מינויו של ד"ר רדואן מנסור במועצת עוספיה בוטל

בשל חשד לניגוד עניינים ופגמים שנפלו בהליך המכרז בוטל מינויו של דר' רדואן מנסור לתפקיד מנהל שפ"ע במועצה המקומית עוספיה, כך התקבל מבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בפני כבוד השופטת דניה דרורי, לדברים

02.09.2020 מאת: חסין חלבי
מינויו של ד"ר רדואן מנסור במועצת עוספיה בוטל

 

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה בתיק פ"ה 30924-08-20 מיום 25/8/2020 עורכי הדין לקידום מנהל תקין נגד מ.מ עוספיה ורדואן מנסור, בפני השופטת דניה דרורי, נתן תוקף של החלטה לפיה המועצה המקומית עספיא לא תמנה את דר' רדואן מנסור לתפקיד מנהל מחלקת שפ"ע בשל חשד לניגוד עניינים חמור ופגמים שנפלו בהליך המכרז.

במהלך שנת 2019 רדואן מנסור נקלט במועצה המקומית עוספיה לתפקיד עוזר ראש המועצה במשרת אמון ומינויו לא הובא לאישור ועדת מנהל השרות במשרד הפנים, חרף קרבתו המשפחתית לחברת המועצה המקומית הגב' סמירה עזאם, ובהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים אין הוא רשאי להשתתף במכרז פנימי לתפקיד וזימונו לוועדת הבחינה וזכייתו במכרז נעשו תוך חריגה מסמכות, בשים לב כי טרם חלפה תקופת הכשרה של שנה מיום סיום העסקתו במועצה במשרת אמון.

בנסיבות הנ"ל השתתפותו של מר רדואן במכרז חיצוני לאיוש תפקיד, מקל וחומר בחירתו , מקום הוא מועסק ע"י המועצה בתפקיד עוזר אישי לראש המועצה במשרת אמון, מהווה פגם היורד לשורש העניין ויש בפגם זה כדי לבטל את בחירתו, כך נכתב על ידי עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין ע"י עו"ד נידאל חאיק ועו"ד מועתז עדאוי במסגרת פניות למועצה ובמסגרת הבקשה לסעד זמני למתן צו מניעה המונע את מינויו של רדואן מנסור לתפקיד מנהל שפ"ע.

כב' השופטת דניה דרורי נתנה תוקף של החלטה לפיה המועצה המקומית עוספיה לא תמנה את מר רדואן מנסור לתפקיד מנהל מחלקת שפ"ע במועצה.

בהזמנה לישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 08/2020 שהייתה אמורה להתקיים ביום 25/8/2020 ונדחתה לשבוע הבא מובא אישור מינוי ד"ר רדואן מנסור לעוזר ראש המועצה פעם נוספת למרות החשד לניגוד עניינים בשל קירבה משפחתית לחברי המועצה.

יודגש כי מדובר במשרת אמון והמינוי אינו מחייב אישור מליאת המועצה המקומית עוספיה, אלא אם כן המועצה מעוניינת לאשר את המינוי בחוזה בכירים.

מינויו של רדואן מנסור מחייב אישור ועדת מנהל השרות במשרד הפנים חרף קרבתו המשפחתית של רדואן מנסור עם שני חברי המועצה הגב' סמירה עזאם וחבר המועצה איוב שרוף.

העסקת עובד שלא כדין , בניגוד לנהלים ובחריגה מסמכות הכרוכה בהוצאה כספית שלא כדין (תשלום שכר) תגרום להטלת חיוב אישי נגד נושאי משרה ברשות המקומית.

האם חברי המועצה יאשרו את מינויו של רדואן מנסור בניגוד לחוק ולחוזרי מנכ"ל משרד הפנים תוך חריגה מסמכות לתפקיד עוזר ראש המועצה ולמרות ניגוד העניינים חרף קירבתו המשפחתית לחברי המועצה הגב' סמירה עזאם ומר איוב שרוף ?

למסמך ההחלטה

 

תגובות

9. ل٨ לפני 25 ימים
ل٨
8. مراد לפני 25 ימים
عسفيا
7. צעירה לפני 25 ימים
כל אחד חושב שזה רכוש שלו
6. מכיר לפני 25 ימים
הבעיה היא פרח שרוף
5. עיספאוי לפני 25 ימים
רדואן מנסים להוביל אותך למצב גרוע יותר ממה שאתה היום
4. חלבי לפני 25 ימים
אין מקום לדברים כאלה אצלנו
3. עיספאוי יודע לפני 25 ימים
תבדקו מה קורה עם כספי הכבשים בכפר
2. אני לפני 25 ימים
עולם של משפחה
1. עספיא ליבראלית לפני 25 ימים
מועצה לא לשכת תעסוקה של החמולה....

מומלצים