שלילת אפוטרופסות עבור נאשמים ומורשעים בעבירות אלימות במשפחה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לפיה בית המשפט ישלול לזמן בלתי מוגבל את האפוטרופסות של הורה אשר הורשע בעבירת אלימות או בעבירת מין בתוך המשפחה, או אם יש חשש ממשי שתתקיים פגיעה פיזית, נפשית או מינית בילד.

26.11.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שלילת אפוטרופסות עבור נאשמים ומורשעים בעבירות אלימות במשפחה

 

אושר בטרומית (תיקון – שלילת אפוטרופסות הטבעית עבור נאשמים ומורשעים בעבירות אלימות במשפחה), התשפ"א-2020 של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת.
 
מוצע לאפשר לבית המשפט לשלול לזמן בלתי מוגבל את האפוטרופסות של הורה אשר הורשע בעבירת אלימות או בעבירת מין בתוך המשפחה, או אם יש חשש ממשי שתתקיים פגיעה פיזית, נפשית או מינית בילד. ככל שיוכח כי חל שינוי מהותי בנסיבות יוכל ההורה לחזור ולשמש אפוטרופוס של הילד. במקרה שההורה הואשם אך טרם התקבלה החלטה בעניינו, יגביל בית המשפט את האפוטרופסות אך לא ישלול אותה לחלוטין. בנוסף, מוצע כי הורה שרצח את בן זוגו שהוא הורה של קטין לא ישמש אפוטרופוס של הקטין.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מאז שפרצה מגפת הקורונה לחיינו, קיימת מגמת החרפה במקרי אלימות במשפחה, בה יש לטפל בנחישות כדי לגדועה. התמודדות המדינה באלימות בתוך התא המשפחתי מציפה סוגיה מורכבת הקשורה להתערבות ולהשפעה של ההורה האלים בחייו של ילדו הקטין, קרי הזכויות והחובות של האפוטרופוס.

במצב החוקי הקיים, ההורה האלים ממשיך להחזיק באותן זכויות וחובות שלו כאפוטרופוס על ילדיו, גם בזמן שמתנהל כנגדו הליך משפטי. כך, המשפחה, לעיתים קורבנות האלימות, "כבולים" תחת סמכויות האפוטרופוס של ההורה האלים במשך התקופה הארוכה."

ח"כ עודד פורר: "לפני כחודש וחצי נסעתי לבית החולים סורוקה לבקר את שירה איסקוב שכמעט ונשחטה בידי בעלה. ישבתי בבית החולים לשיחה עם אימא של שירה ואני מגלה שאמא של שירה חוששת לא רק לגורלה והיכולת של שירה להתאושש ממצבה בבית החולים, אלא לגורלו של הילד. לאט-לאט מתחילה לחלחל לתודעה בקרב משפחתה של שירה שמעתה ואילך בכל פעם שהילד יצטרך לקבל טיפול רפואי תצטרך שירה לפנות לחיה הדו רגלית הזו שניסתה לרצוח אותה ולבקש את אישורו לטיפול רפואי. את האבסורד הזה חייבים לתקן. מיד שחזרתי מהביקור התחלתי בעבודה הזו על הצעת החוק כדי לייצר פה חוק שהוא מאוזן וראוי."

46 תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת הכנסת שתכריע היכן יתקיים המשך הדיון בהצעה.​

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים