יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית 

מדי שנה ביום 1 במרס יקוים יום לאומי לציון פועלה ותרומתה של העדה הדרוזית למדינת ישראל. היום יצוין במחנות צה"ל, בכנסת, בבית הנשיא, ובטקס מרכזי לפי החלטת הממשלה.

09.05.2018 מאת: פורטל הכרמל
 יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח-2018– של חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לקבוע כי מדי שנה ביום 1 במרס יקוים יום לאומי לציון פועלה ותרומתה של העדה הדרוזית למדינת ישראל. היום יצוין במחנות צה"ל, בכנסת, בבית הנשיא, ובטקס מרכזי לפי החלטת הממשלה.

בדברי ההסבר נכתב: "העדה הדרוזית בישראל מונה כיום כ-137,000 אנשים. בני העדה הדרוזית קשרו את גורלם בגורל מדינת ישראל והביעו את נאמנותם עוד לפני קום המדינה, מתוך הבנה ברורה כי יהיה זה מן הצדק להעניק ליהודים מדינה עצמאית משלהם.

בשנת 1956, על סמך פניות הנכבדים הדרוזים, קיבלה הממשלה החלטה להחיל את גיוס החובה על בני העדה הדרוזית. לפיכך, מוצע לקבוע כי ביום 1 במרס בכל שנה יצוין היום הלאומי לעדה הדרוזית, שכן בתאריך זה בשנת 1956 גויסו לראשונה לצה"ל בני העדה הדרוזית בגיוס חובה.

אחוז גיוסם של בני העדה הדרוזית לצה"ל עומד כיום על 86%, שיעור גבוה יותר ממספר הצעירים היהודים המתגייסים לצה"ל. מרבית החיילים מקרב בני העדה משרתים ביחידות קרביות ומשולבים כיום בכל יחידות צה"ל ואף משתלבים במספרים הולכים וגדלים בקרב הקצונה הבכירה בצה"ל. מספר הנופלים בני העדה הדרוזית הולך וגדל ככל שמעמיקה מעורבותם במלחמות ישראל ובאירועים ביטחוניים.

נאמנותם של בני העדה הדרוזית למדינת ישראל אינה מוטלת בספק ו"ברית דמים" נכרתה בינה ובין בני העדה הדרוזית. ברית זו עמדה במבחנים רבים ונשארה איתנה. עם זאת, בני העדה הדרוזית מסתייגים מתיוגם כחיילים נאמנים בלבד, שכן מורשת הדרוזים ומסורתם היא עתיקת יומין וייחודית ולמרבה הצער אזרחי מדינת ישראל אינם מכירים אותה כלל."

ח"כ עמאר: "לזכור את העבר זה דבר חשוב וללמוד וגם ללמוד מהעבר זה דבר חשוב. "ברית הדמים" שנכרתה בין העדה הדרוזית לבין מדינת ישראל תהפוך ל"ברית חיים" בה תינתן הזדמנות אמתית לבני העדה הדרוזית לפרוש את פועלם ותרומתם בפני כל אזרחי מדינת ישראל ביום לאומי שייוחד למען מטרה חשובה זו."

17 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת החינוך להמשך דיון.

 

תגובות

מומלצים