רמי כמאל באיזה זכות גובה 500 ש"ח מתושבים?

מועצת דאלית אל כרמל גובה כספים מהציבור בניגוד לתקנון, בנושא סקר הנכסים שמבצעת חברת אורהייטק GIS בע"מ, אזרחי דאלית אל כרמל שרוצים לערער על המדידה נדרשים להפקיד 500 ש"ח בניגוד לחוק.

09.02.2018 מאת: חסין חלבי
רמי כמאל באיזה זכות גובה 500 ש

בחוקי משרד הפנים שמסמיכים את מליאת המועצה להחליט על צו הארנונה השנתי שנגבה עד ה 31 ליוני בכל שנה, מפורטים הסעיפים בהם מותר לרשות לגבות תשלום ומצוין שאם יש טעות במספר המטראז מגישים ערעור, איזה זכות יש לרשות להחליט לגבי תושבים מערערים על מדידות?

לפניכם מסמך שחתום עליו פקיד הגביה רמי כמאל ובו מודיע לאזרח תושב דאלית אל כרמל, שלאחר שהערעור שלו נבדק לא נמצא צודק, ושההמחאה שהתושב הפקיד תיפרע.

התושבים הפעם פונים למבקר המדינה, לבדוק את ההתנהלות הלקויה של מועצת דליה בעניין כספי הציבור.

יש לציין שהמצב הכלכלי של התושבים הוא מהקשים ביותר שיש במדינה, כל אזרח שרוצה לערער נדרש לשלם 500 ש"ח, ואחרי זה אומרים שהוא לא צודק וה500 ש"ח הולכים לקופת הרשות, שמנסה לסחוט את התושבים בכל מני דרכים.

על האזרחים שרוצים לערער על מדידה, לקחת טופס מהרשות ולהגיש אותו ללא הפקדת ערבות, בדיוק כפי שקורה במועצות אחרות ובכפר השכן עוספיה, שלא גבו שקל.

על הרשות המקומית לכבד את עצמה ואת ההחלטות שקיבלה בצו ארנונה, תלונות רבות של אזרחים על זה שהם משלמים יותר מדי וסקר הנכסים שבוצע אצלהם הוא לא מדיוק.

לאחרונה נשלחו חיובי הארנונה לשנת 2018 לכלל מחזיקי הנכסים שביניכם, במקרה שבו תמצאו שהחיובים שגויים, עליכם לפעול בעניין, אם בתוך 45 יום בדרך של הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהלים.

אם בתוך 90 יום בדרך של הגשת השגה למנהל הארנונה ברשות המקומית שבה נמצא הנכס ניתן לקבוע שהשגה תוגש בנושאים טכניים עובדתיים, ובהם: גודל הנכס, סוג השימוש בנכס, האזור בו נמצא הנכס, הטענה, כי אחר מחזיק בנכס והכל כמפורט בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)  עתירה מנהלית תוגש בנושאים בעלי גוון משפטי יותר, ובכלל זה.

תעריפי הארנונה, חיובים רטרואקטיביים, חיובים בלתי חוקיים, הפרת הסכמים בבסיסה, הארנונה היא מכפלה של שטח הנכס בתעריף ארנונה המשקף את הפעילות הנעשית בנכס.

טיפים כללים לבדיקת חיובי הארנונה:  שטח הנכס. יש לבדוק תחילה האם השטח המופיע בחיוב שקיבלתם הוא אכן שטח הנכס שבו אתם מחזיקים. שיטות המדידה השונות של נטו, ברוטו וכו', שמשתנות בין רשות מקומית אחת לאחרת, ומשפיעות על השטח לחיוב. מטבע הדברים, מדידה שגויה תביא לחיובי יתר בארנונה.

תעריף הארנונה. לכל רשות מקומית צו הטלת ארנונה, בו תמצאו את תעריפי הארנונה לשימושים השונים שבאותה רשות. כך למשל, קיים תעריף עבור שימוש של בנק, תעריף למלאכה, למסחר, למשרד, לקרקעות בהם נעשים שימושים שונים ,למגורים  ועוד. חיוב בתעריף שגוי הוא בדרך כלל חיוב בתעריף יקר ממה שאתם צריכים לשלם.

