מועצת עוספיה המתחדשת מתכנסת לאשר תקציב

ישיבת המועצה ננעלה ללא הצבעה ונדחתה למועד אחר, בדיון שנמשך מעל 3 שעות במועצת עוספיה בו נשמעו קולות של חברי המועצה והצוות המקצועי וראש המועצה בהיג מנסור, בסוף הוחלט ללא הצבעה לדחות את הדיון למועד אחר.

04.09.2019 מאת: ויסאם גוטאני

חברי מועצת עוספיה 2019

 

זו פעם שישית שמועצת עוספיה מנסה לאשר תקציב של 2019, למרות שנשארו לסיומה 3 חודשים בלבד, התקציב הנ"ל שונה מהתקציב של מאי, בהיג פתח את הישיבה בטענה שקבלן האשפה נטש את העבודה, ושמועצת עוספיה נמצאת בתהליכי תביעה, בהיג קרא לתושבים לשלם מיסים.

כל חברי מועצת עוספיה נכחו במועצה מהתחלת הדיון, חוץ מסמירה עזאם שהגיעה למליאה באיחור.

בהיג מנסור פנה לתושבים להסדיר את החובות שלהם למועצה.

חבר המועצה כמיל כיוף: "מה קורה עם שכונת זוחלוק ובעיות המים שם?.

בהיג: "בעיית השכונה ידועה, אני מזמין אותך לסיור ביחד איתי ועם מנכ"ל תאגיד מוצקין, יש תכנון להתחיל לבצע עבודה בשכונה. בחוזה כתוב שהתאגיד יטפל בכל שטחי הכפר".

כמיל: "איפה החוזה, בשביל זה צריך לראות אותו".

בהיג מנסור בפתיחת דבריו בישיבה לאישור התאגיד:" אני חתמתי על החוזה מתוך אילוץ לטובת הכפר, יכול להיות שהיו בדרך אי הבנות ודבריי לא הוסברו בצורה נכונה, אני פונה לחבר המועצה ספואן סאבא שיכול להיות נפגע ממני. קח את זה בקלות (טאק את איזי באנגלית). בואו נשים הכל מאחור ונעבוד יחד. טובת הכפר לפנינו".

עלאא כיוף: "עוספיה תתחשבן עם בהיג, לא אנחנו, נלחמנו בהחלטות של בהיג עד היום, אני לא מדבר עם בהיג, אין לנו בנק בכפר, אין לנו את כל השירותים המתבקשים, מה נעזוב את הכפר? מי יילחם מול הרכס? מי יילחם נגד התאגיד? בשבילי לא מוכן להכניס וועדה קרואה אני מצביע עם התאגיד ולא רואה אף אחד ממטר, واللي بدو يزعل يزعل".

רוזי רוחאנה: "בהיג הבטחת שתשמע אותנו ותשב איתנו כל אחד בנפרד, בוא תשמע אותנו ותדחה את ההצבעה לכמה ימים, תעזור לנו לעזור לך".

זידאן אבו רוכן: "אני מבקש להעלות סעיף סעיף בתקציב שנצביע עליו".

בהיג : "זה לא חוקי".

עו"ד אופיר: "זה חוקי".

בין בהיג לזידאן התפתחו חילופי דברים. בהיג לזידאן "אל תהיה חכם הדור", זידאן "מספיק שאתם חכמים".

בדברים שעלו, חברי המועצה התעמתו עם הצוות המקצועי והבעיה העיקרית שהיתה סתירה בין הנהלת החשבונות, הגזברית והיועץ המשפטי.

ספואן לסאיב מהנהלת החשבונות "אתה מזלזל בנו, יושבים מולך אנשים מכובדים ואתה מזלזל".

סאיב: "רים אמרה", רים "אל תדבר בשמי", סאיב "מותר לצטט", רים "אל תגיד רים אמרה, דבר בשמך".

כמיל כיוף: "יש אי דיוקים ברשימות שכר ותפקידים ששלחתם".

זידאן אבו רוכן: "יש לבטל את הסיף תקן מנהל תברואה ולא צריך חברת גביה אם יש תאגיד".

פריד עלו עובד מועצה ואחראי על התברואה התערב בדיון ואמר "מה אתם רציניים חברה? אתם רוצים לבטל תקן?, זה הדבר הכי נחוץ בכפר, אני מתפלא עליך ראווי הלון אתה יושב בועדת איכות הסביבה".

כמיל כיוף :"כל העולם הולך לכיוון החינוך ואצלנו רוצים להוריד איזה 200 אלף ש"ח מתקציב החינוך".

 

.

 

.

מה יש בתקציב שמועצת עוספיה מביאה?

חברי המועצה המקומית עוספיה קיבלו תקציב גרעוני של 8,830 מיליון ₪, תקציב שונה במהותו מהתקציב שחולק בחודש מאי 2019,  שהיה בו תקציב גרעוני של 7,251 מיליון ₪.

מעיון בתקציב החדש שיובא לדיון ביום רביעי 4.9.2019 עולה כי הגירעון  8,830 מיליון ₪ לעומת הגירעון שהיה 7,251 מיליון ₪.

בתקציב שנידון במליאה בישיבתה האחרונה ביום 14.7.2019, עלייה של 1,579 מיליון ₪ וזאת למרות שהתאגיד נכנס על פי ההסכם החתום החל מ 1.7.2019.

