מספר הבוחרים בישראל לבחירות לכנסת ה-21

מאז הבחירות האחרונות לכנסת ה-20, שנערכו בשנת 2015, גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל ב-8.1%, שהם כ-434 אלף נפש.,בישראל 84% מבעלי זכות הבחירה הם יהודים ואחרים, ו16% הם ערבים מוסלמים, נוצרים ודרוזים.

11.03.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מספר הבוחרים בישראל לבחירות לכנסת ה-21

לקראת הבחירות לכנסת ה-21 שיערכו ב-9/4/2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הלמ"ס מפרסמת כי אומדן בני 18 ומעלה בעלי זכות בחירה החיים היום בישראל עומד על כ-5.8 מיליון.

כ-%14 מבעלי זכות הבחירה הם צעירים בני 24-18, כ-%30 בני 39-25, ו-%32 בני 59-40. חלקם של בעלי זכות בחירה בני 60 ומעלה, עומד על כ-%25.

מאז הבחירות האחרונות לכנסת ה-20 שנערכו בשנת 2015, גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים.

בישראל בכ-434 אלף נפש )גידול של %8.1, אומדן זה אינו כולל את בני 18 ומעלה הרשומים במרשם האוכלוסין ואינם בעלי זכות בחירה מכיוון שאינם, אזרחים. בקבוצה זו נכללים בעיקר ערביי מזרח ירושלים והדרוזים ברמת הגולן. כמו כן, האומדן אינו כולל אזרחים ישראלים בעלי זכות בחירה אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת.

ראוי לציין כי גם מבנה הגילים באוכלוסייה משפיע על אחוז בעלי זכות הבחירה בקבוצות האוכלוסייה השונות.

בעלי זכות בחירה לפי קבוצות אוכלוסייה.

%9 מבעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל הם יהודים, %16 - ערבים מוסלמים, נוצרים ערבים ודרוזים, ו-%5 אחרים נוצרים לא ערבים ותושבים ללא סיווג דת מרביתם עולים ובני משפחותיהם אשר אינם רשומים כיהודים במרשם האוכלוסין.

הבדלים בין אומדן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפנקס הבוחרים

על פי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, מספר בעלי זכות הבחירה הרשומים בפנקס הבוחרים לכנסת ה-21- 2 עומד על כ-6.3 מיליון איש.

אומדן הלמ"ס נמוך בכ-560 אלף איש ממספר זה הפרש של %10 אומדן הלמ"ס מתייחס לאוכלוסייה הקבועה המתגוררת דרך קבע בישראל, ואילו בקרב הרשומים בפנקס הבוחרים בהתאם להוראות חוק הבחירות( כלולים גם אזרחים אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת.

כמו כן, ייתכן כי חלק מהאנשים הנמצאים בחו"ל תקופה ממושכת, נפטרו בינתיים בחו"ל ולא נמסרה הודעה על כך למרשם האוכלוסין.

 

תגובות

מומלצים