מסלול מיוחד לגביית מזונות

החוק מעגן מסלול מיוחד, נפרד, לגביית חוב מזונות, זאת לאור המציאות שבה מרבית הזוכים הפרטיים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל אינם מיוצגים, דבר המקשה מאד על ניהול התיקים.

16.06.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מסלול מיוחד לגביית מזונות

 

ועדת החוקה, אישרה פה אחד את הצעת החוק של חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי, ההופכת את הוראת השעה לעניין מסלול מיוחד למזונות, להוראת קבע.

במסגרת המסלול, מערכת ההוצאה לפועל אינה מחכה לבקשות מצד הזוכה לצורך הפעלת הליכי גבייה נגד החייב, אלא הופכת לגורם אקטיבי שמפעיל הליכי גבייה נגד החייב באופן יזום.

ח"כ ינון אזולאי, יוזם החוק: "זה חוק חברתי ממדרגה ראשונה ובשורה לנשים הנזקקות לו, יזם אותו משה ארבל והצטרפתי אליו. אני מודה לכל מי שסייע על מנת לעשות זאת".

את הישיבה בה אושר החוק, ניהל ח"כ אוסאמה סעדי. החוק מעגן מסלול מיוחד, נפרד, לגביית חוב מזונות, זאת לאור המציאות שבה מרבית הזוכים הפרטיים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל אינם מיוצגים, דבר המקשה מאד על ניהול התיקים. קושי זה נובע מכך שרוב הזוכים הבלתי מיוצגים חסרים את הידע והבקיאות לניהול יעיל של התיק, וכן, מחשש של חלק מהזוכים (בעיקר זוכות), כי נקיטת הליכים כלפי החייב תגביר את החיכוך והעימותים בין בני הזוג, דבר שעלול להוביל לפגיעה בילדים. התוצאה של ניהול לא יעיל של תיקים אלה היתה שזוכים רבים, בעיקר ילדים, לא קיבלו את דמי המזונות להם הם זכאים וזקוקים.

מתוך הכרה בחשיבותו ובייחודיותו של חוב המזונות והבנת הצורך המעשי בקיומו של מסלול גבייה נפרד, הוקם "מסלול מזונות" בהוצאה לפועל כהוראת שעה לתקופה של שש שנים, החל מה-1 בפברואר 2014. במסגרת המסלול מתנהלים הן תיקי מזונות של זוכים פרטיים והן תיקי מזונות שפותח המוסד לביטוח לאומי נגד חייבי מזונות.

ייחודו העיקרי של מסלול המזונות לעומת מסלול הגבייה הרגיל, הוא בכך שמערכת ההוצאה לפועל אינה מחכה לבקשות מצד הזוכה לצורך הפעלת הליכי גבייה נגד החייב, אלא הופכת לגורם אקטיבי שמפעיל הליכי גבייה נגד החייב באופן יזום.

בדברי ההסבר להצעת החוק הוצגו נתונים מעודכנים לסוף חודש אפריל 2020 אודות מסלול המזונות. לפי נתונים אלה, מתוך כ-75,000 תיקי מזונות שמנוהלים בהוצאה לפועל למעלה משני שלישים (68%) מנוהלים במסלול המזונות, ומתוכם בקרוב לשני שלישים (63%) מהתיקים הזוכה הוא המוסד לביטוח לאומי (שמחויב לפי החוק לנהל את כל תיקי המזונות שלו במסלול המזונות), ובכשליש מהתיקים מדובר בזוכים פרטיים.

מתוך תיקי המזונות שנפתחו על ידי זוכים פרטיים, למעלה משני שלישים מהתיקים (68%) נפתחו במסלול המזונות וכשליש (32%) במסלול הרגיל. עוד עולה מהנתונים שנמסרו, כי במהלך שנת 2019 רק 214 זוכים ביקשו להעביר את התיק ממסלול מזונות למסלול רגיל, ובכ-70% מהם הסיבה היא הוספת ייצוג לתיק.

מהנתונים האמורים עולה, כי בכל המדדים שנבדקו התוצאות במסלול המזונות היו טובות באופן ניכר מאלה שבמסלול הרגיל: שיעורי המצאת האזהרה לחייב – במסירה מלאה או חלקית – היו גבוהים יותר באופן משמעותי, שיעור סגירת התיקים היה גבוה יותר, ועיקרו של דבר – שיעור הגבייה היה גבוה יותר באופן משמעותי.

 

תגובות

מומלצים