חוזה התאגיד של דליה דומה לחוזה של עוספיה

פורטל הכרמל מביא לכם את חוזה תאגיד מוצקין של מועצת דאלית אל כרמל, שבתכליתו לא שונה מהחוזה שחתמו עליו בהיג מנסור ראש מועצת עוספיה, הגזברית והחשב, שמחדד שהמועצה מעוניינת להעביר את האחריות והבעלות על משק המים והביוב לתאגיד, לחוזה

12.06.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
חוזה התאגיד של דליה דומה לחוזה של עוספיה

 

בעקבות חרושת השמועות בנושא התאגיד, פורטל הכרמל מפרסם את עיקרי החוזה שנחתם בין מועצת דליה ותאגיד מוצקין, ואשר דומה בתכליתו לחוזה של מועצת עוספיה.

בחוזה ישנם מספר סעיפים שצריך להתרגל אליהם בכל הקשור לשטחים שזמנית לא נכללים בשטח השיפוט אך הם מקבלים אספקת מים ולעלות הנדרשת לחבר אותם לתשתית חדשה.

החוזה בין שני הצדדים ,ובמידה והאמור או המשתמע מו האמור בהסכם זה נוגד או לא תואם את הוראות החוק יגברו הוראות החוק .

תחום המועצה כפי שנקבע בצו המועצות המקומיות, וכל תיקון לצו (יש עדיין שטחים מאוכלסים שעדיין לא נכנסו לצו ועל המועצה לפעול להכנסתם במהרה ).

סקר הנכסים שעליו מתבססים ברשות המים לגבי ערך הכינון המופחת הוא מיום 5/2009

(על המועצה לכלול כל הנכסים שהתווספו לסקר הזה משנת 2009 ועד סוף 2018, למשל תשתיות ח'לת עלי מזמן המועצה הקודמת והשתתפות דלית אל כרמל בהרחבת מט"ש חוף הכרמל שנלקח מתוכנית 2.2 מיליארד לכפרים הדרוזיים בסכום 20 מיליון ₪ מהמגיע לעוספיה ודאלית אל כרמל ).

חובות של המועצה שהיו לפני החתימה על ההסכם הקשורים למשק המים ולביוב, יישארו כחובות של המועצה ולא יעברו לתאגיד, והמועצה מתחייבת לשלם כל חוב קודם למועד הצטרפות לתאגיד .

חוב קרן השיקום למקורות 14 מיליון ₪ עד יולי 2017 לא יעבור לתאגיד .

התמורה שתקבל המועצה עבור זכויותיה בנספח א' נכסי המים והביוב לפי סקר מתאריך 5/2009, יעמוד על 49.3 מיליון ₪ לפני מ.ע.מ, ערך כינון מופחת 29.6 ₪ לפני מ.ע.מ, תמורת מניות בתאגיד, ו19.7 מיליון ₪ לפני מ.ע.מ הלוואת בעלים.

כל הבתים המאוכלסים כיום לא יחויבו בתשלום דמי ההקמה, רק בניית תוספת, או בנייה חדשה, תחויב בדמי הקמה שנקבעים ע"י רשות המים, לפי חוק התאגידים בישראל, יתכן והסעיף הזה לא ימומש וכולם יחויבו.

מהנדס המועצה מתחייב לא לתת אישור להוצאת היתר בניה לבתים חדשים, אלא אחרי שהתושב שילם דמי ההקמה לתאגיד.

התאגיד יחליף מדי המים על חשבונו, בשכונות שיש בהם תכנית מפורטת מאושרת.

בנוסף הוחלט להוריד התוספות ההררית והצפיפות הנמוכה ל 28%.

מצאתם טעות בכתבה, פנו אלינו במייל editor@karmelp.co.il או בטלפון 0545823934

לחוזה עם תאגיד מוצקין

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

4. מן הישוב לפני 12 חודשים
אסון לדורות
3. خافوا ربكوا לפני 12 חודשים
خافوا ربكوا
2. אזרח לפני 12 חודשים
פורטל הכרמל שלום רב
1. מבין עניין לפני 12 חודשים
הסכם לא טוב למצב שלנו

מומלצים