מעדיף להשאיר את חוק הלאום כפי שהוא ולא לקבל פתרון כניעה

עצרת המחאה שהיתה הצביעה על עמדת רוב הדרוזים שדורשים לבטל ואו לשנות את חוק הלאום, מה הם התרחישים האפשריים בהמשך לדיונים על חוק הלאום, ומה הגורמים המשפיעים על החלטותינו.

10.08.2018 מאת: מוניר דאהר
מעדיף להשאיר את חוק הלאום כפי שהוא ולא לקבל פתרון כניעה

כידוע, ראש הממשלה הקים וועדת שרים לטיפול בדרישת הדרוזים לביטולו ואו עדכונו של חוק הלאום.

במקביל יתקיימו והתקיימו דיונים עם הוועדה שמייצגת את הדרוזים, שכוללת את השייח' מואפק טריף, נציג פורום ראשי הרשויות ונציגי פורום המטה למאבק(פורום הקצינים).

להדגיש שבמהלך כל התקופה יהיו נסיונות לתקוע טריז באחדות העדה והדרת מטה המאבק משולחן הדיונים, וכולל כל מיני תעלולים פוליטיים שאינם מקובלים.

הגורמים המשפיעים על החלטותינו:

1.המטרה לבטל/ לתקן את חוק הלאום ולהכניס את המלה שוויון זכויות לחוק.

2. רוב מכריע (95%) מהדרוזים תומכים נלהבים לעמדת פורום המאבק.

3. צה"ל וכוחות הבטחון מחוץ לוויכוח הפוליטי. הפורום שמורכב מקציני מילואים רואה בגיוס לצה"ל כערך עליון.

4. מאבקנו לא מפלגתי והתמיכה בדרישותינו חוצה מפלגות.

5. האנטרס הלאומי/ בטחוני של ישראל, יגבר על כל דבר אחר.

להלן תרחישים שיכולים לקרות במהלך הדיונים וההצעות:

1. הצעות חוק לצמצום הפערים ומתן תקציבים והטבות לעדה הדרוזית.

עמדתי:
אין בעיה עם חוק לצמצום הפערים וההפליה מזה 70 שנה. יחד עם זאת, הוא לא יכול לבוא במקום תיקון חוק הלאום ומתן שוויון זכויות.

2. יציעו להכניס את המלה דימוקרטיה לחוק הלאום ואת המלה שוויון זכויות בחוק כבוד האדם וחירותו.

עמדתי: 

פתרון טוב ומקובל.

3. תקיעת טריז באחדות של העדה על ידי הקמת פורומים שיתנגדו לעמדת מטה המאבק.

עמדתי: 

העדה הדרוזית שאבה והטמיעה במשך 70 שנה את ערך הדימוקרטיה והשוויון בין בניה ובנותיה. על כן יש גם דעות שונות בעדה. אנו מכבדים כל דעה שונה והבעתה בדרך הדימוקרטית. 
עצרת המחאה שהיתה הצביעה על עמדת רוב הדרוזים שדורשים לבטל ואו לשנות את חוק הלאום כפי שציינתי לעיל.

4. תתקבל הצעה שונה במהותה מדרישתנו בנושא חוק הלאום.

עמדתי: 

דוחים על הסף כל החלטה פוליטית שלא תואמת את דרישותינו כפי שציינתי מקודם.

דעתי האישית: אני מעדיף להשאיר את החוק כפי שהוא ולא לקבל פתרון כניעה והשפלה שמשמעותו ויתור על ערכים בהטבות.

מוניר דאהר, סא"ל במיל', לשעבר מפקד המשרד לתיאום בטחוני בחברון ויריחו, עובד משרד החוץ לשעבר, בעל דעה ומשורר, והיום נציג במטה המאבק עם הקצינים הדרוזים נגד חוק הלאום.

 

פורטל הכרמל

תגובות

1. مصلح عزام לפני 9 חודשים
لا مساومة على كلمة المساواة

מומלצים