על מנת להבין את ההסבר לעלייה בגירעון והשינויים שבוצעו עשינו השוואה בין התקציב שחולק במאי 2019, לבין התקציב החדש שחולק עכשיו לחברי המליאה ויובא להצבעה מחר רביעי.

עיקר השינוי בגירעון נובע בשינויים שבוצעו בצד ההכנסות. בין היתר ניתן לראות עלייה במספר המשרות החדשות, דבר הגורם לעלייה בהוצאות השכר ב 797 אלף ₪.

מסעיפי התקציב עולה כי קיימת עלייה בשכר עקב הוספת משרות חדשות ותוספות שכר. הוצאות השכר בתקציב הינן 11,316 מיליון ₪ לעומת 10,519 ₪ מיליון ₪ בשנת 2018 , עלייה של 797 אלף ₪.

עיקר המשרות החדשות, תוספת משרה חדשה במנהל כללי (עוזר ראש המועצה), 4 משרות במנהל כספי, משרה אחת בתברואה, משרה אחת תכנון בניין עיר, משרה אחת בנכסים ציבוריים.

תקציב חברת הגביה על סך של 790 אלף ₪ כאשר מספר המועסקים 4 זהה לשנה שעברה.

ניתן לראות כי לא בוצע שינוי או קיצוץ בהוצאות הגביה למרות כניסת התאגיד ב 1.7.2019. מאז כניסת התאגיד יהיה אחראי על הוצאת החיובים וטיפול בגביית אותם חיובים, לכן ניתן היה לקצץ את התקציב בהתאם לשינויים שבוצעו במשק המים וכללו כניסת תאגיד. 

מדובר בתקציב גרעוני ללא הסדר תכנית הבראה שלפי החוק צריכה להיות חתומה ומאושרת על ידי משרד הפנים.

בתקציב המוגש לא מדובר בתקציב האמור לתת מענה לצרכיהם של התושבים.

סעיפי תקציב חשובים לא זכו להגדלה משמעותית בתקציב כגון חינוך, רווחה, הסעות ילדים ועוד ועיקר ההגדלה היא בתשלומי שכר ולחברת הגביה.

האם חברי מועצה יצביעו על תקציב כה גרעוני ללא תכנית הבראה תומכת תקציב ומאושרת הכוללת בתוכה מענקים ומלוות לכיסוי הגרעון המצטבר וסגירת חובות?.

מהי תכנית ההבראה של עוספיה אשר אמורה לתמוך בתקציב גרעוני ומהם אבני הדרך והיעדים שאישר משרד הפנים?.

האם השינוי שבוצע ברישום המענקים מעיד על כך שתכנית ההבראה עדיין לא אושרה?.

האם בכלל ניתן לרשום מהו סכום המלוות או פירעון המלוות בתקציב לפני קביעת סכום המלוות בתכנית ובהסדר ההבראה ואופן החזרתם?.

האם ניתן לרשום סכום המענקים בתקציב כל עוד סכום המענקים לא אושר על ידי משרד הפנים ולא נחתם במסגרת הסדר הבראה ?.

האם ניתן לאשר תקציב גרעוני שלא נתמך על ידי תכנית והסדר הבראה מאושר וחתום בין משרד הפנים לבין מועצת עוספיה ?   

האם בכלל חברי המועצה יכולים לאשר תקציב כזה מבלי לדעת מה המענקים והמלוות שיאושרו על ידי משרד הפנים?.

האם בכל זאת יצליח בהיג' מנסור לשכנע את חברי המועצה להעביר תקציב גרעוני ללא הסדר הבראה חתום ממשרד הפנים שאמור לתת מענה לחובות ולגרעון המצטבר בצל כניסת התאגיד?.

האם העתירה נגד חוקיות ההסכם והדיון הקבוע ל 15.9.2019 בנושא זה ישפיעו על החלטת או עמדת חברי המועצה?

 

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

17. מחרז מחרז לפני 9 חודשים
עספיא
16. ניטרלי לפני 9 חודשים
מניעים אישיים
15. עיספיא לפני 9 חודשים
אחלה ראש מעוצה
14. אזרח מודאג לפני 9 חודשים
איפה הכבוד?
13. עלם לפני 9 חודשים
מעניין
12. ליצנים לפני 9 חודשים
مواطن
11. סמיח לפני 9 חודשים
קרקס
10. עספאוי מזרח לפני 9 חודשים
זה מה שבשלתם זה מה שבחרתם
9. מנסורי לפני 9 חודשים
ללכת לבחירות בינואר
8. עיספאויי לפני 9 חודשים
שגעתם אותנו יא ראבבב
7. מורה לפני 9 חודשים
כמיל כיוף צודק מאוד
6. תושב לפני 9 חודשים
כל הכבוד לחברי המועצה
5. מנ הישוב לפני 9 חודשים
אנשים בלי כבוד ומשקרים
4. בחור לפני 9 חודשים
מחרז אתתה בושה וחרפה
3. מואטן לפני 9 חודשים
תנו לכפר לצאת מתקציב 2014
2. תושב ה לפני 9 חודשים
אסור לעשות טעות
1. עיספאוי לפני 9 חודשים
מה קרה לכם חברים

מומלצים