מעל 200 מיליון שקל גירעון המועצות דליה ועוספיה

דוחות התקציב הגירעוניים של מועצת דאלית אל כרמל הגיעו בסוף שנת 2016 לסכום 130.820 מיליון ובמועצת עוספיה דוחות הגירעון עד סוף 2016 הגיעו ל 93.353 מיליון ₪, נשארנו עם אותם חובות מזמן העירייה. מעל 200 מליון שקל גירעון המועצות דליה ועוספיה

03.12.2017 מאת: חסין חלבי
מעל 200 מיליון שקל גירעון המועצות דליה ועוספיה

דאלית אל כרמל

פורטל הכרמל מביא לכם את המצב הכספי של הרשויות המקומיות דאלית אל כרמל ועוספיה, המועצה המקומית דאלית אל כרמל מייצרת גירעונות ללא הפסקה שהיינו צריכים לראות בתמורה פרוייקטים אדירים, לגבי מועצת עוספיה הגירעונות שלה כמחצית מחובות דאלית אל כרמל, אבל הם ממשיכים לגדול.

חשוב לציין שהדוחות הם עד סוף שנת 2016, את הדוחות של שנת 2017 נביא לכם בהמשך.

מועצת דאלית אל כרמל

מעיון בדו"ח הביקורת השנתי של משרד הפנים על דוחות המועצה המקומית דלית אל כרמל ליום  31/12/2016, נשפך אור על מצב הגירעון, המלוות המצטברים ,מצב הגביה של הארנונה והמים, חייבים, מתבררת התמונה הבאה :

1.גירעון לתחילת שנת 2016                                                43.678 מיליון ₪ 
2.סכומים שנתקבלו להקטנת גירעונות                                   29.678- מיליון ₪ 
3.גירעון בשנת הדו"ח  2016                                                17.115 מיליון ₪ 
סה"כ גירעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף  שנת 2016 הוא     31.115 מיליון ₪ 
4.גירעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו                                  18.769מיליון ₪ 
5.גירעונות זמניים בתב"רים נטו                                            7.994 מיליון ₪ 
סה"כ גירעונות מצטברים  נטו לסוף  שנת 2016                      57.878 מיליון ₪

• עומס מלוות (הלוואות מצטברות שנטלה המועצה הזו וקודמותיה ) הסתכם בסוף  שנת  2016 - 72.942 מיליון ₪ יש עליה בהלוואות בסכום 20 מיליון ₪ לעומת 2015 .

• אם נסכם סה"כ גירעונות עם סה"כ מלוות (כידוע מלוות צריך לשלם ) אז אנחנו נקבל : סכום עצום של  130.820 מיליון ₪ חובות מועצה מקומית דלית אל כרמל  נכון לסוף שנת 2016  

• בסוף שנת 2015 סה"כ הגירעונות והמלוות היו 120.534 מיליון ₪ ומכאן יש עליה  בחובות המועצה בסך  10.286 מיליון ₪ .

• חובות פתוחים בגין ארנונה ומיסים אחרים לסוף שנת 2016  54.210 מיליון ₪ יש עליה של 3 מיליון ₪ לעומת 2015 .

• גביה ארנונה 
 67.12% מהשותף 
15.78% מהפיגורים 
43.29% מסה"כ גביה ארנונה  

• גביה מים 
66.88% מהשותף 
21.99% מהפיגורים 
39.29% מסה"כ גביה מים 

• פחת המים – 43.71%

מועצת עוספיה

מעיון בדו"ח המבוקר של משרד הפנים למועצה המקומית עוספיה לסוף שנת 2016  על מצב הגירעון, המלוות  המצטברים, גביה ארנונה, גביה מים, חייבים למועצה ,מתבררת התמונה הבאה :

1.גירעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף 2016 הוא   48.482 מיליון ₪ 
2.גירעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו               11.193 מיליון ₪ 
3.גירעונות זמניים בתב"רים נטו                          5.825 מיליון ₪ 
סה"כ גירעונות לסוף שנת  2016                    65.5  מיליון ₪ 
לעומת שנת 2015 הגירעון היה 59.288 מיליון ₪ 
יש עליה בגירעון של 6.212 מיליון ₪ 
עומס מלוות הסתכם בסוף 2016 ,        27.853   מיליון ₪ 
יש עליה לעומת 2015 כמעט מיליון ₪ עליה מזערית 

אם נסכם סה"כ גירעונות עם סה"כ מלוות  אז אנחנו נקבל סכום עצום של  93.353 מיליון ₪ 
חובות המועצה המקומית עוספיה נכון ליום .31.12.2016 , לעומת שנת 2015 הגירעון היה 86.17 מיליון ₪ לכן יש עליה של 7.183 מיליון ₪ 

• יתרות חייבים כולל חובות מסופקים  לסוף שנת 2016  65.196 מיליון ₪ 

• חובות 24 מעובדי המועצה עבור ארנונה ואחרים 1.626 מיליון ₪ 

• גביה ארנונה 
 73% מהשותף 
27% מהפיגורים 
53% מסה"כ גביה ארנונה  

• גביה מים 
60% מהשותף 
41% מהפיגורים 
52% מסה"כ גביה מים 

• פחת המים – 49%

תגובות

8. סמי לפני 11 חודשים
גנבים לאור יום
7. דלאויי לפני 11 חודשים
שהכפר יהרס
6. אישה לפני 11 חודשים
אכלי החינם שלנו
5. כיוף לפני 11 חודשים
הכי חשוב!
4. חלבי קוח לפני 11 חודשים
רפיק תתביש אוכל חינם
3. מודאג לפני 11 חודשים
רק לעיני המצלמות
2. עוקב לפני 11 חודשים
פיטורים מידיים
1. דליה לפני 11 חודשים
מתבייש

מומלצים