מינויים פוליטיים משחיתים את מערכות השלטון

בימים האחרונים מתברר כי השיטה הפסולה של המנויים הפוליטיים שהייתה קיימת בעבר לאורך שנים והולידה מעשי  שחיתות ותופעות פסולות שונות, עלולה לחזור שנית בדרך חדשה שתעקוף את החוק הקיים בנדון המונע מינויים פוליטיים, יש מי שמרים צעקה.

16.02.2016 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מינויים פוליטיים משחיתים את מערכות השלטון

בימים אלה עולה לדיון סוגיית המינויים הפוליטיים, ראש הממשלה, בנימין נתניהו ושר האוצר, משה כחלון ושרים אחרים שחלקם היו מעורבים בעבר במינויים הפוליטיים, נותנים את ידם כדי לקדם את הנושא.

תנועת אומ"ץ פנתה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לשר האוצר, משה כחלון, ולנציב שירות המדינה, משה דיין, בדרישה שאלה יימנעו מקידום היוזמה לבטל את ועדות האיתור למינויים בכירים בשירות הציבורי.

לגישתה של תנועת אומ"ץ, ועדות מכרזים, ועדות איתור וועדות מייעצות למינויים לתפקידים בכירים הן אחת הדרכים שבהן בחרו מערכות הממשל להיאבק בתופעת המינויים הפוליטיים.

מינויים פוליטיים משחיתים את מערכות השלטון, מעלימים את היושרה בעבודתם של פקידי הציבור, ומעוותים את תהליך קבלת ההחלטות ברשויות הממלכתיות.

מינוי באמצעות ועדות איתור לתפקיד שאינו מחייב עריכת מכרז, נועד לתכלית כפולה. התכלית האחת היא לסייע לגורם הממנה בקבלת ההחלטה, על-ידי איסוף מידע, בדיקת מועמדים והערכת התאמתם לתפקיד, וגיבוש המלצה המבוססת על תשתית עובדתית מתאימה, ועל מקצועיותם וניסיונם של חברי הוועדה.

תכלית נוספת היא להבטיח כי השיקולים הנלקחים בחשבון לצורך המינוי הם ענייניים ומקצועיים בלבד. הליך מינוי באמצעות ועדת איתור נועד בראש ובראשונה להבטיח את טוהר ההליך וטוהר המינוי הסופי.

תנועת אומ"ץ מתנגדת לכל יוזמה, בדרך של שינוי החלטות ממשלה או בדרך של חקיקה, שתכליתה החזרת הגלגל לאחור, במטרה לפתוח מחדש את השערים למינויים פוליטיים, לא-מקצועיים, לא ענייניים, לתפקידים בכירים וזוטרים בשירות הציבורי.

לגישת תנועת אומ"ץ, ביטול עבודתן של ועדות האיתור, תוך פגיעה במנגנונים הקיימים כיום המסדירים את הליכי המינוי למשרות ציבוריות מסוימות – הוא מנוגד לדין, למינהל תקין ולחובת הממשלה לפעול לקידום האינטרס הציבורי.

לפיכך קוראת תנועת אומ"ץ לראש הממשלה לעצור כל מירוץ דורסני לשינוי הנורמות הללו, מבלי לקיים הליך ראוי של שמיעת עמדות הציבור. בהליך כזה יתחוור למר נתניהו, מן הסתם, מה עוצמת הנזק הטמון ביוזמה זו, ונקל יהיה להגיע למסקנה כי הצעד הראוי יהיה לגנוז את היוזמה.

יו"ר הנהלת תנועת אומ"ץ, אריה אבנרי, הודיע כי הוא נחוש למצות את כל הצעדים שיידרשו בעניין זה, לרבות באמצעות הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק.

תגובות

1. צופה לפני 4 שנים
מושחתים נמאסתם

מומלצים