד, יש להם אישור של הידוק".

מרזוק קדור: "תפקידה של הרשות לדאוג שכל עבודה שנעשית בתחום הישוב צריכה להיות תקנית".

באסל חסון: "גם העבודה של תשתיות בזק ליד בית ספר חדשני הכל שקע".

מרזוק קדור: "האם ניתן להכין מסמך נוהל עבודות לקבלן עם כל הדרישות?".

אינג' נסרין דקסה: "הדרישות לחפירות הידוק בשכבות והחזרת CLSM זה מופיע באישור החפירה לחברת חשמל ובזק. אין לנו אפשרות לעשות פיקוח צמוד על עבודות בזק, חשמל ותאגיד ואין לנו תקציב לזה".

באסל חסון: "התקינו ארון בזק ליד בי"ס חדשני. במידה ותהיה הרחבה לכביש מהו התוואי של הכביש?".

אינג' נסרין דקסה: "אישרנו תכניות בתוואי הכביש המתוכנן ולא הקיים כך שלא תהיה בעיה".

ניסים אבו חמד: "לפי התכנית החדשה יהיה יותר ממפקח אצלנו בעיקר לפרויקטים שלנו ולא של התאגיד. התקיימה ישיבה עם התאגיד, הם אומרים שיש להם אישורים".

מרזוק קדור: "הקבלן צריך לדעת שיש פיקוח והוא צריך לעבוד לפי המפרט הטכני ותנאי המכרז".

ניסים אבו חמד: "המהנדסת והפיקוח צריכים להיות יותר מעורבים".

אינג' נסרין דקסה: "עבודות בביצוע שני תב"רים של משרד השיכון ע"ס – 1,641 אלש"ח כל אחד מיועדים לעבודות האלה: כביש מחבר בי"ס חדשני וגרעין הכפר, בניית קיר בשכונת סקעב, בנית קיר ליד ביתו של כרמי והבה, יש רשימת תיקוני אספלט. צריך לקבל את כל האישורים לצורת בניית הקירותחשמל, בזק,תאגיד".

מרזוק קדור: "כביש התפילות למה הקבלן של משרד התחבורה לא מבצע את ההגדלה? האם היתה פניה למשרד התחבורה?".

אינג' נסרין דקסה: "התקציב הוגדל פעם אחת. ביקשנו להמשיך את העבודה לכביש המוביל מזרחה שלא כלול בגבולות הביצוע, התקציב הוכפל לכביש הזה בזמנו ולא ניתן להגדיל עוד".

מדין מקלדה: "למה לא מזיזים את עמודי בזק תוך פרק זמן סביר".

אינג' נסרין דקסה: "במסגרת מכרז שומרוני תבוצע עבודת ניקוז בשכונת ח'לת עלי ליד ביתו של ואסף והבה".

ניסים אבו חמד: "איך אפשר לשלב עבודות מים ביוב מטעם התאגיד עם עבודת ניקוז מטעם המועצה?".

אינג' נסרין דקסה: "אנחנו מעבירים תוכניות לתאגיד ואיפה שנדרש או אין תשתיות הם מבצעים, בנוסף מתוכננת עבודה של בניית קיר ליד ביתו של עמאד חלבי שתומך כביש אושר בעבר בועדת תשתיות".

ניסים אבו חמד: "כביש מקביל לכביש התפילות ליד ביתו של שיח' קאסם נסראלדין עם בי"ס חדשני, יש תכנון ומכרז. אנחנו נעבוד מול הקבלן שומרוני ומהנדס מטעמו".

אינג' נסרין דקסה: "עבודה נוספת היא קרצוף וריבוד כביש פואד אבו חמד, כביש ליד תאמר נסראלדין בואדי אלפש, כביש חדשני ליד איאד טליע, יהיו תיקוני אספלט מסיביים. לגבי ההרחבה ליד ביתו של שיח' תופיק, נבצע את זה מחסמי התכנון. בהמשך כביש פריד טריף נבצע קיר והרחבת צומת. עבודות ביוב דרך התאגיד. תיקוני אספלט ותיקוני ניקוז במוקדים קלים שלא מתחייבים הרבה עבודות, ליד סלאמה זהראלדין, ליד משפחת חמאדה מוסטפא ועוד".

מרזוק קדור: "בסעיף הזה אני מבקש לצרף עבודת ביוב וניקוז ליד הבית של הבן שלי וליד הבית של הבן של סאמי חלבי".

באסל חסון: "ניקוז ליד אשר מלאק בואדי אלפש".

