שיעור העדכון של תעריפי הארנונה לשנת 2020

משרד הפנים מפרסם היום את שיעור עדכון הארנונה לשנת 2020 עפ"י הנוסחה הקבועה בחוק: סעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב התשנ"ג – 1992

21.05.2019 מאת: פורטל הכרמל
שיעור העדכון של תעריפי הארנונה לשנת 2020

החוק קובע, כי הנוסחה מורכבת ממחצית השינוי במדד המחירים לצרכן וממחצית השינוי מדד השכר הציבורי המתפרסמים ע"י הלמ"ס ב20/5 מדי שנה  היום

קישור להודעה 

תגובות

מומלצים