ישיבת מליאת מועצת עוספיה אישור תקציב

מועצת עוספיה מביאה בפעם שניה את אישור תקציב המועצה לשנת 2019, שיש בו את מפעל המים, התקציב יעמוד על 77.102 מליון ש"ח, גירעון של 7.251 מליון ש"ח, בישיבה הקודמת 9חברי מועצה התנגדו לתקציב, 2 נעדרו ורק בהיג הצביע בעד.

16.06.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ישיבת מליאת מועצת עוספיה אישור תקציב

 

מליאת מועצת עוספיה אמרה לא לתקציב בישיבה הקודמת .

בשעה זו מתקיים דיון להצבעה על תקציב מועצת עוספיה לשנת 2019, השידור מועבר באמצעות אלתוואסול تواصل الكرمل والجليل  שמנהל וליד קונטאר.

 

להקליק על השידור בתמונה  تواصل الكرمل والجليل 

 

 

 

לדיווח הקודם

דיון לאישור תקציב מועצת עוספיה שהתקיים ב 30/5/19, מועצת עוספיה דנה באישור תקציב לשנת 2019 שהמליאה אישרה לפני 6 חודשים, אותו תקציב לא הוצג למשרד הפנים, עכשיו שהמועצה יודעת שאם לא תאשר תקציב עד 30 ליוני 2019 שר הפנים יפזר את המליאה, חברי המועצה ביקשו לדחות את ההצבעה עד להצגת חוזה התאגיד.

חברי המועצה שחלקם הגדול לא מסכים לתקציב המוגש, באו בטענות לגזברית רים אסדי, שלא פעלה באחריות בתקציב הראשון שאושר עם גירעון פחות מהתקציב שמובא היום.

חברי המועצה הבהירו למליאה שהם פועלים לא מאינטרס אישי, הם פועלים לטובת הכפר ואף אחד מהם לא פועל שועדה קרואה תגיע למועצה, וזה מוסכם על כולם, אבל הם לא מוכנים לחתום על דבר שפוגע בהתנהלות הכפר.

אין תוקף חוקי מחייב למסמכים שנחתמו על ידי בהיג מנסור, פורטל הכרמל מתייחס למכתבם של חברי מועצת עוספיה ספואן סאבא וכמיל כיוף לראש המועצה בהיג מנסור שגולת כותרתו אין תוקף חוקי מחייב למסמכים שנחתמו על ידי ראש המועצה בהיג, חברי המועצה דורשים מראש המועצה להביא את העניין בפני אישור חברי המועצה.

אין תוקף חוקי מחייב למסמכים שנחתמו על ידי ראש המועצה , הפעולה נעשתה בחריגה מסמכות, על כל המשתמע מכך על כן שוקלים נקיטה בהליכים משפטיים המתבקשים לשם בטלות הפעולות האמורות וחיוב ראש המועצה להביא את העניין בפני אישור חברי המועצה כך נכתב במכתב ששיגרו חברי המועצה ספואן סאבא וכמיל כיוף לבהיג מנסור ראש המועצה, באמצעות עורך דינם עורך רשף חן ממשרד עורכי דין ר. חן ושות'.

בתארך 12.6.219 שיגרו חברי המועצה ספואן סאבא וכמיל כיוף מכתב לראש המועצה בהיג נהסור, לגיורא שחם מנהל רשות המים , לאפי דביר ממונה תאגידי מים וביוב, אשר כותרתו הקמת תאגיד מים בעוספיא ללא אישור מועצת הרשות, התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים.

במכתב טענו חברי המועצה כי חתימת בהיג על הסכם פלגי מוצקין ללא אישור חביר המועצה הינה פעולה שנעשתה בחריגה מסמכות וכי הם שוקלים לנקוט בכל ההליכים המשפטיים לשם ביטול ההסכם וחיוב ראש המועצה להביא את הנושא לדיון ואישור חברי המועצה כנדרש בדין.

חברי המועצה דרשו מבהיג מנסור להשעות את תוקף הפעולות והמסמכים שנעשו עד אשר הדברים יובאו להחלטה ואישור מליאת המועצה.

עוד דרשו מרשות המים לא להנפיק רישיון הפעלה לתאגיד פלגי מוצקין בתוך תחום שיפוא עספיא ולא לפעול בכל דרך על יסוד המסמכים שחתם עליהם ראש המועצה בהיג מנסור ללא סמכות וכל עוד לא הובאו מסמכי ההצטרפות לאישור לחברי המועצה.

בנוסף דרשו חברי המועצה מראש המועצה לאפשר להם לעיין בהסכם העברת הנכסעם ובכל מסמך אחר שנחתם על ידו בהקשר להצטרפות המועצה לתאגיד פלגי מוצקין עד ליום 16.16.19 ובמידה ולא תוגש עתירה בהתאם.

בתגובה חילקה המועצה המקומית הזמנה לדיון בתקציב (הכולל בתוכו תאגיד) אשר יתקיים בתאריך 16.6.19.  
מחברי המועצה נמסר כי מדובר באותו תקציב הכולל בתוכו תאגיד, אשר נדון כבר בתאריך 30.6.2019 ואשר נדחה ברוב של 9 חברי המועצה.

חלק מחברי המועצה נדהם מכך שהדיון נקבע בכזו מהירות סמוך לשליחת מכתב ההתראה של חברי המועצה ספואן סאבא וכמיל כיוף אשר דרשו לקבל את ההסכם וכל מסמך אחר שחתם עליו בהיג מנסור.

עוד נמסר מחברי המועצה כי אין שינוי בעמדתם וכי אינם מתנגדים לדיון בתקציב ומוכנים לאשרו על כל סעיפיו למעט כל הסעיפים המתייחסים להצטרפות לתאגיד היות וסוגיה זו לא הובאה לאישור חברי המועצה ומסמכי ההסכם לא הוצגו בפניהם.

עוד נמסר מחברי המועצה כי ההזמנה לדיון בתקציב לא נעשתה בהתאם להוראות החוק וכי ההזמנה לא נמסרה עשרה ימים לפחות לפני מועד הדיון בתקציב כנדרש בחוק.

האם לבהיג מנסור אשר דיבר על השקיפות יש ממה לחשוש ?

מחברי המועצה נמסר כי מדובר בדרישה לגיטימת , הוגנת ושקופה על מנת שתושבי עספיא ידעו מה ההתחייבויות והזכויות הנובעות מחתימה על הסכם זה.

האם התנהגות לאישור התקציב מבלי לבצע הזמנה בהתאם להוראות החוק מעידה על לחץ מסוים.

בדיון הקודם בתקציב עלתה טענה משפטית כי לא התקציב לא הבא בפני אישור ועדת ההנהלה כנדרש בחוק והיום חלק מחברי המועצה מעלים טענה ששהזמנה לא בוצעה כנדרש בחוק.

 

תגובות

מומלצים