חוק הלאום למה חייבים לתקן?

קראתי תגובות רבות ומגוונות בנושא חוק הלאום; בעד התיקון ונגדו. בתוך כך, היה לי הרושם שמתקיים שיח בין חרשים, ועל כן חשוב לי להבהיר את עמדותיי בנושא, לעשות סדר ולהבהיר פעם אחת ולתמיד את הסתייגויותיי מהחוק והסיבה לכך שחובה לתקנו.

16.03.2019 מאת: מוניר דאהר
חוק הלאום למה חייבים לתקן?

תמצית המאמר

אין שום בעיה עם רוב סעיפי חוק הלאוםיש לתקן את חוק הלאום הזה, ולא בחקיקת חוקים נוספיםהבעיה היא עם מה שאין בו, והם:

א. שוויון אזרחי ודמוקרטי לכל אזרחי המדינה ברוח מגילת העצמאות.

זה עקרון של נכס צאן ברזל ואין בלתו.

ב. החזרת מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית נוספת.

ג. לדאוג להתפתחות הישובים של כל הישראלים ואין להבדיל בין דת לגזע.

 

שלום לכולםקראתי תגובות רבות ומגוונות בנושא חוק הלאום; בעד התיקון ונגדו

בתוך כך, היה לי הרושם שמתקיים שיח בין חרשים, ועל כן חשוב לי להבהיר את עמדותיי בנושא, לעשות סדר ולהבהיר פעם אחת ולתמיד את הסתייגויותיי מהחוק והסיבה לכך שחובה לתקנו.

על בסיס זה נולדה המחאה, בעיקר בהובלת העדה הדרוזית ובקרב ציבור גדול מעם ישראל.

במאמר זה אכתוב את עמדותיי לכל סעיף וסעיף בהתיחס לנוסח המלא של חוק הלאום.

להלן התייחסויותיי והערותיי לחוק:

1.עקרונות יסוד:

(א) ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה קמה מדינת ישראל.  

(ב) מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא מממש את זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית.  

(ג) מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי

עמדתי לגבי עקרונות היסוד:

החוק מאמץ את המדינה היהודית וזונח את הדמוקרטית והשוויונית.

החוק קבע את  המובן מאליו שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי.

אין לי התנגדות  למובן הזה שנקבע גם במגילת העצמאות

הויכוח והמחאה מתייחסים למה שאין בסעיף זה בקשר למיעוטים שחיים בתוך המדינה, והם ישראלים לכל דבר

בסעיף זה הם מחקו את השוויון והדמוקרטיה, דבר אשר יפגע במיעוטים, בעולים ובמדינה כאשר מקבעים את התובנה שהיהדות והיהודים כגזענים המבדילים את עצמם מהמיעוטים שחיים במדינתם.

חייבים לתקן את הסעיף הזה ולהוסיף את המלים שוויון ודימוקרטיה ברוח מגילת העצמאות.

המיעוטים לא ידרשו זכויות לאומיות על הארץ ואפשר לחוקק חוק בנושא זה.

2. סמלי המדינה:

(א) שם המדינה הוא  "ישראל".  

(ב) דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת  סמוך לשוליו, ומגן דוד תכול במרכזו.  

(ג) סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים, עלי זית בשני צדדיה, והמילה "ישראל" למרגלותיה.  

(ד) המנון המדינה הוא "התקווה".  (ה) פרטים לעניין סמלי המדינה ייקבעו בחוק.  

התייחסותי לסמלי המדינה:

אין הערות על סמלי המדינה ומזדהה אתם.

3. בירת המדינה:

ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל

עמדתי לסעיף 3:

 אין בעיה ומזדהה

4.שפה

(א) עברית היא שפת המדינה.  

(ב) לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה; הסדרת השימוש בשפה הערבית במוסדות ממלכתיים או בפניהם תהיה בחוק.  

(ג) אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית לפני תחילתו  של חוק-יסוד זה.  

עמדתי לסעיף של השפה:

מסכים למעמדה של השפה העברית ומסתייג מהפן הגזעני בהפחתת מעמדה של השפה הערבית, שהינה השפה של ספרי הדת ושפת האם של כל המיעוטים בישראל.

5.קיבוץ גלויות:

המדינה תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות

עמדתי לסעיף קיבוץ גלויות: אין בעיה עם סעיף זה

6.הקשר עם העם היהודי

(א) המדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחיה הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם או בשל אזרחותם.  

(ב) המדינה תפעל בתפוצות לשימור הזיקה בין המדינה ובין בני העם היהודי.  

(ג) המדינה תפעל לשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של העם היהודי בקרב יהדות התפוצות

עמדתי לגבי סעיף הקשר עם העם היהודי:

אין בעיה עם סעיף זה

7. התיישבות יהודית

(א) המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה

עמדתי לסעיף התיישבות יהודית:

יש להוסיף גם פיתוח ההתיישבות לכל הישראלים החיים במדינה, אחרת סעיף זה מבדיל בין גזע וגזע ועושה את המדינה לגזענית.  

8.לוח רשמי:

 הלוח העברי הוא לוח רשמי של המדינה ולצידו ישמש הלוח הלועזי כלוח רשמי; השימוש בלוח העברי ובלוח הלועזי ייקבע בחוק

עמדתי לסעיף 8-

אין בעיה עם סעיף זה

9. יום העצמאות וימי זיכרון:

(א) יום העצמאות הוא יום החג הלאומי של המדינה.  (ב) יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה הם ימי זיכרון רשמיים של המדינה.

עמדתי לסעיף 9-

אין בעיה, מסכים ומזדהה

10. ימי מנוחה ושבתון:

 שבת ומועדי ישראל הם ימי המנוחה הקבועים במדינה; למי שאינם יהודים זכות לקיים את ימי המנוחה בשבתם ובחגיהם; פרטים לעניין זה ייקבעו בחוק.

אין כל בעיה עם סעיף 10.

11.נוקשות:

 אין לשנות חוק יסוד זה אלא בחוק יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת.

אין בעיה עם סעיף 11.

סיכום:

על אף שחוק הלאום הינו חוק הצהרתי שמעגן את מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, אין בסעיפי החוק שם אזכור לכל עקרונות היסוד של מגילת העצמאות. דהיינו, אין אזכור לערך השוויון והדמוקרטיה והשמירה עליה.

אפילו נעלמו שתי המלים החשובות במגילת העצמאות- "יהודית ודמוקרטית".

חוק הלאום חייב שכל אזרחי המדינה יזדהו עמו ובנסוחו  העכשווי, רחוק מלהיות כזה, ואף יגרום להעלות לסדר היום העולמי את צמד המלים  "ציונות גזענות", וחבל שזה ככה.

אנו מתחייבים להמשיך במאבקנו, עד שהחוק יתוקן.

 

מוניר דאהר, סא"ל במיל' לשעבר עובד משרד החוץ, בעל דעה, פרשן ומשורר.

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים