מועצת עוספיה לא להיגרר אחרי מועצת דליה

חשוב שראש המועצה הנבחר וחברי המועצה יפעלו לשמור על האינטרס הציבורי בכפר ולא להניח את הראש באדמה ולהגיד זה חוק ואין מה לעשות צריך להתאגד, שני הכפרים לא מעל החוק, הם מחויבים בהיתר בניה ודמי השתתפות, מה שקורה בפועל בשטח בלתי אפשרי, לדברים

18.11.2018 מאת: פורטל הכרמל
מועצת עוספיה לא להיגרר אחרי מועצת דליה

מי שנבחר להוביל כפר צריך לעמוד ולעשות מהלכים לטובת הכפר ולא משנה אם משרדי הממשלה מרוצים או לא מרוצים, העיקר לקבל החלטות נכונות ולעשות להצלת המקום.

המועצות מאז שיצא חוק המים לא ניצלו כספים ולא עשו פרויקט אחד להבראת המצב בפועל, בגלל זה המצב המשיך להידרדר, היום שני הכפרים נמצאים ברמת זיהום גבוהה ביותר שמסכנת בריאות הציבור.

לא פעם שמענו "תראו מה קורה בכפרים בצפון, למה הם כן ואנחנו לא?", זה לא נכון ולא תואם, בדאלית אל כרמל ועוספיה נמצאים מעל 6000 בתים ללא היתר, לעומת הכפרים המאוגדים בצפון, ששם בקושי יש 10 בתים שנבנו ללא היתר ונתבעים בבתי המשפט, בדאלית אל כרמל ועוספיה מעל ל1000 תביעות ובחלקן כבר הוצאו צווי הריסה והרוב הורשע.

לדברים שפרסמנו אז, לפני החלטת מליאת מועצת דליה ואישור ראש המועצה, בעוספיה חברי המועצה הממונים אישרו את ההסכם, ראש המועצה היוצא וגיה כיוף לא הסכים לחתום על החוזה.

תושבי הכרמל לעולם לא יהיו  בני ערובה לגחמות משרד הפנים

 בדרך לא דרך הצלחנו לקבל עותק מהמסמך הרשמי של מנכ"ל משרד אשר הופנה לראשי המועצות בכרמל ה"ה רפיק חלבי ווגיה כיוף.

תחילה אנו כתושבי המקום מתרעמים על סגנון המכתב והזלזול כלפי שני ראשי המועצות וחוסר הכבוד אשר כותבו בו,

מעיון במסמך מתברר  כי הישיבה אשר נערכה במשרד הפנים באה בעקבות תכתיבים וקשיים אשר הערים משרד הפנים על שתי הרשויות , מעיון מדוקדק במכתבו של מנכ"ל משרד הפנים ניתן להיווכח כי הישיבה לא הייתה קלה למי משני ראשי המועצות , הם ניסו בכל מאודם לא להתאגד והעלו מספר נושאים בלתי מבוטל  ובלבד לדחות את הגזירה המרה שנכפתה עליהם.

בהתאם למסמך מתברר כי משרד הפנים ,כישות שלטונית, לא התחייב על שום דבר כי הוא זה , נהפכו, רוב הנושאים נשארו פתוחים , לשיקול דעתם של מנהלי התאגיד ולממונה על התאגידים וללא כל תכנית סדורה.

לא זאת אף זאת ,הרי שלא הייתה כל התייחסות לעניין הבתים הקיימים שאין להם טופס 4  ובוודאי שאין כל התייחסות לבתים חדשים. ההתייחסות הינה לבתים מאוכלסים ותו לא.

גם אין פתרון מוצע לחובות המלוות שצברו הרשויות במשך שנים רבות , האם התאגיד ישא בהם או הרשויות , מהם המענקים אשר יוזרמו לרשויות ?, כיצד יכומתו נכסי הרשויות ?. כמה מניות נקבל בתאגיד? , נראה כי הכל חפוז ולא רציני.

בצער רב , נראה כי ראשי המועצות "נאנסים" על ידי משרד הפנים שבתורו מסרב לאשר את תקציבי הרשויות ומונע מהן  תקציבים כה חשובים (כל עוד אינן מאוגדות) שאי הגעתם פוגעת ,בראש וראשונה ,פגיעה אנושה בתושבי המקום וברווחתם.!!

משרד הפנים פשוט מעניש את תושבי המקום ומחזיק אותם כבני ערובה ,בושה וחוצפה שאין כמותה .

מתברר עוד כי ,משרד הפנים נתן אורכה לשני ראשי הרשויות לאשר במליאת המועצות הסכם הצטרפות לתאגיד פלגי מוצקין עד ליום     14/10/2017 וזאת מתוך הנחה כי חברי שתי המועצות אין להם כל משקל בקבלת החלטות . רק על ההכתבה הזאת צריך לשלוח את המסמך הזה לאלף אלפי עזאזל .

