נדחה בטרומית הגבלת כהונת ראש רשות מקומית לשתי קדנציות

מליאת הכנסת דחתה הצעת חוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם, תיקון- הגבלת כהונה בשלטון המקומי, התשע"ז-2017 של חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי כנסת.

06.06.2018 מאת: פורטל הכרמל
נדחה בטרומית הגבלת כהונת ראש רשות מקומית לשתי קדנציות

מוצע להגביל זכאותו של ראש רשות מקומית מסוימת להיבחר ליותר משתי תקופות כהונה רצופות.

בדברי ההסבר נכתב: " חוק הרשויות המקומיות וחוק המועצות האזוריות (מאפשרים כיום לעומדים בראשן של הרשויות כאמור להיבחר לכהונות נוספות ללא הגבלה. המציאות מלמדת כי כאשר מספר הכהונות בשלטון המקומי איננו מוגבל, רבים מראשי השלטון המקומי מכהנים תקופות ממושכות וזאת לאור העובדה כי הבחירות נערכות אחת לחמש שנים. המצב הקיים כיום נוגד את הרעיון הבסיסי העומד מאחורי עקרון המשטר הדמוקרטי, הנועד מחד גיסא, לאפשר תחלופה המביאה עמה חדשנות, משב רוח מרענן וביטוי לפלורליזם ומאידך גיסא, למנוע אחיזה ברסן השלטון, ריכוז העוצמה ותרבות שלטונית מושחתת."

ח"כ גילאון: ברשויות המקומיות לפחות 12 ראשי רשויות שהם עכשיו נמצאים בחקירות המשטרה, בדרך כלל בחשד להפרת אמונים, שוחד. אלה בעיקר העבירות. ואני, לכן, אומר שאם שלטון משחית ושלטון אבסולוטי ממשיך, לא כדאי למשוך אותו לעד.

זה איננו אומר שאחרי תקופה של צינון אדם לא יוכל להגיע אל תפקידו בחזרה.  יכול להיות שהייתי צריך לעשות את זה מוקדם יותר כדי שזה ייכנס לתוקפו כבר בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות – שאחרי שתי קדנציות ראש רשות יוכל לצאת לחופשה, יוכל לצאת לצינון. לאחר מכן, ירצה לחזור – יוכל לחזור. הרוטציה היא טובה גם משום הרחבת הכתף בתוך המישור הציבורי, גם משום ניקיון הכפיים, גם משום אותם דברים שאנחנו יכולים לייצר תהליכים שיגבילו ויצמצמו את האפשרויות להתפתחות השחיתות. כי השחיתות בעיקר קורית כאשר יש הרבה מאוד כוח ופחות מדי שקיפות.

סגן שר הפנים משולם נהרי השיב: "ועדת שרים החליטה כי המשך הדיון, בהצעת החוק נדחה בשלושה חודשים. מה עוד, ששמענו פה מחבר הכנסת אילן גילאון שההצעה הזו לא תשפיע על הבחירות הקרובות, אלא לאחר מכן.

כשמביאים הצעת חוק בניגוד להחלטה של ועדת השרים, ההמלצה של הממשלה היא להתנגד להצעת החוק. אני אומר עוד פעם, אני לא מחווה דעה לגבי החשיבות של החוק, ייתכן שזה חשוב מאוד, אבל זו ההחלטה של הוועדה."

29 תמכו 42 התנגדו 3 נמנעו.

 

תגובות

מומלצים