מסתמן שרוב משפחת מקלדה תתמוך בפרח

לפורטל הכרמל נודע כי היום הוחלט במשפחת מקלדה, להכריז על תמיכה במתמודד פרח חלבי, משפחת מקלדה שמספר הקולות בה עולה על 480, מהווה חיזוק משמעותי למועמד פרח חלבי.

07.09.2018 מאת: פורטל הכרמל
מסתמן שרוב משפחת מקלדה תתמוך בפרח

אחרי השקט ששרר בתקופה האחרונה בנושא הבחירות, ברגע אחד הרבה התכנסויות והרבה החלטות, לא נשארה משפחה אחת שאינה חצויה.

משפחת מקלדה שהחליטה לפי מקורות פורטל הכרמל לתמוך ברובה במתמודד פרח חלבי, יצרו עם פרח קשר והודיעו לו על תמיכתם בו.

למה שפרסמנו השבוע "חלוקת המצביעים ואופן בחירתם בדליה"
הערכת מצב על פי המתגבש בטרם הגשת רשימות בדליה, פורטל הכרמל באמצעות איש מקצוע שבקיא בחומר והמצב של הבחירות בדאלית אל כרמל, מביאים נתונים וחלוקה של קולות ההצבעה לשלושת המתמודדים רפיק חלבי, פרח חלבי, מרזוק קדור.

לקחנו את כלל מספר המצביעים שמספרם עולה על 12,700 קולות, וחילקנו אותם ל-4 גושים, בדאלית אל כרמל מתגוררות 41 משפחות.

פורטל הכרמל ואיש המקצוע, מתבססים על נתונים של מערכת הבחירות הקודמת, שבה יצאו להצביע כ 86 %, המפתח למערכת הבחירות הנוכחית, שני מרכיבים עיקריים, לגבי 3 המתמודדים.

1. נתחיל במשפחת חלבי, שמספר המצביעים בה עומד על 3653 מצביעים, לפי הנתונים הקיימים ויתכן שרפיק חלבי יקבל את האחוז הגדול ויעמוד על 81 %, לעומת פרח חלבי שיקבל 19 %, ומרזוק קדורשיקבל אחוז אחד.

במקרה הזה על פרח חלבי לעבוד כדי למנוע את המצב שבו רפיק חלבי יקבל את רוב הקולות של משפחת חלבי ושפרח יצליח לגייס מעל 950 קולות לפחות במשפחת חלבי, בזה פרח יגרום שרפיק לא יעבור את הסיבוב הראשון.

ממשפחת חלבי, מרזוק מקבל תמיכה קטנה מאוד, של קולות בודדים, שבעצם הוא לא ימריא לשום מקום.

2. נתרחב לקבוצה 2, שיש בה 5740 קולות, של המשפחות שרוצות ושואפות להיות חלק מהקואליציה במועצה המקומית, בקבוצה הזו המשפחות: נסראלדין, מעל 1000 קולות, חסון מעל 800 קולות, אבנאא אלגבל מעל 800 קולות, והבה מעל 700 קולות, עיסמי מעל 650 קולות, מקלדה מעל 480 קולות, חדידמעל 300 קולות, מוסלמים מעל 300 קולות, דקסה מעל 200 קולות, כמאל מעל 200 קולות. בקבוצה הזו אחוז ההצבעה בבחירות האחרונות עמד על 86.5 קרוב ל 5000 קולות.

מהקבוצה הזו רפיק חלבי עלול לקבל 25 %, פרח חלבי עלול לקבל 55 %, ומרזוק קדור עלול לקבל 20 %.

3. קבוצה נוספת שמספר המצביעים בה עומד על 2193 קולות, שהמשפחות בה חסיסי, מעל 200 קולות,קדור מעל 250 קולות, פרחאת כמעט 200 קולות, בסיס כמעט 200 קולות, מריח כמעט 200 קולות,נאטור מעל 150 קולות, מנסור מעל 150 קולות, אבו חמוד כמעט 150קולות, אבו חמד מעל 150 קולות,קרא כמעט 130 קולות, אבו זלף 130 קולות, פרו 130 קולות, באשא 100 קולות.

בקבוצה זו הצביעו בבחירות האחרונות 33 אחוז. מהקבוצה הזו מרזוק קדור מקבל 45 %, פרח חלבימקבל 31 אחוז, רפיק חלבי מקבל 16 אחוז.

4. המשפחות שנמצאות בקבוצה האחרונה של הקולות, שמספרם לא עולה על מאה קולות. פחראלדין, שאהין, ביראני, סאחלי, משילח, טריף, שאמי, רמאח, בהאאלדין, להיאני, עואד, בארוד, מעדי, סאבא, ערביד, חיר, ואנשים בודדים שמספרם מגיע ל 400, בסך הכל בקבוצה הזו נמצא מעל 1100 קולות.

מהקבוצה הזו מרזוק קדור מקבל 30  % , פרח חלבי 25 %, רפיק  חלבי 11 %. 

במערך הנתונים, מסתמן שאם פרח חלבי רוצה להיבחר, עליו בעיקר להתחזק ממשפחת חלבי ולגרום שרפיק לא יגיע לארבעים אחוז.פרח מתחזק במשפחות האחרות על חשבון מרזוק.

מהנתונים שאנו מציגים, עולה שאם מחברים בין  שני המתמודדים, פרח חלבי למרזוק קדור, זה לא כל כך עוזר לפרח, לקבל קולות חדשים.

מהנתונים שאנו מציגים, יש סטיה של 4 אחוז, שצריך לקחת את זה בחשבון לכאן ולכאן.

תודה מיוחדת לבעל המקצוע שיושב ומפלח עבור פורטל הכרמל, את הנתונים מרשימת בעלי זכות ההצבעה בדאלית אל כרמל.

ניתן לפנות למערכת באמצעות מייל וטלפונים באודותינו

 

תגובות

9. +مقلدة حر לפני 9 חודשים
رد على الكدابين
8. مواطن(طز) לפני 9 חודשים
אם
7. וגיה לפני 9 חודשים
קדימה אבו סלימאן
6. מקלדה לפני 9 חודשים
אין מילים נכון הכל
5. סאמי חסון לפני 9 חודשים
יפה
4. מקלדה לפני 9 חודשים
בהצלחה לרפיק חלבי
3. חלבי לפני 9 חודשים
פרח חלבי
2. מקלדה לפני 9 חודשים
בהצלחה לפרח חלבי
1. מקלדה משקיף לפני 9 חודשים
התחונה מתבהרת

מומלצים