אדוני , מנכ"ל משרד הפנים ואורגניו , לא לזה נבחרו נציגי הציבור ובוודאי לא כך פונים לראשי רשויות . אנחנו בזים לכם על סגנונכם והכל בלשון המעטה .

אך חברים , מצד אחד כולנו מבינים כי ההתאגדות בצורתה הנוכחית היא הרס מוחלט ופגיעה אנושה ביותר בתושבי המקום ואנו מבינים כי התאגדות בהתאם למתווה המוצע זו  תהיה התאבדות פוליטית וודאית של שני ראשי המועצות המכהנים בישובים.

מצד שני ,בנסיבות שנוצרו יהיה חכם לזנוח את היריבות הפוליטית ולהתאחד למטרה קדושה  אחת  שתמנע ממשרד הפנים להתייחס אלינו כתושבים סוג ד' ובוודאי למנוע ממנו להחזיק בנו כבני ערובה כי אנו נולדנו בני חורין וכך נישאר .כנראה אותו מר מרדכי כהן , לא למד את ההיסטוריה של העדה הדרוזית וגאוות העדה שהיא נושאת לכל אורך תקופת קיומה . לך תלמד היסטוריה אדוני המנכ"ל .

כאמור, אומנם המצב הנוכחי הינו בלתי נסבל , כי מצד אחד תושבי המקום אשמים כי לא משלמים את חובותיהם למועצה ומצד שני ישנם נזקים בלתי פוסקים ברשת המים והביוב המקומית והפסקות מים מרובות עקב קווי מים חלודים ומחוררים , אך עדיף היה אילו נמצא פתרון יצירתי אחר המקל על התושבים .

אז מה הפיתרון ? הנה אנו מציעים פיתרון ישים לחלוטין  , אנו חושבים שאם כבר קיים צורך  להוציא מהרשויות את משק המים והביוב , הרי שיש לעשות זאת באמצעות שותפתנו המיתולוגית ,דהיינו  המועצה האזורית חוף כרמל ,ומדוע? ראשית , כי מתקני הביוב משותפים , שנית , ניסיון העבר מלמד על שיתוף פעולה פורה בין הרשויות ונציגיהם ,שלישית, על המועצה  האזורית חוף הכרמל  לא חלה החובה להתאגד בתאגיד מים וביוב ( בהיותה מועצה אזורית ולא רשות מקומית ) כך שמחירי המים והתנאים הנוקשים של התאגידים לא חלים עליה.

לדעתנו יש לעשות הכל , אבל הכל ,על מנת שמשק המים והביוב של שני הישובים בכרמל ינוהלו ביד רמה על ידי החברה הכלכלית של המועצה האזורית חוף כרמל ואף בתמורה לדמי ניהול שיהיו זכאים לו , ניסיון העבר עם המועצה האזורית חוף כרמל , שכנתנו הטובה והמשגשגת כמו כן הקמת פרוייקטים משותפים כגון מתקן הקדם טיפול באום אלשוקף ופרוייקט קוו ההולכה מדלית אל כרמל למט"ש ( מכון טיהור שפכים ) של המועצה האיזורית שבו שותפים היישובים עוספיה ודאלית אל כרמל במחצית מערכו ובמחצית בהוצאות הפעלתו ,רק מוסיפים ניחוח רענן וטוב לאפשרות שיתוף פעולה פורה ומוצלח בין שלש הרשויות .

נראה לנו כי בכך נשיג  את המטרה , משק המים והביוב שגורם לגרעון משמעותי בתקציבי הרשויות מוצא מאחריותן ומצד שני אולי יתפנה משרד הפנים להצבת תוכניות ארוכות טווח להעצמת ההכנסות העצמיות של הרשויות כגון הקמת איזורי תעשייה ופארקי תעסוקה משמעותיים כפי שהוא נוהג ברשויות אחרות .

בנסיבות אלה, לא נותר אלא לפנות לחברי המועצה בדלית אל כרמל ולחברי המועצה הממונה בעוספיה ולומר להם בקול רם ,צלול וברור כי אין לכם המנדט להוליך את הציבור שולל ואין לכם כל זכות להפוך אותנו לבני ערובה לגחמותיו של משרד הפנים. אתם חבים חובה מוסרית כלפי כל אחד מתושבי המקום וכל הצבעה שלכם בעד הצטרפות לתאגיד, בתנאים הקיימים ,היא תקיעת סכין בליבו של כל אחד ואחת מתושבי המקום. במקרה שכזה לא נסלח ולא נמחל לכם לעולמי עולמים .לא לזה נבחרתם . היו אמיצים זה תפקידכם לשמור עלינו. נקודה .

ולכם ה"ה רפיק ווגיה נאמר :אל תפחדו ,כל תושבי הכרמל אתכם .כי הצדק איתנו כולנו.בהצלחה.

 

בנוסף לדברים נוספים שפרסמנו.

