עשרות רשויות מקומיות גובות מיליוני שקלים מאזרחים בניגוד לחוק

רשויות מקומיות רבות ממשיכות לגבות מיליוני שקלים מאזרחים, בכמות לא מבוטלת של תיקים שבשל כשל במערכת נקבעה בהן – למשך מספר חודשים בין 2014 ו-2015 – ריבית פיגורים שנתית של 9% במקום 6%

02.01.2018 מאת: פורטל הכרמל
עשרות רשויות מקומיות גובות מיליוני שקלים מאזרחים בניגוד לחוק

יו"ר ועדת החוקה באולטימטום: אם רשות האכיפה לא תקפיא את הגבייה של רשויות מקומיות בתיקי הוצל"פ שבהן נגבו כספים לפי ריבית שלא כדין אקפיא בקשותיה 

היו"ר חה"כ סלומינסקי אמר את הדברים בדיון טעון על הנתונים לפיהם רשויות מקומיות רבות ממשיכות לגבות מיליוני שקלים מאזרחים, בכמות לא מבוטלת של תיקים שבשל כשל במערכת נקבעה בהן – למשך מספר חודשים בין 2014 ו-2015 – ריבית פיגורים שנתית של 9% במקום 6%, כפי שנקבע בחוק. "על רשות האכיפה להודיע שהזוכה פעל בניגוד לחוק ועל כן היא עוצרת את הגבייה לרשות מקומית שלא משנה את הריבית לגבי אותה תקופה. עדיף להקפיא הליכים מאשר להמשיך גבייה לא חוקית".

ועדת החוקה חוק ומשפט קיימה היום (ב') דיון שיזמה חה"כ קארין אלהרר בנושא גביית יתר של רשויות מקומיות בתיקי ההוצאה לפועל.

יו"ר הוועדה חה"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) דרש כי רשות האכיפה והגבייה תודיע שהזוכה פועל בניגוד לחוק ותעצור את כל הגבייה לרשות שלא משנה את הריבית. "זו גבייה בניגוד לחוק. מה אתם מציעים כשיש פה עבירה כלפי האזרחים, אם התיק מתנהל ב-9% אתם מרשים שיעברו על החוק? אם אין סמכות להיכנס לתיקים פרטנית, עדיף שיוקפאו ההליכים מאשר להמשיך גבייה לא חוקית. נעשית כאן גבייה בניגוד לחוק בגלל טעות ומי שסובל בסוף זה האזרח. הרשות כגוף ממלכתי צריכה לתת תשובה. הדרך לאלץ את הרשות לתת תשובה היא לגרום לכך שהדברים שלה תמיד יהיו אחרונים גם אצלי על סדר היום. אם רשות האכיפה לא תקפיא את הגבייה העודפת של רשויות מקומיות בתיקי הוצל"פ אקפיא בקשותיה. על משרד הפנים להוציא מכתב לרשויות שלא נתנו תשובה ומשרד המשפטים צריך לתת סמכות לרשות האכיפה לקזז 3% במסגרת אולטימטום ובינתיים תיקים של רשויות שלא נותנות תשובה ימתינו בתחתית הרשימה. רשות מקומית שתהיה בלחץ תבצע את הקיזוז".

חה"כ קארין אלהרר (יש עתיד) טענה כי "עשרות רשויות מקומיות גובות מיליוני שקלים מאזרחים בניגוד לחוק. למרות הירידה ב-3% בריבית הפיגורים השנתית שנקבעה ביוני 2014, רוב הרשויות ממשיכות לגבות ולפתוח תיקים בהוצאה לפועל בהתאם לריבית פיגורים גבוהה מזו הקבועה בחוק. תחילה הובהר שרשות האכיפה לא יכולה בעצמה להקטין את החובות אלא מי שאמון על כך הוא הזוכה בתיק. אנשים שיש להם חוב יודעים על קיומו ואף אחד לא בודק את שיעור הריבית כשרובם אינם מיוצגים, לעומת העיריות המיוצגות על ידי סוללות של עורכי דין. הרגולטור של הרשויות המקומיות הוא משרד הפנים ותשובתו מבישה. יש פה היתממות של הרשויות. עיריית תל-אביב שהקטינה את החובות אומרת שהייתה בטוחה שזה נעשה על ידי רשות האכיפה. אם כולם נקיי כפיים למה כל הרשויות לא עושות משהו לאחר שקיבלו מכתב ממשרד הפנים. רשות האכיפה פעלה גם היא ישירות מולם. זה מרתיח את הדם שאזרחים משלמים ביתר.  הפתרון שאתה מציע יכול להיות מדרון חלקלק".

