מה הרשות המקומית אמורה לפרסם באתר האינטרנט שלה?

פורסמה חוברת חובות הפרסום באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות. החוברת סוקרת את הנושאים אשר אמורים להופיע באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות, וזאת מכוח חוק חופש המידע והוראות דין אחרות.

19.08.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מה הרשות המקומית אמורה לפרסם באתר האינטרנט שלה?

 

החוברת מבדילה בין חובות החלות על כלל הרשויות המקומיות לבין חובות החלות על עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.

בנוסף, מכילה החוברת התייחסות לחובות החלות על רשויות מקומיות הנמצאות מעבר לקו הירוק. החוברת מהווה בסיס ראשוני למדריך חובות הפרסום אתרי האינטרנט.

בחלק מהוראות הדין, קיימת שונות בחובות המוטלות על סוגי הרשויות המקומיות השונות (עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות). לכן, נסקור תחילה את ההוראות החלות בצורה אחידה על כל סוגי הרשויות המקומיות ובהמשך תינתן סקירה נפרדת עבור כל סוג רשות מקומית.

לתשומת לבכם: המיקוד בסקירה היה סביב הוראות החוק המרכזיות הנוגעות במישרין לרשויות המקומיות. על כן, אין לראות בסקירה כממצה את כל הוראות הדין המחייבות פרסום מידע באתרי אינטרנט.

אנו מקווים, כי סקירה זו תהווה לעזר לרשויות המקומיות השונות ותהווה בסיס ראשוני למדריך שלם המאגד בתוכו פירוט של כלל החובות לפרסום מידע באתרי האינטרנט.

 

קבצים להורדה

להורדת כל הקבצים 

טבלת חובות מסכמת

סוג הקובץ : xlsמשקל : 88.5 Kb

חובות פרסום באינטרנט החלות על הרשויות המקומיות

סוג הקובץ : pdfמשקל : 830.97 Kb

 

 

תגובות

מומלצים