אינג' נסרין דקסה: "עבודות כאלה צריך קודם לעשות תכנון, בינתיים התקציב הקיים מיועד לעבודות ניקוז קטנות. יש תב"ר של 900 אלש"ח בתהליך אישור המיועד לכביש ליד ראסם נאטור עד משפחת פח'ראלדין עם עבודת תאורה, כביש חכמאת גדאללה, כבישים בואדי אלפש, כביש א.ד.נ.מ, כביש רים ומהנא זידאן. בהמשך למסלעה של משפחת מקלדה בסקעב, הרחבת כביש, מוקדי ניקוז עבודה ליד מרואן קרא, עבודת מסלעה ליד הבית של אם פריד בביר דובל".

מרזוק קדור: "פירוק המסלעה לא צריך להיות ע"ח הרשות".

אינג' נסרין דקסה: "פירוק המסלעה וביצוע קיר יבוצעו יחד".

ניסים אבו חמד: "מרחיבים את הכביש. אני מעלה שני כבישים, בשכונת נג'מת אלסובח ליד ראאד נסראלדין".

אינג' נסרין דקסה: "לא בדקתי תב"ע למקום הזה".

ניסים אבו חמד: "התושבים ישתתפו בעלויות. הכביש השני בשכונת אלרנדה שמחבר כרמי פרו ובאסם חסון. צריך למצוא פתרון לסיבוב שנמצא במרכז התרבות. צריך לעשות תכנון".

אינג' נסרין דקסה: "החיבור הזה לא היה בתכנון. עשו חיבור מאולץ".

ניסים אבו חמד: "לבדוק חוקיות של ספר ספקים. ממליצים לחזק את הפיקוח כולל עבודות חוץ של תאגיד, חברת חשמל ובזק. עבודות הניקוז הגדולות לפנות לתאגיד ולבדוק אם יש תכנון לעבודות ביוב ומים. כביש ליד כרמי נסראלדין לבדוק תקציב ותכנון"

 

פורטל הכרמל

תגובות

40. ربيع לפני 2 חודשים
للسيدة نسرين
39. יוסף לפני 3 חודשים
דליה
38. אדם מן היישוב לפני 3 חודשים
דליה יודעת
37. תשובה ל36 לפני 3 חודשים
יא חמור
36. תושב דאלית אלכרמל לפני 3 חודשים
הסחת דעת ושקרים
35. נסר אלדין לפני 3 חודשים
למגיב 27
34. لرقم 33 לפני 3 חודשים
ما هذا الهراء
33. חסוני לפני 3 חודשים
תשובתי למס 32
32. للمعقب رقم 31 לפני 3 חודשים
كفاك
31. חסוני לפני 3 חודשים
אל תנפל את הפה
30. למגיב 29 לפני 3 חודשים
בושה וחרפה
29. חסוני לפני 3 חודשים
תשובה למגיב 27
28. האדי לפני 3 חודשים
9 העבדים המסורסים
27. למגיב 26 חסון לפני 3 חודשים
מרזוק קדור
26. חסון לפני 3 חודשים
למגיב מספר 15
25. תושב דאליה לפני 3 חודשים
תפקיד מהנדס במועצה
24. מהנדס לפני 3 חודשים
התפקיד מאוד חשוב
23. אחלאם לפני 3 חודשים
תתבישו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22. איש מקצוע לפני 3 חודשים
הבעיה זה הפקוח.???????????????????
21. דילאווי1 לפני 3 חודשים
כשאתה
20. מודאג לפני 3 חודשים
מהנדסת לא מקצועית בובה של רפיק
19. עלי לפני 3 חודשים
יושר
18. למדנו משהו לפני 3 חודשים
תמיד לומדים
17. דילאוי לפני 3 חודשים
ימות המשיח הגיעו
16. בת לפני 3 חודשים
נסקין תשמירי על הכבוד שלך ולכי
15. למגיב מספר 11 לפני 3 חודשים
כבוד גדול למרזוק קדור עירני ומתמצא
14. סאמר לפני 3 חודשים
הבעיה זה ראש המועצה .........
13. من البلد לפני 3 חודשים
بلاش تلوموها
12. באסל חסון לפני 3 חודשים
מס 3 אזרח מואדי אלפש
11. נסרדיני לפני 3 חודשים
מוריד את הקובע בפני מרזוק
10. אמל לפני 3 חודשים
נסרים תתפטריא
9. מהנדס בניין לפני 3 חודשים
הגזבר הבעיה לו המהנדסת
8. من الدالية לפני 3 חודשים
واه حسرتاه يا بلدي
7. הרסתם כפר שלם מושחטים לפני 3 חודשים
דליה
6. אזרח לפני 3 חודשים
כל הכבוד לחברי המועצה שלנו
5. דלאויי לפני 3 חודשים
חודשים אנחנו מבקשים שנסרין תנמא םתרון
4. מקלדה לפני 3 חודשים
נסרין לא מבינה כלום בהנדסה
3. נכה מועדי אלפש לפני 3 חודשים
גדר בית
2. כמאל חלבי לפני 3 חודשים
מהנדסת /מהנדסת
1. כרמלי לפני 3 חודשים
מי שלא מתאים שיעוף

מומלצים