מספר הבוחרים בישראל לכנסת ה-23

מאז הבחירות האחרונות לכנסת ה-22 שנערכו בספטמבר 2019, גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל ב-1.1%, שהם כ-62 אלף נפש. 78% מבעלי זכות הבחירה בישראל הם יהודים, 17% ערבים (מוסלמים, נוצרים ערבים ודרוזים), ערביי מזרח ירושלים והדרוזים ברמת הגולן לא נכללים.

25.02.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מספר הבוחרים בישראל לכנסת ה-23

תמונה להמחשה

לקראת הבחירות לכנסת ה-23 שייערכו ביום שני הקרוב פרסמה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) כי אומדן בני ה-18 ומעלה בעלי זכות הבחירה החיים בישראל עומד על כ-5.9 מיליון.

עוד עולה מן הנתונים, כי כ-13% מבעלי זכות הבחירה הם צעירים בני 24-18, 29% בני 39-25, ו-32% בני 59-40. חלקם של בעלי זכות בחירה בני 60 ומעלה עומד על כ-26%.

הבדלים בין אומדן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפנקס הבוחרים, על פי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, מספר בעלי זכות הבחירה הרשומים בפנקס הבוחרים לכנסת ה-23 עומד על כ-6.5 מיליון איש.

אומדן הלמ"ס נמוך בכ-560 אלף איש ממספר זה הפרש של %10. אומדן הלמ"ס מתייחס, לאוכלוסייה הקבועה המתגוררת דרך קבע בישראל, ואילו בקרב הרשומים בפנקס הבוחרים בהתאם להוראות חוק הבחירות כלולים גם אזרחים אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת. חלקם נפטרו בחו"ל ולא נמסרה הודעה על כך למרשם האוכלוסין.

אומדן בני 18 ומעלה בעלי זכות בחירה החיים היום בישראל עומד על כ-5.9 מיליון. אומדן זה מתייחס לאוכלוסייה המתגוררת דרך קבע בישראל.

מאז הבחירות האחרונות לכנסת ה-22 שנערכו בספטמבר 2019, גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל ב-1.1%, שהם כ-62 אלף נפש.

83% מבעלי זכות הבחירה הם יהודים ואחרים, ו-17% הם ערבים.​

האומדן אינו כולל את בני 18 ומעלה הרשומים במרשם האוכלוסין ואינם בעלי זכות בחירה מכיוון שאינם אזרחים. בקבוצה זו נכללים בעיקר ערביי מזרח ירושלים והדרוזים ברמת הגולן.

כמו כן, האומדן אינו כולל אזרחים ישראלים בעלי זכות בחירה אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת. בנוסף על כך, ראוי לציין כי גם מבנה הגילים באוכלוסייה משפיע על אחוז בעלי זכות הבחירה בקרב קבוצות האוכלוסייה השונות.

כך לדוגמה חלקם של הערבים בקרב הבוחרים (17%) קטן מחלקם באוכלוסייה (21%) משום שחלקם של הילדים, חסרי זכות בחירה, גדול יותר בקרב הערבים מאשר בקבוצות אוכלוסייה אחרות.

עוד עולה מפילוח הנתונים, כי 78% מבעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל הם יהודים, 17% - ערבים (מוסלמים, נוצרים ערבים ודרוזים) ו-5% – אחרים (נוצרים לא-ערבים ותושבים ללא סיווג דת – מרביתם עולים ובני משפחותיהם אשר אינם רשומים כיהודים במרשם האוכלוסין).

על פי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, מספר בעלי זכות הבחירה הרשומים בפנקס הבוחרים לכנסת ה-23 עומד על כ-6.5 מיליון איש.

אומדן הלמ"ס נמוך בכ-560 אלף איש ממספר זה (הפרש של 10%). אומדן הלמ"ס מתייחס לאוכלוסייה הקבועה המתגוררת דרך קבע בישראל, ואילו בקרב הרשומים בפנקס הבוחרים (בהתאם להוראות חוק הבחירות) כלולים גם אזרחים אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת. חלקם נפטרו בחו"ל ולא נמסרה הודעה על כך למרשם האוכלוסין.

תגובות

מומלצים