מי הרשויות שביקשו אישור חריג בארנונה 2021?

בהתאם לקווים המנחים שהתווה משרד הפנים בשיתוף משרד האוצר, ככלל לא יתאפשרו לשנת 2021 העלאות גורפות בארנונה וזאת בשל משבר נגיף הקורונה למעט מקרים חריגים של רשויות שנמצאות בתכנית הבראה או התייעלות, 5 רשויות מקומיות ביקשו העלאה גורפת של תעריפים.

04.08.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מי הרשויות שביקשו אישור חריג בארנונה 2021?

תמונה להמחשה

 

לראשונה, בקשות הרשויות המקומיות לאישור חריג בארנונה 2021 מפורסמות באתר משרד הפנים

השינויים בתעריפי הארנונה נקבעים בהתאם לנוסחת שיעור העדכון השנתי שחלה באופן רוחבי על כלל הרשויות המקומיות וכן בהתאם לבקשות הרשויות המקומיות משרי הפנים והאוצר לביצוע שינויים כגון העלאות, הפחתות או שינויים בסיווגי הארנונה. 

המועד האחרון להגשת הבקשות לשנת 2020 הסתיים ביום 15.07.2020 ולאחר עבודה מאומצת ופילוח הנתונים של צוות האגף לתקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות במשרד הפנים ובהתאם למדיניות המשרד לשקיפות המידע, הועלו לראשונה בקשות הרשויות המקומיות לאתר משרד הפנים. 

מניתוח הנתונים עד כה, עולה כי ישנן 86 בקשות מרשויות מקומיות ועוד 12 בקשות מועדים מקומיים.

בהתאם לקווים המנחים שהתווה משרד הפנים בשיתוף משרד האוצר, ככלל לא יתאפשרו לשנת 2021 העלאות גורפות בארנונה וזאת בשל משבר נגיף הקורונה למעט מקרים חריגים של רשויות שנמצאות בתכנית הבראה או התייעלות, 5 רשויות מקומיות ביקשו העלאה גורפת של תעריפים (מתוכן 4 במסגרת תכנית הבראה/התייעלות).

לעומת זאת, 13 רשויות ובהן רמת גן, רעננה, באר שבע, חיפה, ירוחם, זרזיר ועוד הגישו בקשה  להפחתה מהשיעור המעודכן 1.1% . שאר הרשויות (64) הגישו בקשות לשינויי סיווגים אשר השפעתן מתבטאת בהעלאה ו/או הפחתת הארנונה לסיווגים נקודתיים.

במסגרת ניתוח הנתונים נערכה השוואה במספרי הבקשות לשנת 2020 ממנה עולה כי בשנת 2020 הוגשו 96 בקשות לעומת שנת 2021 – בה הוגשו 86, רוב הבקשות מגיעות מרשויות במחוז מרכז – 21 לשנת 2021 לעומת 29 בקשות לשנת 2020, במחוז הדרום וחיפה חלה עליה במספר הבקשות כאשר לשנת 2021 במחוז דרום הוגשו 20 בקשות ובשנת 2020 רק 18, ובמחוז חיפה 12 בקשות הוגשו לשנת 2021 לעומת 10 לשנת 2020, ביהודה ושומרון חלה ירידה משמעותית במספר הבקשות, 4 בקשות בלבד הוגשו לשנת 2021 לעומת 9 בקשות שהוגשו לשנת 2020.

בשנים האחרונות פונים הגופים המייצגים של המגזר העסקי לקבלת העתקים מבקשות הרשויות המקומיות לשינויים חריגים: המרכז לשלטון מקומי, איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים, מוסדות אקדמאיים, מכוני מחקר, גופי תקשורת ועוד.

הפניות מתבצעות מדי שנה באמצעות הגשת בקשה רשמית על פי חוק חופש המידע. על מנת להנגיש את המידע לציבור ולהגביר את שקיפות תהליכי העבודה של המשרד החליט מנכ"ל המשרד לפרסם לראשונה באופן פומבי את כלל בקשות הרשויות לעיון הציבור באתר המשרד.

סיון להבי, מנהל אגף בכיר תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות במשרד הפנים הודה לעובדיו על העבודה המאומצת והדגיש כי " העבודה המאומצת נשאה פרי ושבועיים לאחר קבלת הבקשות, המידע כבר פורסם לציבור וכי שקיפות המידע במשרד וברשויות המקומיות היא אבן הדרך במדיניות המשרד לפיו אנו צועדים".

הבקשות נמצאות בבחינה ובדיקת אגף מקרקעין ומיסוי מקומי ברשויות המקומיות במשרד הפנים בטרם קביעת המלצות לאישור שרי הפנים והאוצר.

ניתן לעיין בכל הבקשות באתר משרד הפנים

 

תגובות

מומלצים