גל פרויקט מנהל אגף גביית ארנונה ומים בעריית ת"א: "אם המחוקק שינה את הריבית מ-9% ל-6% אוטומטית מי שאמון על העניין צריך לתקן. אם מערכת הוצל"פ הייתה משנה את מערכת החישוב שלה לא היה צריך לרדוף אחרי הרשויות. הריבון קבע ואנחנו לתומנו היינו בטוחים שבהוצל"פ זה סודר מיד אבל זה נעשה בתשעה חודשי איחור. זה כמו שמחר ישנו את המדד. כמו שהייתה להם סמכות כשהם נזכרו באיחור, יש להם סמכות לשנות מ-9% ל-6% לתקן זאת רטרואקטיבית. לא צריך שכל רשות תיכנס לכל תיק. משרד המשפטים צריך להודיע שנעשתה טעות ומי שלא אומר תוך 30 יום שרוצה לתקן יתקנו לו בדיעבד".

עו"ד ענת ליברמן סגנית היועצת המשפטית לרשות האכיפה והגבייה: "מי שפותח את התיקים בהוצל"פ הם עורכי הדין של הרשויות המקומיות והם אמורים לציין איזו ריבית חלה על התיק. לא הובא לידיעתנו שהריבית ירדה מ9% ל-6% והיה כאן כשל אך האחריות היא על עורכי הדין של הרשויות המקומיות. כאשר הדבר נודע לנו, תשעה חודשים לאחר מכן, עצרנו את כל התיקים המתנהלים ושינינו את כל הריביות של התיקים המתנהלים ל-6%. הבעיה היא שעלינו לעשות הקטנת חוב על תשעת החודשים. אין לנו סמכות להיכנס לתיקים ולהקטין את החוב לזוכה על סמך שיקול דעתנו. פנינו למשרד הפנים ול-204 רשויות בפניה אישית. ביקשנו מהם לבוא לתקן את התיקים ולא הייתה תשובה. הצענו פתרון מיחשובי למשרד הפנים שיאפשר לנו להיכנס לתיקים ולתקן באופן גורף ולא קיבלנו אישור. פנינו לעורכי הדין של הרשויות שיתקנו וגם זה לא נעשה. כשראינו שזה לא נושא פרי פילחנו את הרשויות והתחלנו מהרשויות עם מספר התיקים הגבוה ביותר לבקש אישור פרטני לשנות את החוב בתיקים". לגבי הצעת היו"ר חה"כ סלומינסקי אמרה כי לא כל התיקים מתנהלים לפי ריבית של רשויות מקומיות וחלק מתנהלים לפי ריבית מכוח חוק פסיקת ריבית או דברי חקיקה אחרים. "אני לא יכולה להחליט מה סוג החוב שאתם מבקשים".

עו"ד מירב זוהרי ממשרד המשפטים: "אין לרשות האכיפה סמכות להתערב בתיקים ואם יעשו כן זה יהיה פתח למגוון טענות אחרות. הפחתה נעשית לעיתים כי הרשות החליטה להפחית את הריבית או את ההוצאות ולכן יכולה להיווצר הפחתה כפולה אם יש הפחתות אחרות שהיא עושה. הרעיון לעצור את הגבייה לרשות הוא בעייתי ומרחיק לכת". 

עו"ד מירה סלומון מנהלת המחלקה המשפטית במרכז השלטון המקומי: "היו הרבה אזהרות לרשויות המקומיות ועכשיו נותר לקבוע שכל רשות שיש לגביה בעיה ובתיק שלה מופיעה ריבית של 9% ולא תפעל יינקטו נגדה אמצעים חד צדדיים של קיזוז "פלט". ברגע שיהיה מבצע כזה נגלה שהרבה רשויות הסדירו את הנושא".

תגובות

מומלצים