להחזיר את משק המים והביוב לניהול הרשויות

השלטון המקומי מביע עמדה בנושא תאגידי המים והביוב שהתאגידים הללו אינם נחוצים וניהול משק המים חייב לחזור לטיפולן של הרשויות המקומיות (מחלקות פנימיות) כפי שהיו בעבר.

06.11.2017 מאת: פורטל הכרמל
להחזיר את משק המים והביוב לניהול הרשויות

תאגידי המים הוקמו בשנת 2001, מכוח חוק תאגידי מים וביוב, שחייב את הרשויות המקומיות, שהיו עד אז, אחראיות באופן ישיר לאספקת המים בתחומן, להעביר את סמכויותיהן בנושא  לידי תאגיד למטרות רווח.

דוח מבקר המדינה העלה שורת ליקויים בתפקודם של תאגידי המים בכללי ההתקשרות עם קבלנים לצורך ביצוע עבודות ועוד, עלה כי מנגנוני הפיקוח של הרשויות המקומיות על פעילות תאגידים לא מתפקדים כראוי, היות ותאגידי המים אינם חברות ציבוריות, אלא חברות למטרת רווח, הפועלים תחת הרשות המקומית אך באופן נפרד, יש חשיבות גדולה לפיקוח על פעילותם.

במכתב ששלח חיים ביבס יו"ר מרכז השלטון המקומי לחבר הכנסת דוד ביטן יו"ר הוועדה המשותפת בנושא מעמד תאגידי המים והביוב, דורש ביטול תאגידי המים והביוב שיצרו נטל בירוקרטי על הציבור והעלו את מחיר המים באופן בלתי סביר.

ביבס מבקש להעביר לחברי הוועדה שהוקמה לבחינת נושא זה את עמדת השלטון המקומי הברורה בנושא זה.

ביבס דורש להחזיר את משק המים והביוב לניהול הרשויות ומחלקות המים בתוכן במשק מים סגור בלבד
בכך יחסכו אחוזים רבים ממחיר המים וישופר השרות הניתן לאזרחים בתחומי המים והביוב באופן דרסטי

יש לצמצם או לסגור את מערך הרגולציה שנבנה לצורך פיקוח על התאגידים ברשות המים, העולה גם כן מיליוני ש"ח בשנה לקופה הציבורית.

תגובות

מומלצים