פעילות בתי המשפט ביום הבחירות לכנסת ה -22

ביום ג' 17.9.19, י"ז באלול תשע"ט יתקיימו בחירות לכנסת ישראל ה-22. ביום הבחירות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת מצומצמת, כמופרט להלן

08.09.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
פעילות בתי המשפט ביום הבחירות לכנסת ה -22


דיוני מעצרים – דיוני המעצרים בבתי משפט השלום יתקיימו בין השעות 12:00-8:00. הגשת בקשות למעצרים בבית משפט השלום תתאפשר עד השעה 10:00., הגשת בקשות לאחר השעה 10:00 תתאפשר באישור שופט בלבד.

כמו כן, דיוני מעצרים בבתי המשפט המחוזיים יתקיימו לפי הצורך ובתיאום מראש עם המזכיר הראשי של בית המשפט המחוזי הרלוונטי, במתכונת של יום מנוחה או מחוץ לשעות העבודה הרגילות.

דיונים בבקשות למתן סעדים דחופים הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, בחקיקת המשנה מכוחו ובחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 ייערכו במתכונת מצומצמת.

דיוני ערר מעצרים בבית המשפט העליון יתקיימו לפי הצורך ובתיאום מראש עם המזכירה הראשית של בית המשפט העליון.

דיונים בבקשות למתן סעדים דחופים וכן דיונים בערעורים על סעד זמני דחוף, לרבות בהליכים אזרחיים ומנהליים, ייערכו במתכונת של יום מנוחה או מחוץ לשעות העבודה הרגילות, מכוח תקנות סדרי דין (סעד מיידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), התשל"א-1971.

בבתי משפט השלום, בתי המשפט המחוזיים ובתי הדין לעבודה, הגשת בקשות למתן סעדים דחופים תהיה בתיאום מראש עם המזכיר הראשי של בית המשפט הרלוונטי, ודיונים יתקיימו לפי הצורך בתיאום מראש, במתכונת של יום מנוחה או מחוץ לשעות העבודה הרגילות. יובהר כי ביום הבחירות לא יופעלו מרכז המידע הטלפוני של בתי המשפט ושירות הצ'אט המקוון.

אילת פילו, עו"ד│ראש מערך דוברות והסברה הרשות השופטת בישראל

פעילות בתי המשפט ביום הבחירות לכנסת ה -22- קובץ מקורי 

 

תגובות

מומלצים