סאלח כבישי "באתי לשרת את התושבים"

"רוצה לקדם חלקות לחיילים משוחררים שתקועים שנים, אני לא צריך שום דבר אישי ולא שימנו לי עובדים במועצה, אני באתי לשרת את טובת הציבור" יו"ר ועדת הביקורת במועצת גוליס סאלח כביש, בשיחה לפורטל הכרמל והצפון על מצב המועצה והדרישות.

24.09.2021 מאת: חסין חלבי
סאלח כבישי "באתי לשרת את התושבים"

 

חבר מועצת גוליס סאלח כביש שהיה עובד מועצה שנים רבות כמנהל באחת המחלקות, היום מכהן כחבר מועצה מטעם רשימת סיעה א. צ הרפורמה, סאלח משמש כיו"ר ועדת הביקורת, הרגיש באחרונה שהדברים לא הולכים טוב בהנהלת המועצה, לשם כך סאלח יחד עם מספר חברי מועצה שיגרו מכתב לראש המועצה עו"ד ויסאם נבואני ומכותבים אחרים, בו העלו את הטענות שלהם.

 

סאלח כבישי: "אני נבחרתי כדי לתרום לכפר, אני נגד העלאת מיסים לתושבים, אני לא מבין למה עד היום אין חלוקת מגרשים לצעירים, מזה שנים הצעירים שלנו סובלים ממחסור במגרשים, המכתב שכתבנו לכנס את מליאת המועצה ולדון בטענות שלנו, אנחנו רוצים לברר על החוסרים, לא יתכן שראש המועצה עושה מה שהוא רוצה, מבלי להתייעץ עם אף אחד".

 

סאלח: "אני עומד על שלי, אני בעד חינוך, נגד העלאת מיסים, בעד חלוקת חלקות לצעירים, אני בעד תכנית מתאר, אני לא רוצה מהמועצה שכר או שיעסיקו אנשים שלי, אני לא צריך שום דבר מהמועצהו אני רוצה לתרום לכפר".

 

זו פעם ראשונה שקולם של חברי מועצה קטנה מגיע בצורה הזו בה העבירו את טענותיהם חברי מועצת גוליס, במכתב שמצורף מטה.

 

לתוכן המכתב


לכבוד עו"ד ויסאם נבואני יו"ר המועצה מקומית גוליס  
עו"ד אמיר כבישי היועמ"ש  מ. מקומית גוליס  
סעיד חגלה מ.מ מחלקת חינוך
זיאד הנו מזכיר המועצה 
חברי המועצה  

 

 

א,ג, נ.  
 

 

הנדון: העסקת קרובי משפחה ברשות המקומית , ומינוים בניגוד עניינים, אי איוש בעלי תפקידים מנהל מחלקת חינוך ומבקר פנים.
 

 
1 . סעיף 174 לפקודת העיריות וסעיפים 106,107 ו-108 לצו המועצות המקומיות נוהל קבלת עובדים לעבודה מגדירים את המצבים שבהם נדרש אישור ועדת מינהל השירות במועצות המקומיות והאזוריות או ועדת השירות לעיריות למינוי קרוב משפחה לעבודה ברשות המקומית הגדרות קרובי המשפחה מופיעים בחקיקה עצמה 

 

2 . עולה חשש לאי סדרים בהתנהלות ומינוים בניגוד עניינים, מינוי מנהלי בתי ספר יסודי ממלכתי א,ב נוסף למינוי וגיוס עובדים ללא מכרז דבר המצריך ומחייב בדיקת הסכמי ההעסקה, כולל מתן חוות דעת משפטית בעניינם בפני חברי המועצה כולל הצגת אישור וועדת מינהל השירות המקומיות.

 

 

3 . אי לכך ובהמשך לישיבת חירום לחברי המועצה מיום 2021.9.1 והשתתפות בועדת החינוך מבקשים לכנס ישיבת מלאה לא מהמניין, לא יאוחר מ 2021.9.10 והצגת כלל ההחלטות והמינויים בפני המועצה שהיו עד כה מיום כניסתך לתפקיד כיו"ר והליך בחירתם, גורם מאשר מינויים והדו"חות תקציביים.

 

4 . הצגה בפני המלאה סיבת אי מינוי למינוי מבקר פנים, ומנהל מחלקת חינוך לא מאוישים בטענה שזה בטיפול ודחיה במטרה לקידום מינויים אישים נוספים.

 

5 . כמו כן קיים אי הסדרים רבים בהתנהלות התקציבים דבר המחייב הקפאת כלל  ההליכים וכניסת ועדת ביקרות והתייעצות עם מבקר משרד הפנים להמשך טיפול.  
 

 

6 . אין פניה ומסמך זה מונע חברי המועצה המשך ההליך ובדיקה מול מנהל מינהל השירות הציבורי משרד הפנים והגורמים הרלוונטיים כולל להגיש תלונה למבקר המדינה.

 

בברכה בשם חברי המועצה איאד קטיש, מייק סובח, סאלח כבישי, גמאל בוז, נור חמזה, כמאל חרבאוי, סמיר חשאן וגיה נגם.
 

 

העתקים: ממונה משרד הפנים מחוז הצפון

 

 

תגובות

1. soso לפני 29 ימים
עוד לא ראיתם כלום

מומלצים