לחזק את טוהר המידות בשלטון המקומי ​

בעקבות זה שיש מנגנונים בשלטון המקומי שמעודדים מנהל לא תקין, מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות, ונושאים שבהם עלול להיווצר ניגוד עניינים בין כהונתו הציבורית של נבחר הציבור ברשות המקומית לבין ענייניו האחרים.

03.05.2018 מאת: פורטל הכרמל
לחזק את טוהר המידות בשלטון המקומי ​

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי), התשע"ח-2018 של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי כנסת, אליה הוצמדה הצעה דומה של ח"כ קארין אלהרר.

מוצע לקבוע הוראות שונות לעניין ניגוד עניינים, חבר מועצה שהוגש נגדו כתב אישום, ועדות מכרזים ומינויים בשלטון המקומי. בדברי ההסבר נכתב כי : "מעבר לעיקרון הכללי בדבר איסור על הימצאות במצב של ניגוד עניינים שהינו יציר הפסיקה, אין כיום הליך סדור לאיתור נושאים שבהם עלול להיווצר ניגוד עניינים בין כהונתו הציבורית של נבחר הציבור ברשות המקומית לבין ענייניו האחרים, ולבירור מהותו של ניגוד העניינים בנושאים אלו".

ח"כ פולקמן: "החוק הוא בשיתוף פעולה עם השלטון המקומי, אין כאן כוונה להגיד שראשי הרשויות וחברי המועצה הם לא נקיי כפיים אבל בהחלט יש מנגנונים בשלטון המקומי שמעודדים מנהל לא תקין.

מטרת חוק טוהר המידות היא מלחמה בשחיתות ושיפור השירות לאזרח. בשלטון המקומי יש אנשים מצוינים גם בדרג הנבחר וגם בדרג המקצועי. אך הניסיון מראה שיש במנגנון כשלים, החל מהעדפת מקורבים דרך העדר שקיפות וביקורת ועד שחיתות.

נולד הצורך בהסדרה של היחסים בין הדרג הפוליטי והדרג המקצועי, ומניעת ניגודי עניינים." 47 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הפנים להמשך דיון.

 

תגובות

מומלצים