 

חברים חסרי לגיטימציה

נאמר בקצרה (ודי לחכימא ברמיזא) כי המידע הרב אליו אנו נחשפים במערכת פורטל הכרמל , הינו עצום ומגוון ,כך שפעמים רבות אנו נאלצים להתעלם ממנו מחשש לפגיעה בצנעת הפרט ובכבודם של אחרים.

מרגע שאדם החליט להיות איש ציבור , הכללים משתנים , התנהגותו והחלטותיו יהיו נתונים לביקורת בלתי פוסקת על אף שלעתים אינה נכונה או מוצדקת .

מתפקידם של אנשי ציבור לייצג את ציבור בוחריהם ואת הציבור בכלל בנאמנות , ביושר ובמקצועיות . על אנשי הציבור להיות דעתנים , ישרים , ערכיים  , אנשי שלום ואנשי מלחמה על צדקת דרכם .

לצערנו לא זהו המצב במועצה המקומית דאלית אל כרמל ,לדוגמא? תאגיד המים.

רבות נאמר וסופר על תאגיד המים והביוב .אכן הציבור מבולבל ובצדק .מדוע ?

לדעתנו , אל לציבור לקבל את העובדה כי ההחלטות הגורליות שמתקבלות במליאת המועצה הנוכחית , מתקבלות ללא מחשבה תחילה וללא לימוד הנושאים לעומקם , בניגוד מוחלט לרוב חברי המועצה הקודמת ,שם ראינו את היכולות האישיות  של רוב רובם של חברי המליאה ללא יוצא מהכלל.

מה גם שאיננו יכולים להתעלם מהעובדה כי רבים מחברי המליאה הנוכחיים, לצערנו,  הינם לא יותר מאשר חותמות גומי , כפי שכינה אותם אחד מחברי המועצה שפרשו.

הגם שאיננו יכולים להתעלם מהעובדה כי לכל הפחות , ארבעה חברי מועצה , החל מסגן ראש המועצה מר  מועין חלבי , עאמר חסיסי , כרמל חלבי וכלה בסאמר ביראני , ממשיכים לכהן במועצה תוך שהם רומסים את הסכמי הרוטציה שסוכמו  ביניהם לשאר חבריהם ברשימות ששלחו אותם למועצה !!

אגב, נגד שניים מהנ"ל מתנהלים עניינים משפטיים לשם קיום הסכמי הרוטציה שהופרו על ידם.

רבים זוכרים כי אנשים שהתנהגו כמו החברים הנ"ל  נעלמו מהזירה הפוליטית ולא נראו שוב , מצד שני עצם אי כיבוד ההסכמים הפשוטים והלגיטימיים מול חבריהם מהסיעות השונות לא יהפוך אותם לחברי מועצה לגיטימיים שיכולים להצביע על הצטרפות לתאגיד או אי הצטרפות או לקבל החלטות הרות גורל עבורנו או עבור רבים מאתנו.

נאמר בגלוי, כי במצב הדברים שנוצר , לא נסכים להיכנע להחלטות או להצבעות של אנשים שהם בסך הכול חותמות גומי , חסרי תוכן ובוודאי חסרי כל לגיטימציה לקבוע ולהשפיע על הווית חיינו ועל עתידנו .

כל טענה כי אחרים היו מצביעים באותה מגמה כמו החברים הנ"ל היא מקרית לחלוטין ודי בחבר אחד בכדי להפיל את ההצטרפות לתאגיד .

חברים , פחות מ-190 יום לבחירות לרשות , המועמד לראשות המועצה חייב להציג את האנשים שיעבדו לצדו , צריך לבחור חברי מועצה רציניים , אחראים, אמינים  , ערכיים , כאלה שעשו משהו אחד או שניים לטובת הציבור .

פשוט צריך אנשים איכותיים במלוא מובן המילה .

הדבר נחוץ , כי אין לנו כל צורך באנשים חסרי תוכן , חסרי עמוד שדרה ציבורי , ובוודאי אין לנו צורך בחותמות גומי למיניהם.

זה הקו שינחה אותנו בקבלת ההחלטות ובוודאי חברי המועצה  צריכים לעבור את הרף הנמוך והמחייב  ,את  מבחן הלגיטימיות של חברי המועצה לקבל החלטות עבורנו .

אז חברים , מבלי להעליב ומבלי לפגוע , אנא מכם כבדו את עצמכם ועופו לנו מהעניים .אין לכם כל זכות לחרוץ את גורלנו. חדלתם להיות חברי מועצה לגיטימיים.

 

פורטל הכרמל

תגובות

4. חחחח לפני 12 חודשים
חחחח
3. עיספאווי לפני 12 חודשים
אחיי...בואו נשלם 100% ארנונה ונפסיק לגנוב מים מהצנרת
2. אמאל לפני 12 חודשים
כמה שאתם צודקים
1. עספאוי לפני 12 חודשים
לא לתאגיד המים

מומלצים