חוסר אכיפה של עבירות בנייה

דו"ח מבקר המדינה על השלטון המקומי, מעלה מספר סוגיות, פגיעה בחופש הביטוי ברשתות החברתיות וחוסר אכיפה של עבירות בנייה, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ח"כ עפר שלח: "הוועדה תפעל לקדם ולחזק את המבקרים ברשויות המקומיות".

15.07.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
חוסר אכיפה של עבירות בנייה

תמונה להמחשה

 

לאחר שמסר מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, ליו"ר הכנסת, ח"כ יריב לוין, את הדו"ח העוסק בביקורת על השלטון המקומי לשנת 2020, התכנסה הוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשות ח"כ עפר שלח, יחד עם מבקר המדינה ולצד גורמים המבוקרים בדו"ח לדון בממצאיו.

יו"ר הוועדה, ח"כ עפר שלח: "ככל שהשלטון המקומי מקבל נפח משמעותי בחיי האזרח, יש חשיבות רבה יותר לביקורת. התחושה של האזרח שהוא מבין מה השלטון המקומי עושה ואינו עושה כי הוא רואה את זה ליד הבית שלו בכל הנוגע לניקיון וחינוך וכדו'. במשבר הנוכחי ניכר שהשלטון הוא לא הבעיה אלא הפתרון. מדינת ישראל נהיית גדולה ולשלטון המקומי יש חשיבות הרבה יותר.  ביקורת מבקר המדינה היא למרות שיש ביקורת לרשויות. צריך לחזק את המבקרים ברשויות ולתת להם יותר עוצמה. הוועדה תפעל לקדם ולחזק את המבקרים ברשויות המקומיות, וייתכן שאפילו תקודם ע"י הוועדה חקיקה בעניין כדי שיהיה להם את כל הכח שהם צריכים לבצע את מה שמוטל עליהם".
 
מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן: "הדו"ח עוסק במגוון שלם של נושאים הנוגעים לשלטון המקומי. אנחנו נמשיך לעסוק בביקורת שתעקוב אחר הטיפול באוכלוסיות שראויות לקידום. אני חושב שנושא האלימות בין בני זוג, ראוי לתשומת לב רחבה. הדו"ח נוגע בתאונות דרכים בחברה הערבית – והפעם הפרק תורגם במלואו בערבית וגם הופץ.
השלטון המקומי נותן שירותים רבים עבורי אזרחי מדינת ישראל ולכן אני חושב לתת על כך את הדעת גם בהמשך".
 
מירה רזין, מנהלת החטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה, הציגה את עיקרי הדו"ח. בין הדברים המרכזים:השימוש ברשתות החברתיות ברשויות המקומיות:

הרשויות משתמשות בכך יותר ליחסי הציבור לרשות ולא באינטראקציה עם התושב.

כל הרשויות מוחקות  תגובות ומרביתן חוסמות משתמשים באופן הפוגע בחופש הביטוי.

למרות האיסור, נמצאו ראשי רשויות המעסיקים עובדי רשות בתפעול חשבונותיהם האישיים ברשתות החברתיות, המכילים גם תעמולה פוליטית.

הרס המצוק החופי: בעשורים האחרונים המצוק מתמוטט ונסוג מזרחה, ועדיין לא ננקטו פעולות מספקות כדי להגן עליו, למנוע את התמוטטותו ולהגן על שלום הציבור.

סוגיות בסיסיות שהיו במחלוקת בין הרשויות המקומיות לבין משרדי הממשלה ובין משרדי הממשלה עצמם טרם נפתרו, מה שמעכב את ביצוע ההגנות היבשתיות.בטיחות בדרכים ברשויות המקומיות בחברה הערבית:

ליקויים בהסדרי התנועה ובהתקני הבטיחות הפוגעים בבטיחותם של משתמשי הדרך.

על הרשויות המקומיות להציב את נושא הבטיחות בדרכים בין הנושאים שבראש סדר העדיפויות שלהן. פיקוח

בנייה בוועדות המקומיות:

דיווחים חסרים מהוועדות ליחידה הארצית ולכנסת. -58% מהוועדות לא הגישו דיווחים כנדרש בחוק ליחידה הארצית לאכיפה על פעולות האכיפה שלהן ב-2018

מיעוט אכיפה יזומה ומיעוט ביצוע הריסות.

98% מהוועדות לא השלימו ביצוע סקר עבירות בנייה כנדרש בחוק, החיוני לקבלת החלטות על נקיטת הליכי אכיפה.
 
טלילה הראל, מנהלת אגף במנהל התכנון: "מנהל התכנון מכין את תכניות המתאר במסגרת החלטה 959. המנהל אחראי על תכנון מפורט ביישובים דרוזים כאשר התכנון הוא כולל ונעשה בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות. ב-139 רשויות במגזר הערבי קיימות תכניות בתוקף או בתהליכי אישור".
 
מנכ"לית הרלב"ד, עו"ד רחלי טבת ויזל: "יחסית להיקף הנסיעות, הייתה עלייה בתאונות דרכים בתקופת הקורונה וחלקם הגדול בחברה הערבית. יש מקומות שמקבלים בחברה הערבית בחינוך לתאונות דרכים הרבה יותר מהחברה הכללית, אך עדיין יש רשויות שאנחנו רוצים לתת ואין מי שייקח. רוב הרשויות שבוקרו בדו"ח על זה, כלל לא הגישו בקשה לתמיכה.  אין חולק שהתשתיות בחברה הערבית בעייתיות, אבל רוב ההרוגים הם בבינעירוני ולא בכפר".
 
מנכ"לית החברה להגנת המצוק החופי, עו"ד הילה ארנרייך: "הדו"ח עוסק בפרק זמן של 10 שנים לאחור, כאשר החברה הוקמה רק בשנת 2013 וגיוס כוח האדם לחברה החל בשנת 2015 וההסכם עם משרדי הממשלה נחתם בשנת 2016 -  יש להסתכל על המצב בהקשר לפעילות החברה משנת 2016 ואילך. תהליכי התכנון אורכים זמן ובסוף 2019 החברה סיימה פרויקט להגנה חופית באשקלון ובעוד חודשיים מתחילים 3 פרויקטים נוספים להקמת שוברי גלים בנתניה, בת ים ואשקלון".

 

תגובות

מומלצים