נכס שבו נעשים מספר שימושים. לעיתים נכס כלשהו משמש למספר שימושים. כך למשל, שטח מכירה, שטח אחסנה ושטח המשמש לתעשייה או מלאכה, מגורים.

בעוד שרשויות רבות מבקשות להטיל חיוב ארנונה אחיד על כל השטח וכמו שוודאי סברתם, הכוונה לתעריף הגבוהה ביותר מבין אלה שניתן להטיל חשוב לדעת שקיימת אפשרות להפחתת הארנונה הכללית על ידי חלוקת השטח הכללי לחלקי השטחים לפי השימושים השונים, ולבקש להטיל את הארנונה בהתאם לשימוש הנעשה בכל חלק וחלק.

"איני המחזיק" , חשוב מאוד לבדוק שחיוב הארנונה שמשולם אכן מתייחס לנכס שמוחזק על ידכם! אפשר שמדובר בנכס שכבר פיניתם, ואתם ממשיכים לשלם עליו ארנונה בטענות. חמור מכך, ישנה אפשרות שמדובר על נכס שמעולם לא החזקתם, וחיובי הארנונה מיוחסים לכם בשל טעות ברשות המקומית.

מניסיון, לא פעם הנהלות החשבונות של חברות משלמות את החיובים ללא בדיקה ראויה. שובר הארנונה כולל את כתובת הנכס ולא אחת גם פרטים נוספים כגון: גוש וחלקה. בִדקו.

האזור בו נמצא הנכס. בחלק מהרשויות המקומיות שטחה המוניציפאלי של הרשות מחולק למספר אזורי חיוב. בהתאם, קיימים תעריפי ארנונה שונים לאותו שימוש ממש אם הנכס נמצא באזור א', ב' או ג'. אם חיובי הארנונה הם בהתאם לנכס שנמצא באזור א' בעוד שהנכס שבחזקתכם נמצא באזור ב', אפשר שאתם משלמים ארנונה ביתר.

בדיקת הסכמי עבר. אפשר שבעבר הייתה לכם מחלוקת עם הרשות המקומית בגין נכס כזה או אחר. יתרה מכך, אפשר שגם הגעתם להסכמה בכתב בעניין.

לכן יש לבדוק שחיובי הארנונה תואמים את ההסכמות אליהם הגעתם. שימו לב: אפשר שהסכם העבר היה מוגבל בזמן ועל כן תוקפו פג, ומכאן חיובי הארנונה חזרו להיות אותם חיובים גבוהים כפי שהיו טרם חתימת הסכם הפשרה.

הכסף הוא שלכם יש מקרים של אנשים או חברות ששילמו סכומים גבוהים ללא הצדקה. על כן חשוב לבדוק את כל הפרמטרים, ולאחר מכן – אם אתם סבורים שאתם מחויבים ביתר להחליט כיצד לפעול, בהתאם לטענה שלכם.

כאמור, אם מדובר בעניין יותר "טכני", כגון גודל הנכס או סוג הנכס, כדאי להגיש השגה למנהל הרשות המקומית ללא כל תשלום על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) לחלופין, כשהטענה היא יותר משפטית, למשל טענה בדבר חוסר סבירות או חיוב רטרואקטיבית, כדאי להגיש עתירה מנהלית, ובית המשפט יכריע בעניין.

את הדברים הפנינו למבקרת המועצה עו"ד סועאד חסון

להלן: צו הארנונה של דלית אל כרמל לשנת 2018 בקישור

תגובות

8. נגעל לפני 11 חודשים
מי אמר
7. مواطن(طز) לפני 11 חודשים
אם
6. דילאווי לפני 11 חודשים
צריך
5. תושב לפני 11 חודשים
מצב קשה
4. עורך דין לפני 11 חודשים
ראמי כמאל והסובבים שלו פמליית רפיק עושקי אנשי הכפר שבקושי חיים
3. אזרח לפני 11 חודשים
לפנות רק למבקר המדינה זה הפתרון
2. תושב לפני 11 חודשים
מימון שכר לבני משפחה
1. חלבי לפני 11 חודשים
הכל סתם דיבורים

מומלצים