עוספיה מאשרת תקציב בהנחה לכניסה לתאגיד!

תקציב מועצת עוספיה לשנת 2019 המתוקן הוא קטן יותר מההצעה הראשונה אבל עם גירעון יותר גדול של 8 מיליון ₪, התקציב הכולל לשנת 2019 יעמוד על 77 מיליון ₪, כולל מענק מותנה של 1.8 מיליון ₪, ההכנסות הצפויות 69 מיליון ₪, והגירעון יוצא 8 מיליון ₪.

15.03.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עוספיה מאשרת תקציב בהנחה לכניסה לתאגיד!

 

מליאת מועצת עוספיה מאשרת תקציב שני תוך פרק זמן של 4 חודשים בלבד, הפעם שותפים להכנת התקציב כל הגורמים הרלוונטיים במועצה.

אם בוחנים את התקציב הנוכחי שהולכים לאשר אותו ביום שני 18/3/19, ביחס לתקציב שהובא בדצמבר 2018, אין הרבה שינויים. משרד הפנים יאשר את התקציב כי בתוכו נכלל התאגיד?.

בתקציב מועצת עוספיה לשנת 2019, הכנסות מארנונה 16מיליון ₪ במקום 13.4 מיליון ב 2018 .

הכנסות מפעל המים 3.8 מיליון ₪ ירידה של 2 מיליון ₪ מתקציב 2018

הכנסות ממשרדי הממשלה 38.68 מיליון ₪ עליה של 3.48 מיליון ₪ מ2018

בסעיף ההוצאות יש שינויים אשר מסבירים העלייה בכלל ההוצאות והם:

שכר כללי 12.73 מיליון ₪ עליה של 2.7 מיליון ₪ מתקציב 2018 .

פעולות רווחה 7.9 מיליון ₪ עליה של 1 מיליון ₪ משנה קודמת .

פירעון מלוות 4 מיליון ₪ .

רכישת מים 4.8 מיליון ₪ ירידה של 4.3מיליון ₪, זה נראה תקציב חצי שנתי בהנחה שנכנס תאגיד המים בחצי השני של השנה 2019 .

הנהלת החשבונות תוספת של 1.2מיליון ₪ בלי שום הסבר מניח את הדעת .

יועץ משפטי ירידה מזערית בשכר שלו .

גביה יש עליה בתקציב פי 2 מהביצוע של שנת 2018 ל 790אלף ₪ .

כוח אדם

126 משרות ב 2019 במקום 117 משרות ב 2018, סה"כ תוספת של 9 משרות בכללי .

יש גם תזוזה במשרות יש הוספה ויש הורדה

הוספה : 4 משרות במנהל כללי

 4 משרות במנהל כספים

1 נבחרים

7 משרות בתרבות

1 במנהל חינוך

1 בשמירה ובטחון .

ירידה : 1 משרה בתברואה

4 בחינוך

2 ברווחה

1 משרה במים (אין משרות במים ב 2019)

ולהלן כמה תקציבים לשירותים מאוד חשובים חוץ מלמועצה המקומית :

תקציב איכות הסביבה 80 אלף ₪ במקום 250 אלף ₪

שכר משק המים והביוב 0 במקום 148אלף ₪

תיקוני פיצוצים למים 40000 ₪ לכל השנה

כבישים תחזוקה חומרים וחשמל 10000 ₪ לשנה

אחזקה ותיקונים גני ילדים 2000 ₪ בשנה

פנימיות יום מיל"ת יישובי 0ש"ח .

קבלניות אשפה 4.4 מיליון ₪ במקום 3.3 מיליון ₪ לקבלן שעובד כמה ימים בחודש ולא עובד ברוב החודש.

 

קישור לכתבה מתאריך 14-12-18 תקציב עוספיה 2019 תקציב גרעוני

קישור לכתבה מתאריך 20-12-2018 בהיג הצליח לאשר תקציב 2019 בפעם ראשונה

 

פורטל הכרמל

תגובות

4. سمير לפני 1 שנה
املنا كبير
3. כלכלה לפני 1 שנה
שוב חוזרים שתושב משלם יותר
2. איכפת לי לפני 1 שנה
יאושר?
1. راحت לפני 1 שנה
راحت

מומלצים